افزودن نظر جدید

بهمن جان زیاد خود تو ناراحت نکن اینان از نسل عراب هستند کسی نمی تواند به نسل خودش پشت کنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.