کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

جناب نويسنده لطفا پيش از نوشتن مقاله،اندكي بدان و با كينه چيزي ننويس.

آنچه در متن نوشتار هست ، بر مبنای اسناد معتبر تاریخی است . نیّت نویسنده را از کجا دریافتید ؟ نمی توان به صرف اینکه حقیقتی خوشایند نبود ، دیگران را به کینه و ... متهم نمود .

الان داعش و اصحاب بن لادن که بت ها را خراب می کردند خوب کاری کردند؟!!!!!!

آنچه اصحاب بن لادن خراب کردند، دیگر حکم "بت" نداشت. بلکه آثار باستانی بود. مجسمه بودا در افغانستان، به عنوان بت به کار برده نمی‌شد. ولی اصحاب بن لادن خراب کردند و اشتباه کردند. اما این قضیه ربطی به کورش ندارد. چون مردوک و بعل، در آن عصر اثر باستانی نبودند. بلکه بت بودند و در جای خدا پرستش می‌شدند. کورش هم دوست می‌داشت که مردم در جهل و خرافات و نادانی و بت‌پرستی باقی بمانند تا بتواند بر آنان حکومت کند.

نه لابد کورش کار خوبی کرد که گوساله رو به عنوان خدا پرستش کرد

ناز شست سایت ادیان نت. اون وقتی که این کورش پرستها به ملت تورک فحش می دادن توهین میکردن باید فکر اینجا رو هم می کردن. وقتی فحش میدن باید منتظر جواب باشن. این هم بت پرستی و گوساله پرستی کورش

اگر تاریخ باستان را بشناسید اینگونه برداشت نمی کردید ، کوروش ، گوساله پرست نبود و مردوک هم گوساله نبود ، این نماد گوساله ، درحقیقت یک نماد از شکل خاص کهکشانها است ، مثل حمل و خرچنگ و ... وچون مردوک در دوره نماد کهکشانی گوساله بوده است ، او را نمادین معرفی کرده است ، همانطور که در تاریخ تولد مسیح ، او را بره خداوند معرفی کرده اند. مردوک فرزند آنکی و انلیل از ساکنین سیاره نیببرو هستند که به زمین آمدند و با تغییر (( دی ان ای )) شامپانزه ها ، او را به موجودی هوشمند تبدیل کردند و به عنوان بردگان خود از آنها بیگاری می کشیدند . و مردوک به عنوان مالک زمین و آسمان معرفی شد و شاه بزرگ زمین بود و به کمک او کوروش توانست بر دشمنانش پیروز شود ، مردوک هنوز زنده است و به دنبال سلطه بر زمین به کمک نژاد خزندگان که امروزه رپتایل می نامیم و اکثر حاکمان امریکا و انگلیس از آن نژاد می باشند . موفق باشید

شناخت تاریخ ایران باستان برای شما از چه رفرنس و منبعی استفاده کرده اید؟ شما با این برداشت و شناخت، تنها کوروش را از مطالبی که مورخین و مستشرقین بیان داشته اند، جدا کرده اید و پرونده او را پاک کرده اید! و در این مطالب هیچ رفرنسی بیان نشده است.

خدا خیرت بده. بالاخره یکی پیدا شد که لااقل یکمی اطلاعات داره و نظری میده که با واقعیت همسو هستش. تو ایران به مردم میگن که قدیمیا اینقدر احمق بودن که میومدن یک تیکه سنگ رو میتراشیدن و بعدش هم میگفتن که این تکه سنگ افریننده جهان است و خداست. درحالی که یک بت هرگز بعنوان خدا پرستیده نمیشده. مردم بت رو بعنوان سمبلی از یک چیز دیگه قرار میدادن و همانطوری که اقا ناصر گفتن معمولا به اسمان و اجرام اسمانی هم ربط پیدا میکرده. بت پرستی رو اگر برید بخونید میبینید مردم ما الان اکثرا بت پرست هستن. البته شیعه ها. چرا اینو میگم؟ اگر تشریف ببرید مکه، و دو تا کاتالوگ هم بخونید میبینید در توصیف بت پرستی نوشتن که قدیما وقتی کسی فرد مورد قبول و بزرگی بوده و بعدا میمرده، مردم میرفتن یه بت (مجسمه) از طرف میساختن و به این صورت از روح اون فرد تقاضای کمک میکردن. برای همینه که سنی ها ما شیعیان را بتپرست میدانند. و البته این با تعریفی که از بت پرستی دارن هم کاملا جور در میاد. حالا پبدا کنید پرتغال فروش را.

باید دست از پرتقال‌فروش و نخودسیاه فروش برداشت. بت‌ها چند علت وجودی داشتند. یک دسته از بت‌ها نماد موجودات ماورایی مثل اجنه و شیاطین و ارواح بودند که بت‌پرستان از آنان استمداد (کمک خواهی) می‌کردند. دسته دیگر بت‌هایی بودند که به عنوان معبود و عامل در امور، به خودی خود پرستش و استمداد می‌شدند. در هر صورت بت پرستی قابل توجیه نیست. اما درباره اهل تسنن (سنّی‌ها): اکثر آنان شیعه را بت پرست نمیدانند. همانگونه که شیعیان بت پرست نیستند. تنها گروهی از سلفی‌های تکفیری شیعه را بت پرست مینامد که البته آنان خودشان بت پرست و مشرک هستند. چون برای خداوند جسمانیت و اعضای بدن قائلند.

درود دوست عزیز برای این اطلاع دقیق شما واقعا احسنت و درود این سایپ مال سپاه ایرانه فقط میخاد کورش بزرگ و مردوک قابل پرستش رو بد جلوه بده واقعا سایتش خیلی جوکه مردوک گوساله بوده و کوروش بزرگ گوساله پرست هههه کلی خندیدم

در اینکه مردوک گوساله بوده و کورش هم گوساله پرست شکی نیست. اما خنده دار اونجاست که بعضی چنان در تحجر و تعصب غرق شدند که هیچ حرف حساب و هیچ سخن منطقی رو قبول نمیکنند.

شما چه سندی دارید که کورش گوساله پرست بوده. ...؟هرکسی به هرچیزی فکر کند به همان اندازه ارزشمند هست. ..شما به گوساله پرستی فکر میکنید که خودتون گوساله هستید. ..ولی کورش کبیر در فکر آزاد کردن برده ها بوده. ..وعدالت گرا بوده. ..و در انجیل و قرآن ازش یاد شده...وکتیبه هاش وجود داره. ..شما گوشاله هستید که نمیتوانید اینارو ببینید شما مقصر نیستید بلکه گوساله نمیتواند سواد داشته باشد. ..خلایق هرچی لایق

طبق قزعبلاتی که فرمودید و دفاع از ایشون کردید تهش رسید به اینکه ایشون برای چنین موجوداتی که یهود از نسلشون هستن کرنش میکرده به پرستش خدای یگانه منتهی نشد واقعا که حماقت تووجود دروغگویتان موج میزند نظرت در مورد قتل عام ایرانیان در روز ۱۳ فروردین توسط ارتش هخامنشی و دسیسه یهود چیه میتونی انکارش کنی

چون آقایون خوششون نیومد از متن همه شدن کینه ورز جالبه که متن فقط نقل قول از دیگرانه

متن خوب و مفیدی وجامعی بود ولی سبک نوشتاری شما اشتباه است.نویسنده باید بی طرف باشد.ام شما...

matne aslie manshooro aval biarin baad esbat konid

در انتهای مقاله لینک ترجمه اصلی منشور از موزه بریتانیا بیان شده است. با تشکر

متمی که پاراگراف اول را به آن ارجاع داده بودید صرفا یک فایل pdf 5 صفحه ای می باشد و از اعتبار چندانی ندارد.

آن فايل pdf پنج صفحه‌اي، ترجمه فارسي منشور كورش هخامنشي است، به ترجمه شاهرخ رزمجو، از بخش خاور میانه موزه بریتانیا : The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder اين از ديد شما معتبر نيست؟ ترجمه مستقيم منشور از متن بابِلي، آن هم در يكي از معتبرترين موزه‌هاي جهان كه مركز پژوهش‌هاي بزرگترين باستان‌شناسان است، از ديد شما اعتبار ندارد ؟ براي اعتبار يك سند، چه ويژگي‌هايي لازم است؟

این تفسیر شما دقیقا مثل، لمس آج فیلی است در تاریکی. شاید به نظر شما شاخ یه گاو بیاد ولی از لمس سایر اعضاش میتونیم بفهمیم. مثل این که به یه مسیحی بی خبر از اسلام بگی. یه مردم یکتا پرستی هستن که دور یه خونه میچرخن و خونه رو عبادت میکنن، و بقیش تفاسیر حج رو نگی، که این آخرش میرسه به خدای یکتا. این یه نماده و.... من و تو بعد از 2500 سال از خروجی این پرستش باید بفهمیم کورش یکتا پرست بوده نه از اسامی یک برگ از تاریخ دویست ساله عمر ایشان. تصور کن فردی در 25 قرن پیش پس از فتح بابل به پرستش گاه اونا احترام میزاره، حواستون به اینجا باشه خودش اهل بابل نبوده خودش ایرانی زاده زردشت بوده ولی به همه اعتقادات قلمروش احترام میذاشته.

گرامی، اولا احترام به معبد بت پرستان که در آن همه کاری انجام می‌شد، خود یک توهین بزرگ به بکتاپرستی است. ثانیا کورش فقط احترام نگذاشت. بلکه رسما گفت که مردوک را خدای آسمان‌ها و زمین می‌داند.

اقا یا خانم مسلمون ایرانی. شما به هر جای این قضیه دست بزنید متوجه میشید که کورش بت پرست بود. اصلاً کی گفته کورش زرتشتی بود؟! کورش حتی یک بار هم اسم زرتشتی و اهورامزدا رو نیاورد. هر چی هست اسم بت مردوک و بت بعل و نَبو و...... هست.

شکی نیست که کورش هخامنشی بت پرست بود و اگه دقت کرده باشید اینهایی که این قضیه رو انکار میکنن هیچ دلیل روشنی ندارن فقط و فقط و فقط از سر تعصب دارن حرف میزنن. این نظر من هست لطفاً منتشر کنید

اسناد معتبرتان اشتباه است. آن مجسمه مردوک نیست مجسمه مرد بال دار، مجسمه آزادی مرد بود.

اسناد تاریخی خلاف سخن شما گفته اند. اگر نه، سند ارائه کنید. (اسناد مد نظر ما در متن آمده است)

من متن مقاله رو چند بار خوندم کجای مقاله سند آوردین در کاخ کوروش مجسمه بعل یا مردوک بوده؟؟؟ بعد هم کاخ آپادانا کاخ داریوش شاه بود نه کوروش

ربطي به كاخ آپادانا ندارد. نماد بعل در كاخ سلطنتي كورش است: [‌http://www.adyannet.com/news/14765]

لایک داداش ، شما به نکته دقیقی اشاره کردی ولی کو گوش شنوا ؟؟ یه سری گوش درازای بیسواد نشستن بر اساس چند تا نوشته که نه میدونن ریشه نوشته از کجاست نه میدونن زیر و روی تاریخ چیه و کلا نمیدونن کی به کیه و چی به چیه نظر میدنو شر و ور تلاوت میکنن

پاسخ به علی 1394/04/30 - 19:57 تعصب رو بذار کنار. اون وقت خیلی راحت می بینی که کورش بت پرست بود و برای انکارش سندی وجود نداره. همون طوری که سندی نداری

آقا خط 5 متن منشور کوروش میگه پادشاه بابل رسم ناشایست قربانی کردن را که پیش از آن نبود رواج داد میدانیم که قربانی کردن برایه بت از رسوم اصلی بت پرستاست همون طور که اعراب جاهلیت بت پرست فرزندان خود را در مقابل بت قربانی میکردند قرآن کریم سوره انعام آیه137 میشه به فرمایین کوروش چه جور بت پرستی بود که اصلی ترین رسم بت پرستان یعنی قربانی کردن را کار ناشایست پادشاه بابل میدونه کوروش یکتا پرست بوده چون در منشور با مردم بابل صحبت میکرده به احترام آنها از خدای مردم بابل مردوک اسم میبره

سلام. کورش رسم قربانی را نفی نکرد، در بند 5-6 منشور آمده است که شاه قبلی قربانی ناپاک میآورد و به مردوک گستاخی میکرد. ولذا کورش میگوید که من به مردوک و معبد او احترام و بندگی عرضه کردم. در بند 36-38 هم کورش از اعطای قربانی به معبد سخن میگوید. گذشته از این، احترام به بت، توهین به خدای یگانه است. او میتوانست برای احترام به مردم، حرفی نزند، اما اینکه یک بت را خدای آسمانها و زمین بداند و بگوید که من نماینده مردوک هستم، و از مردوک میترسم، فراتر از احترام است. ضمناً استفاده کورش از نماد بت بعل در کاخ شخصی خود، به چه معناست؟ به خاطر احترام بود؟ احترام به چه کسی ؟! کاخ شخصی کورش در اختیار خود او بود و نیازی نبود که به احترام دیگران نماد بت را در کاخ خود نصب کند. تنها جوابی که میماند این است که کورش واقعا بت پرست بود.

اين مطالب دروغ و افسانه است كه فقط مسلمانان افراطي كه با زرتشت دشمنند نوشته اندژ بزرگترينفيلسوفان جهان و برترين مورخان و نامدارترين باستانشناسان معاصر و حتي علماي يونان ورومنيز اين موضوع را رد كرده اند

عجب !!! پس من شور كورش رو مسلمونها نوشتن !!! خدا شفات بده

مغول زاده تو رو چه به اظهار نظر در مورد داریوش

ای کاش طرفداران کوروش و داریوش و هخامنشیان و مدعیان واهی حمایت از تاریخ ایران باستان، بجز توهین کردن کار دیگه ای هم بلد بودند.

مادی اگه حرفی برای گفتن داشتی فحش نمی‌دادی. فکر کنم نتیجه بحث مشخصه

فقفط میتونم بگم برای رفتار آقای رستم فرخزاد (کامنت 1394/05/16 - 23:57) متأسفم. دیدگاه زشت و ناخردانه ایشون واقعا قابل توجیه و قابل قبول نیست. امثال ایشون محصول عقده ها و سرخوردگی ها در محیط خانواده هستن

چاکِ حُمق و جَهل نَپذیرَد رُفو... تُخمِ حِکمَت کَم دَهَش ای پَندگو (امیدوارم این یهودپرستان هخامنشی‌باز دست از جهل بردارند(.

استوانه کورش را کاهنان بابلی به این ترتیب نوشتند که محتوای دستور کورش را بر پایه سنت کتیبه نویسی بابلی برای فهم مردم بابل نوشتند.حالا فهمیدی قضیه چیه؟؟؟

منبع و رفرنس این سخنتون کجاست؟ شما که اهل نظر هستین، آیا واقعا کوروش از محتوای استوانه باخبر بوده یا بی خبر؟

خو ب اگه کوروش ننوشته و از متنش هم خبر نداشته پس چرا هی افتخار میکنید به منشور کوروش که اولین منشور حقوق بشره . هر جاش بده مال بابلیاست و هرجاش خوبه مال کوروشه !!

کورش یک انسان دادگر بوده. ..وبه همه ادیان احترام میزاشت اون میدانست خدای او اهوارمزداست ولی به تمامی مذاهب احترام میزاشت تا جنگی رخ ندهد وخونی رریخته نشود...او خدای خود را در عدالت میدانست. ..او هرجایی که به مردم ظلم میشد حمله میکرد مردم را از ظلم ناعدالتی خلاص میکرد مردم اورا به پادشاهی بزرگ ودادگر یاد میکردند. ..کسیکه برده داری را آزاد کرد. ..پندار نیک گفتار نیک کردار نیک. ...آیا قرآن کریم بیشتر از یک جمله وشش کلمه از ما چیزی خواست؟آیا کورش بزرگ بجز آثاری از بزرگی چیزی برای ما کم گذاشته. ...خدا چه کسی هست؟خدای ما کجاست؟مِنیست حَبلِ ورید از رگ گردن نزدیکتر..? آیا از رگ گردن نزدیکتر جز تفکری نیکی که همان پندار نیک هست چیزی دیگری میشناسید؟آیا تفکراتی جز نیکی از کوروش کبیر میتوانید بدست بیابید. ...چرا زورتون میاد که شما هیچ‌وقت نمیتوانید یک کوروش بشوید. ..کوروش بزرگ جز آفریده خداوند چه کسی دیگری میتوانست باشد؟ آیا خداوند قادر نبود پادشاهی به این بزرگی را خلق کند؟پس چطور نمرود و فرعونیلن ساخته شدند....شماها از زور خدا هم هم متنفرید. ..شماها غاصبید. ...

تو کاخ کورش در پاسارگاد که نماد بت بعل هست اون رو هم برای مردم بابل نوشته ؟ تو تخت جمشید که معبد مردوک پیدا شده اون هم برای بقیه بوده ؟!!!؟!؟!؟ کورش دیگه با چه زبونی باید میگفت که بت پرسته ؟!!؟!!؟!!؟

پس کوروش خیلی بی سواد و هالو بوده که نفهمیده کاهنان بابل چی تو منشور نوشته اند!

برای شما نویسنده مقاله در دعا هستیم. خداوند همه ما را به نور اهل بیت هدایت بفرماید. آمین

از این سایت (adyannet.com) ممنون هستم بحث به اندازه کافی مستند بود و کسانی که حاضر نیستن قبول کنن به نظرم گرفتار نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی هستن. پس بهتره خودشون رو درمان کنن

http://offer13.blog.ir/post/140

شما نوع بیانت رو نگاه کن جز توهین چیزی نگفتی این دین ابا و اجدادمون بوده حتی به غلط هم حق توهین بهش رو نداری از طرفی همون سندیاتی که میگی رو اگه قبول داری خودتون میگید کوروشی نبوده اگه هم بوده بسیار عادل و دادگر بوده حاضرم مردوکی که میگی غلط هست رو بپرستم اما دینی که از ابتدای شروعش فقط خون ریخته رو نه

هخامنشیان از ابتدا با ریختن خون روی کار آمدند. نمونه‌اش قتل عام مردم اوپیس و کشتار مردم گزانتوس به دست کوروش هخامنشی. همچنین کتیبه داریوش در بیستون رو بخون فقط کشت و کشتار و قتل و غارت. اینکه میگی حاضری مردوک پرست (گوساله پرست) باشی ولی مسلمون نباشی اولا نشون دهنده تعصب و حماقت هست. ثانیاً نشونه بی‌لیاقتی هست. چون پاک ترین و بیدارترین و باشرف ترین جوانان تاریخ ایران تربیت شده اسلام بودند. وصیت نامه شهید محمد ابراهیم همت، شهید ابراهیم هادی، شهید مهدی باکری، شهید حسین خرازی و... رو بخون لطفاً

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.