افزودن نظر جدید

عرب و غیر عرب ملاک نیست انسان های بزرگ امدند تا بیاموزند کنار هم چگونه زندگی کنیم کسی که قبیله خود را به رخ کشد می داند قبیله او نیز روزی زایل می شود برتری به قوم و نژاد نیست به فهم درست زندگی کردن است روش پیامبران این گونه بوده است روش کوروش نیز چنین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.