افزودن نظر جدید

عاشقای کورش کبیر چرا فقط بلدن از پاسخ دادن فرار کنن ؟!!!!!!!!!!!!!!!! اون هم فرار به جلو ! دست پیش میگیرن که پس نیفتن !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.