افزودن نظر جدید

این تفسیر شما دقیقا مثل، لمس آج فیلی است در تاریکی. شاید به نظر شما شاخ یه گاو بیاد ولی از لمس سایر اعضاش میتونیم بفهمیم. مثل این که به یه مسیحی بی خبر از اسلام بگی. یه مردم یکتا پرستی هستن که دور یه خونه میچرخن و خونه رو عبادت میکنن، و بقیش تفاسیر حج رو نگی، که این آخرش میرسه به خدای یکتا. این یه نماده و.... من و تو بعد از 2500 سال از خروجی این پرستش باید بفهمیم کورش یکتا پرست بوده نه از اسامی یک برگ از تاریخ دویست ساله عمر ایشان. تصور کن فردی در 25 قرن پیش پس از فتح بابل به پرستش گاه اونا احترام میزاره، حواستون به اینجا باشه خودش اهل بابل نبوده خودش ایرانی زاده زردشت بوده ولی به همه اعتقادات قلمروش احترام میذاشته.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.