افزودن نظر جدید

در اینکه مردوک گوساله بوده و کورش هم گوساله پرست شکی نیست. اما خنده دار اونجاست که بعضی چنان در تحجر و تعصب غرق شدند که هیچ حرف حساب و هیچ سخن منطقی رو قبول نمیکنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.