افزودن نظر جدید

سلام گرامی ؛ کورش هیچگاه منشورش را با نام اهورامزدا آغاز نکرد. اصلاً هیچ کتیبه ای از او وجود ندارد که نام اهورامزدا را آورده باشد. کورش نیز جد ایرانیان نیست. پس از حمله اسکندر، شاهزادگان هخامنشی به سرزمینهای دیگر فرار کردند. مابقی هم که در ایران ماندند، بخش کوچکی از جامعه ایرانی بودند. چه کسی گفته جد شما کوروش است ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.