افزودن نظر جدید

هر وقت خواستین حقیقت را دریابید حاشیه هارو بیخیال شین و ب اصل موضوع توجه کنین. ن دین کورش مهمه ن این ک خداپرست بوده یا نه مهم اینه ک آدم بوده و ب همین دلیل هم هست ک تا امروز اسمش ب نیکی باقی مونده مخالفان کورش اگر قادرن یک مورد بدی از کورش ک در تاریخ ثبت شده بیارن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.