افزودن نظر جدید

سلام متاسفانه مدتی است انواع واقسام جعلیات وتحریف های تاریخ تاریخ این کشور رو الوده کرده در رد یکتا پرست وموحد بودن کوروش اینکه در بند 23 منشور بت پرستی کوروش به صراحت از پرستش بت بابل خدای خدایان مردوک ودو فرزند مردوک بل ونبو سخن گفته وجایی در منشور صحبت از اهورا مزدا وپرستش خدا نیامده است در خصوص عادل بودن کووش واینکه با مردم مناطق تحت اشغال خود به مهربانی رفتار میکرده است میتوان به تاریخ ابن خلدون جلد اول ص 180 ماجعه کرد که کووش بعد از فتح بابل دستو ویران کردن این شهر رو میده و.... متاسفانه علامه به تاسی از ارای مولانا ازاد وزیر فهنگ هندوستان واین شخص یه تحریک سر احمد خان هندی کامند سفات بریتانیا چنین نظری رو مطح کردند .در رد ذوالقرنین بودن کووش یک اینکه کووش براساس بند 23 منشور مردوک رو پرستش میکرده وبت پرستی رو ترویج میداده واینکه شاه فاسد وظالمی بوده ونمیتونه ذوالقرنین قرانی باشد فرمودید سفارش کوروش که نگهدای میشود از شما بعید است که چنین جعلی رو سند استناد کردن لحاظ کنید این سفارش یا وصیت نامه وسنگ قبر کوروش کجا نگهداری میشه؟ کی کشف شده ؟کی ترجمش کرده؟ این هم یکی دیگر از جعلیات هدفمند صهیونیست ها برای تمسخر قرار دادن تاریخ این کشور است در ضمن من ایرانی وگیلانی هستیم لطفا فحاشی نکنید یه نکته دیگه بعضیها یه دشمن خیالی به نام عرب برای خودشون درست کردن در حالیکه هیچ عربی نه کوروش رو میشناسه نه داریوش رو پس اینقدر نژاد پرست نباشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.