افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ آیا خداپرستی یکی از فاکتورهای انسانیت نیست ؟ درباره کورش به این مقاله هم نگاه بیندازید. فرمانروای دروغین صلح : http://www.adyannet.com/news/13842
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.