افزودن نظر جدید

اسکندر هم جنس باز ذوالقرنین است ؟ به گفته هرودت مراجعه کنین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.