افزودن نظر جدید

چه کار به کوروش دارید پادشاهی بوده و رفته، خودمان را درست کنیم ، ذولقرنین نه کوروش ه ونه اسکندر پادشاهی بوده و رفته.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.