افزودن نظر جدید

به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید دربارۀ ذوالقرنین بودن کوروش بزرگ: ذوالقرنین به عنوان شخصی خوب و دارای دو شاخ توصیف شده است بنابراین اگر شما به تصاویری از کوروش بزرگ دقت کنید او را دارای دو شاخ می بینید. دربارۀ دین کوروش بزرگ: اول این که دین او مهم نیست زیرا او کسی بوده که به تمام عقاید و ادیان احترام می گزاشته و فردی نیک بوده است. در ضمن با این که خدا پرست بودن یا نبودن او نیز مهم نیست اما او همیشه از اهورامزدا(خداوند جان و خرد) سخن می گفته است. اهورامزدا واژه ای مربوط به دین زرتشت است. دربارۀ عقاید برخی کاربران نسبت به موضوع: اقلب کسانی که با نام عربی آمده اند افرادی نا آگاه هستند. دربارۀ کوروش بزرگ: او اولین اعلامیۀ حقوق بشر را نوشت. او در تورات علاوه بر یک شاه بزرگ به عنوان پیامبر یا ماسیح(منجی یهودیان) نیز شناخته می شود به طوری که در اسرائیل یکی از خیابان های شهر اورشلیم گذاشته شده است. دربارۀ عقیدۀ خودم نسبت به دین و عقیدۀ کوروش بزرگ: از دیدگاه من هرکس هرطور که باشد فقط اگر نیک باشد و با دیگر اندیشه ها احترام بگزارد، او فردی بزرگ است. نکته: هرگز به کوروش بزرگ، کوروش کبیر نگویید. ممنونم از کسانی که دیدگاه من را خواندند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.