افزودن نظر جدید

برای شناخت جایگاه کوروش، سخنان این مدافعش ما را بس!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.