کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

سلام آریا گرامی ، سندی مبنی بر اینکه کوروش و فرزندانش یکتاپرستی را در بین النهرین و سومر و مصر و آتن گسترش داده باشند، وجود ندارد. در اینکه کورش دوم (کوروش بزرگ) سیاستمدار بود، تردیدی نداریم، لیکن ایشان به هر حال باید با این معضل اجتماعی برخوردی هرچند سطحی میکردند. اما ابداً مقابله نکردند. نه در ابتدای کار و نه در ادامه. سپاس

آقای سامان وقتی میگی حقوق بشر ویا آزادی بشر یعنی انتخاب رو به فر یا افراد رها کردن . آزادی

از سایت استاد گرانقدر رضا مرادی غیاث آبادی : پیش از این به نابودی برخی از تمدن‌های کهن به دست کورش و دیگر هخامنشیان اشاره کردیم. یکی دیگر از تمدن‌هایی که به دست کورش بر افتاد و از بین رفت، تمدن کهن و درخشان لیدی بود. با اینکه اهالی لیدی در همان زمان کوشیدند تا از سلطه هخامنشیان رهایی یابند، اما این قیام که به رهبری پاکتیاس بر پا شد، به فرمان کورش و به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب شد. کورش با اعزام سپاهی به فرماندهی مازارس دستور داد که تمامی قیام‌کنندگان را به بردگی بکشند و رهبر آنان را زنده به نزد او بفرستند. او همچنین دستور داد لیدیایی‌ها را چنان خرد و منکوب سازند که راه هرگونه شورشی علیه سلطه پارسیان هخامنشی بسته شود. سپاه کورش به سرعت دست به منکوب کردن لیدیایی‌ها می‌زند و رهبر آنان را به اسارت می‌گیرد. شهرهای پری‌ین و مگنزی غارت می‌شوند و مردم شهرهای فوسه و تئوس خانه‌های خود را رها کرده و راه فرار در پیش می‌گیرند. ساکنان کاریه به بردگی کشیده می‌شوند و گروهی از اهالی کزانتوس و کونوس در لیکیه دست به انتحار می‌زنند و مرگ را بر تعبد و بندگی ترجیح می‌دهند. شهرها یکی پس از دیگری تسخیر می‌شوند و پس از اینکه تاراج می‌گردند، پادگان‌های نظامی پارسی و نیروهای ضد شورش هخامنشی در آنها مستقر می‌شوند. برای آگاهی بیشتر و تفصیل منابع بنگرید به: بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، تهران، انتشارات زریاب، ۱۳۷۷، جلد اول، صفحه 114 تا 117.

چنانکه گفته شد، یکی از منابعی که برای وصف سجایای کورش به فراوانی بدان استناد می‌شود، کورش‌نامه (سیروپدی) نوشته گزنفون است. اما در این استنادها معمولاً به بازگویی بخش‌های دلپسند آن اکتفا می‌شود و بقیه متن را نادیده می‌انگارند. گزنفون آورده است که کورش برای حمله و تسخیر شهر نینوا، روز عید را انتخاب کرد که مردم سرگرم جشن و شادی هستند. او به سپاهیان خود می‌گوید که خانه‌های مردم قابل احتراق است و ما می‌توانیم با پشتیبانی خدا و با مشعل‌های فراوانی که داریم، آنها را به آتش بکشیم تا ساکنان شهر در میان شعله‌های آتش بسوزند. آنان در حالیکه بانگ جشن و شادی در شهر پیچیده بود، وارد شهر شدند و هر آنکس را که می‌دیدند به ضرب تیغ از پای در می‌آوردند. گزنفون نقل کرده که: «کورش به سواره نظام و سربازان خود فرمان داد هر کس را که در کوچه‌ها یافتند، بکشند». پس از این پیروزی، اولین اقدام کورش و سپاهیانش این بود که در برابر خدایان به میمنت این پیروزی شکرگزاری کنند و سهمی از غنائم ناشی از غارت شهر را به معابد خدایان اختصاص داد. کورش همچنین فرمان داد تا خانه‌های بزرگان شهر را مصادره کنند و به سردارانی که مجاهدت بیشتری کرده بودند، واگذار شوند. او به مردان تحت امر خود اختیار داد تا اسیران جنگی را تحت مالکیت خود نگه دارند. کورش به مردم نینوا فرمان داد که از حاکمی که او معین می‌کند، فرمانبرداری کنند و به کشت و کار مشغول شوند تا بتوانند خراج و غنائم لازم را پرداخت کنند. برای آگاهی بیشتر از جمله بنگرید به: گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1386، صفحه 214 تا 216.

یکی دیگر از کارهایی که پس از تجاوز کورش هخامنشی به بابل و تصرف آن متداول شد؛ مصادره املاک، مجتمع‌های مسکونی، زمین‌های زراعی و نیز منافع حاصل از آنها به نفع سرداران سپاه و خاندان سلطنتی بود. املاک مصادره شده به نفع نظامیان و سرداران سپاه متناسب با نوع خدمت یا خوش‌خدمتی‌هایی بوده است که به حکومت می‌کرده‌اند. این املاک و زمین‌ها گاه به اندازه‌ای بزرگ بوده‌اند که در آنها استحکاماتی با برج و بارو ساخته می‌شد، پاسدارانی برای مراقبت از آنها گماشته می‌شدند و انبوهی از بردگان در آنجا به کار گرفته می‌شدند. گاه نیز متصرفین، این زمین‌ها را تفکیک می‌کردند و در قطعات کوچکتر به صاحبان اصلی آن و مردم بابل اجاره می‌دادند. مردم علاوه بر آنکه موظف بودند اجاره‌بهای زمین را به موقع بپردازند، وظیفه داشتند تا در ازای هر خانواده یک سرباز در اختیار سپاه هخامنشی بگذارند. گزنفون نیز از مصادره خانه‌های مردم توسط کورش و به نفع سردارانی که مجاهدت بیشتری کرده بودند، یاد کرده است. برای آگاهی بیشتر از جمله بنگرید به: کورت، آملی، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، 1378، صفحه 119 تا 122؛ بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، تهران، 1377، جلد اول، صفحه 192 تا 195؛ گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶، صفحه 216.

استادتان چه استادانه تاریخ را جعل می کند. گزنفون از سخنان کوروش پیرامون برخورد خوب با مردم بابل می نویسد، کوروش در یک شورا به دوستانش می گوید: «نه تنها کارهای من و شمایان، که کارهای این مردمان نیز، که بر ماست تا تیماردارشان باشیم. از این رو از شمایان در می خواهم که اندرین سودا رآی زنید من و اندرز دهیم...» (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۴۷، ترجمه ابوالحسن تهامی) بر اساس نوشته گزنفون، کوروش پس از سر و سامان دادن به وضعیت حکومتی در بابل باز در یک سخنرانی می گوید: «نگهداشت و فرمان روایی بر آن ها [کشور ها] بی خویش تن داری و ژرف اندیشی و تیمار داشت مهر آمیز و بی پایان باشندگان آن فراخ کشور شدنی نباشد.» (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۷۶، ترجمه ابوالحسن تهامی) و یا در جایی دیگر کوروش به طور کلی می گوید: «دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تندخویی ست که با تیمار و اندوه خواری های مهرورزانه است...» (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۸، بخش ۷، بندهای ۳۷ و ۳۸، ترجمه ابوالحسن تهامی) همانطور که میبینید اگر بخواهیم جملاتی را گزینش کنیم و هر کدام را جداگانه و بدون بررسی آنچه قبل و بعد از متن آمده، بررسی کنیم؛ اختلاف در واژگان ترجمه ها مشاهده می شود. ما نباید با واژگان بازی کنیم! هر کس که این بخش کوروش نامه گزنفون را کامل مطالعه کند متوجه می شود که گزنفون در این بخش می خواهد بیان کند که کوروش با مدیریت خوب، بدون نقص و عادلانه ی خود کاری کرد که هم خدای کوروش، هم سپاهیان و هم مردم از او راضی باشند. گزنفون در ابتدای کتاب می نویسد: «بدینسان، با ژَرف اندیشی ای که ما در این نمونه آوری کردیم، به این بازده رسیدیم، که بنا بر گوهری که آدمی از آن ساخته شده است، چیره شدن بر هر کُدام از آفریدگانِ (مخلوق های) دیگر، خیلی ساده تر از چیره شدن بر آدم هاست. ولی اگر ما این سنجش را به فرمانبُردار کردنِ شُمار زیادی از آدم ها، مردمِ شهر ها و کشورها گُسترش بدهیم، ناگُزیر به دِگَرِش رای خود خواهیم شُد، و خواهیم گفت که چیره شُدن بر مردم میتواند کاری باشد که نه نشدنی و نه هتا (حتی) دُشوار، اگر که آدم در انجامِ آن خَرَدمندانه پیش رود. به هر هال، ما میدانیم که مردم، خواهان پیروی از کوروش بودند، با آنکه برخی از آنها به اندازۀِ روزها و دیگران به اَندازۀِ ماه هایِ بیشماری از او دور بودند...» (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۱، بخش ۱، بند۳، ترجمه خشایار رخسانی) در طول کتاب گزنفون مواردی را می نویسد تا بیان کند چه چیز هایی باعث می شد که «مردم، خواهان پیروی از کوروش» باشند. آنچه غیاث آبادی بیان می کند تنها بازی با واژگان، بدون در نظر گرفتن مطالب قبل و بعد از کوروش نامه گزنفون است.

یک : این چیزهایی که گزنفون و ... گفتن همه ش دروغهای تبلیغی درباریان هخامنشی بود ! چون گزنفون در زمان زندگی کوروش دوم (کوروش گنده) زندگی نمی کرد !!! در زمان کوروش سوم زندگی میکرد و هرچی نوشت از روی حرفهای درباریان بود !!! پس به دروغهای تبلیغی اونها توجه نکن !!! مردم بابل از کوروش راضی بودن ؟؟؟؟؟ کوروش چنان زهرچشمی از مردم بابل گرفت که هیچ کی جرئت نکرد تکون بخوره !! نشونه ش هم اینه که درست بعد از کشته شدن کوروش دیکتاتور مردم بابل چند بار شورش کردن !! نمونه ش در کتیبه بیستون که داریوش میگه مردم بابل دور فرزند پادشاه سابق اونجا جمع شدن و شورش کردن و من هم لت و پارشون کردم !! قتل و غارت شهر آچیس باعث شد که مردن جرئت نکنن با کوروش مخالفت کنن.

استاد غیاث آبادی کاملاً مستند و دقیق حرف میزنن. دشمنان ایشون هم خوب اینو میدونن !!!!! واسه همین همیشه شخصیت آقای غیاث ابادی رو تخریب میکنن. ایشون هر روز داره تفکراتشون بیشتر نشر پیدا میکنه. در آن واحد 20-30 نفر آنلاین داره سایتشون. ولی دشمنان ایشون وبلاگهاشون روزی 10 تا بازدید هم نداره !!! هیچ کدوم از مردمهای منطقه خواهان پیروی از کوروش نبودن !!!! نشون به اون نشونی که اون تمام منطق رو یا با خونریزی یا با فریب و نیرنگ تصرف کرد ! حتی مردم ایران هم حکومتش رو قبول نداشتن ! نشونه اش قیامهای مردم کادوسیان و ... علیه کوروش

اقاي سامان همين مصادره 12 جنايت ديگري را سايت استوا گذاشته بود با دليل و مدرك كلشو رد كردم 3 بار فرستادم كامنتم را منتشر نكرد همين بس كه شما پست دروغگوييد قران اگه ذوالقرنين اسكندر باشه بايد پاره پارش كرد اسم اون زنازاده مست قاتل را اورده

پسر جان شلوغ بازی درنیار!!!با شناختی که ازت دارم و تو همین چند روز کلی کلمات رکیک نثار مخاطبین کردی!!!اون وقت دم از منطق می‌زنی؟!!!!کسی که روشش آینه که باید کتاب‌های مخالفین رو پاره پاره کرد و هر مخالفی رو زنازاده پست قاتل میدونه و دائم تو حرفاش فحش میده (یکی مثل تو رو میگم!) چطور میتونه ادعای منطق داشته باشه!!! اول یاد بگیر از کلمات رکیک استفاده نکنی! دوم یاد بگیر که برای هر حرفی باید دلیل داشته باشی! سوم یاد بگیر که حاشیه روی نکنی!!!! (موضوع بحث سر مردوک پرستی کورش هست و تو بحث رو بردی سر یه چیز دیگه). اون وقت نظر بده! سایت استوا؟ می‌شناسم!‌ مسئولش تو بحث‌ها وارد هست و با لیدرهای باستانگرایی بحث میکنه و حسابی دادشون رو درآورده واسه همین چند بار خواستن هکش کنن و هر روز کلی فحش ناموسی بهش میدن! حالا تو میگی جوابشو دادی؟ رفتی فحش دادی اون قدر کلمات رکیک تو حرفات بوده که نظراتت قابل انتشار نبوده!!! خیلی خودتو دست بالا گرفتی!!!!

هینتس، والتر (1392)، داریوش و ایرانیان، تهران: نشر ماهی، ص 104 : کوروش شهر اوپیس رو تصرف و به آتش کشید.

یه چیزی ! آقای آریا که از کوروش دفاع میکنی ! دقت کردی از قضیه بت پرستی کوروش به قضیه تازشگریهای کوروش خزیدی ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آیا میدانید در زمان مردم بت پرست مکه خدای خدایان را الله میگتند که در بابل به جای الله میگتند مردوک هرچند برای الله یا مردوک شریک قایل شدن که شرک حساب میاد کروش فقط گفت مردوک خدای اونه که در ایران اهورا مزدا در عربستان الله در مصر رب در بابل مردوک بوده است

مردوک در بابل به صورت بت بود. در منشور کوروش بزرگ هم به روشنی از احترام و تقدیس بتها سخن آمده است. سپاس

مردوک گوساله بود برادر من. چه ربطی به الله داره ؟

کوروش هرچه بود مرد بود زنان و دختران آن زمان بیشتر از الان ارزش و احترام داشتند هیچ زنی سنگسار نمیشد الان که با تصویب قانون صیغه زنا و دخترارو به لجن کشیدن امیدوارم هیچ زن و دختر آریایی به خاطر بی پولی و بی کسی با صیغه به لجن کشیده نشه روحت شاد کوروش بزرگ

سلام سونیا گرامی ، در سنت ایران باستان، زنان از نسل اهریمن شمرده میشدند و هیچ ارزش خاصی نداشتند. صیغه (ازدواج موقت) هم زنا نیست. بلکه نوعی ازدواج است. از دید شما روابط نامشروع ایرادی ندارد؟ ولی ازدواج موقت که نوع ازدواج است، ایراد دارد ؟؟ ضمناً در عصر کوروش کبیر نیز زنان سنگسار میشدند. سنگسار زنان زناکار، در زمان فرمانروایی کورش کبیر بر بابل، امری رایج بود که اسناد و الواح حقوقی دربار هخامنشیان این مسئله را تأیید می‌کنند. [ سند: ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷ ؛ Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897 ]

زنان در ایران باستان جایگاه بالایی داشتند. شما گویا تخصصتان در این است که برای هر مطلبی که در سایتها و وبلاگ های ضد ایرانی پیدا می کنید یک منبعی هم بگذارید بدون اینکه خودتان نگاهی به آن منبع بیندازید. منابع قبلی شما را که دیدیم چه بود و چگونه مطالب را تحریف کردید البته بهتر بگویم استادتان غیاث آبادی بود که تحریف می کرد.

سلام آریا گرامی ؛ نگاهی به جایگاه زن در آیین زرتشتی، شوهر، خدایِ زن : http://www.adyannet.com/news/12828 ؛ تحقیر زنان رنجدیده در دین زرتشتی : http://www.adyannet.com/news/5955 ؛ برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی : http://www.adyannet.com/news/6445 ؛ عقل زن در نگاه دين زرتشتي (و اینکه زن در آیین زرتشتی از نسل اهریمن شمرده میشود) : http://www.adyannet.com/news/10892 این هم خوب است: بانوی ایرانی ! اسلام برای تو چه ارمغان آورده ؟! http://www.adyannet.com/news/14966

معذرت میخوام الان بیان اینا چه چیزی رو میخواید ثابت کنید؟؟؟ عظمت کوروش رو کم کنید؟؟ یکتا پرست نبودنشو؟ آیا فکر کردید با بیان اینا مردم دیگه از کوروش نام نخواهند برد؟ نگید به خدا ما خود درگیری داریم و گرنه هیچ مشکلی نداریم!!

سلام گرامی ؛ هدف: بیان حقایقی که کمتر گفته و شنیده می‌شود. آگاهی رسانی به نسلی که هواره زیر بمباران رسانه ای قرار دارد. سپاس

کدام حقیقت؟! شما همان مطالبی را می گویید که تجزیه طلبان سالهاست می گویند. شما بهتر است بدانید تاریخ ایران به طور مستند نوشته شده است و نه به طور احساساتی که هرکسی بخواهد به آن تهمت بزند و ناسزا بگوید. اما شما هنوز آگاهی نیافته اید که چگونه این تاریخ مستند را درک کنید.

آریا جان !!! اون چیزی هم که تو متن مقاله اساتید آوردن جزوی از تاریخ مستند ایرانه ها ! یعنی شما منشور کوروش رو جزو تاریخ مستند ایران نمیدونید ؟؟؟؟ اصلاً مشخص کنید که این من شور رو معتبر میدونید یا نه ! اینقدر احساسی . غیرمنطقی با قضیه برخورد نکن !!!!

با درود به دوستان تو قرن 21 شما هنوز درگیر این خزعبلاتید؟

با خزعبلات باید درگیر شد ! نمیشه باهاش کنار اومد و نمیشه باهاش دوستی کرد ! قرن 21 و 31 و 41 هم نداره !!!!!!

دین اولت زرتشت بوده و زبان اولت پارسی غیر این نیست حقایق ورنه این که تو غیر این باشی فقط یه ایرانی عرب پرست میتونه به بزرگ ترین امپراطور تاریخ بشریت بگه بت پرست.... شماهایی که اصرار بر این دارید که کوروش رو بت پرست کنید بدونید با این حرفا هیـــــــــــــــــچ وقت نمیتونید افکار من ایرانیو تغیر بدین شماها فقطو فقط هدفتون اینه که جایگاه خودتونو تو این مملکت قرص تر کنید و الا خودتون هم میدونید که کوروش بزرگ اسم جاودانس............ از ته قلبم برای شماهایی که خودتون رو ایرانی خطاب میکنید متاسفم....

سلام یک ایرانی گرامی؛ 1. بسیاری از ایرانیان در عصر ساسانی، مسیحی، بودایی، صابئی، میترائیست و... بودند. پس معلوم نیست که من یا شما زرتشتی الاصل بوده باشیم. 2.خود زرتشت و والدینش بنا بر متون پهلوی در ابتدا دیوپرست بود. پس دین اول زرتشتیها، دیوپرستی هست. 3. زبان اول ایرانیان نیز فقط پارسی نبود. بلکه گاثایی، میتانی، اورارتویی، عیلامی، کاسی و دیگر زبانها نیز در ایران وجود داشته است، هزاران سال قبل از زبان پارسی. 4. کورش اسم جاودانه نیست. نشان به آن نشانی که تا 70-80 سال پیش هیچ اسم کورش در ایران نبود. انگلیسیها و یهودیها این نام را در ایران بر زبانهای انداختند. 5. بت پرستی کوروش نیز نه سخن ما، بلکه سخنی است که به روشنی در منشور کوروش آمده است. با سپاس

دروغه محضه کوروش فقط به مردوک ادای احترام کرده نه پرستش در کجای دنیا معنی احترام و پرستش یکی هست؟؟؟

آقای ناشناس! که میگی کورش فقط احترام کرد! 1. کورش بی خود کرد ه احترام کرد. مگه بت و خدایان شیطانی احترام دارن ؟ مگه جهل و نادانی و خرافات احترام دارن ؟ 2. آخه معبد مردوک در تخت جمشید چیکار میکرد؟ داریوش و ... معبد مردوک رو برای چی آوردن؟ فقط احترام؟ شما حاضری نماد شیطان رو به عنوان احترام بذاری تو خونه خودت؟ 3. کورش داره داد میزنه میگه من مردوک پرست هستم. شما میگی نبود؟ فکر کن برادر من فکر کن و اینقدر راحت فریب کورش پرستها و صهیونیستها رو نخور

سلام گرامی، مردوک خدای آسمان‌ها و زمین نامیده شد. چه چیز از این صریحتر؟

کوروش ایرانی بود و هیچ ایرانی در طول تاریخ بت پرست نبوده .کوروش و ایرانیان همیشه در طول تاریخ یکتا پرست بودن این وصله ها به ایران و بزرگ مردی مثل کوروش نمیچسبه .کوروش سیاست مدار بسیار بزرگ و توانایی بود به افکار و عقاید کشورهای مفتوح خود احترام میگذاشت دین خود را به زور به ان کشور وارد نمیکرد ..او ازادی اندیشه و دین را ازاد گذاشت .کوروش شناسنامه ایرانه تمام دنیا متحیر نحو حکوما داری کدروش بزرگ اند .اسکندر فاتح تخت جمشید .به کوروش احترام گذاشت و خود را جانشین پادشاه هخامنشی دانست ...خواهشن به این بزرگ مرد اریایی تهمت ناروا نزنید .

کورش اصالتاًجزو اقوام آریایی بود که از جنوب روسیه (قزاقستان امروزی) به سرزمین کوچ کردند و به زور بر زمین‌ها غالب شدند [http://www.adyannet.com/news/11015]. آریاییان در ابتدا دیوپرست بودند (خدایان اهریمنی را پرستش می‌کردند). ضمناً موبد آذرگشسب میگوید که زرتشت با بت‌پرستان مبارزه میکرد و درقوم او بت‌پرستانی هم بودند. ساسانیان هم در ابتدای قدرتشان برنامه شمایل شکنی داشتند (بت شکنی). همچنین اگر کورش بت پرست نبود پس چرا در منشور خود از بت مردوک به عنوان خدای آسمانها و زمین یاد میکرد؟ چرا نماد بت بعل در کاخ کورش وجود دارد؟ [http://www.adyannet.com/news/14765]. اینکه کورش سیاستمدار بود، شکی در آن نیست. برای همین بود که تلاش میکرد مردم را در جهل نگه دارد تا بتواند بر آنان حکومت کند. کورش دین را آزاد گذاشت تا بتواند حکومت کند. اما هیچ گاه حکومت را آزاد نگذاشت، هر کس در مقابل او می‌ایستاد محکوم به نابودی بود.

اگر کورش شناسنامه ایران هست، پس چرا هیچ یک از بزرگان و فرهیختگان ایرانی در طول تاریخ هیچ یادی از او نکردند؟ تنها ابوریحان بیرونی از او یاد کرده و گفت که کورش فقط یک فرمانده نظامی و یک حاکم دست نشانده بود. طبری و بلعمی هم او را در همین حد معرفی کردند و هیچ عزت و افتخاری برای او قائل نشده اند [http://www.adyannet.com/news/15251]. لطفا به شناسنامه ایرانی توهین نکنید. شناسنامه ایران، مردمی هستند که زیر چکمه‌های زورگوها و بت‌پرستان ریاکار له شدن.د

خیلی از کتاب‌نخوان‌ها می‌گفتند هیچ جا نام از کوروش نیست. خوب است که شما فهمیدی چند جایی نامی از او هست.

مگه اینکه کورش پرستها اینجوری خودشون رو دلداری بدن!! چجوری؟ همینجوری!

واقعا چرا شاهنامه هیچ اسمی از کورش نمیاره. همین خودش نشون میده که کورش شخصیت قابل دفاعی در تاریخ ایران نبوده

ای کوروش پرست های ناسیونالیست عرب ستیز نژاد پرست! یعنی درک متن فارسی این قدر برای تان مشکل است؟! کوروش یک مشرک متهاجم بوده و شاه خائن برای منحرف کردن ذهن مردم آن ها را یاد پدربزرگ مشرک شان انداخت وگرنه چه کسی او را به یاد می سپارد؟ در باب ذوالقرنین نبودنش همین بس که طبق حدیث امام علی در بحارالانوار ذوالقرنین نه شاه بود نه پیغمبر. بلکه بنده صالح خدا بود. و کوروش هم آشکارا بت ها را تقدیس می کند. حتی اگر زرتشتی کامل هم بود ، باز هم بی دین بود )به مدیران سایت هم بگم که دینی جز اسلام وجود نداره و واژه ادیان غلطه( چون طبق حدیثی از امام صادق زرتشت مدعی دروغین نبوت بعد گمراهی مجوسیان بود. در این آیین باطل اگر شما یک سگ آبی بکشید باید 10000 مار ، 10000 قورباغه ، 10000 لاک پشت ، 20000 مورچه و ... را برای کفاره اش بدهید!! خریت جز اینست؟ مردم ابله ما هم 4 توصیه کوروش بزرگ برای دوستی و رابطه خوب و 7 اصل زرتشت و ... رو که هیچ ریشه و اساسی نداره و از این مردکان نیست تو وایبر و تلگرام نیفرستند و به پارسی بودن خود افتخار می کنند! وا اسفا ...

هادوی این را ازکجا اوردی : چون طبق حدیثی از امام صادق زرتشت مدعی دروغین نبوت بعد گمراهی مجوسیان بود....

عزیزم یک چیزی وجود داره به نام گوگل سرچ کن میفهمی از کجا درآوردم

سلام گرامی؛ زرتشت پیامبری دروغین، در نگاه ابوریحان بیرونی... مطالعه کنید: http://www.adyannet.com/news/15256 به همراه تبیین دیدگاه اسلامی

کوروش کبیر یه ایرانی اصیل بود ایرانی هیچ گاه در تطول تاریخ 8هزار ساله خود بت پرست نبوده وابن افتخار داره که یکتا پرست بوده و خدای واحدی به تام اهورامردا میپرستیدن .خواهشن تاریخ کشورتون و کوروش بزرگ رو با کج اندیشی خود نبریدد و خراب نکنید اگه خون ایرانی تو رگاتونه کوروش برای اسم ایران و خاک ایران ارزش قایل بود ودر راه شکوه و عزمت ایران جان سپرد .کوروش فرد کمی نیست که این جوری دارین تخریبش میکنن کوروش استوره و افتخار ایران زمینه .و مورد تمام اقوام و ملل دنیاست ..اون موقعه ماها به این راحتی او تخریب میکنیم .با تعصبتون کجا رفته

آفرین رکورد حرف مفت زدن در یک کامنت رو.به نام خودت زدی ببخشید نشناختیم شما از فامیلاش بودی این قدر از اخلاقش یادت مونده؟ معلوم نیست از کجا میگی بله کوروش فرد کمی نیست فرد زیادیه هه هه هه من همیشه غصه خوردم چرا تو کشوری متولد شدم اون بت پرست متولد شده بود تعصبم کجا رفته وای برم پیداش کنم بست ریگاردز

اینکه میگید در 8 هزار سال گذشته هیچ ایرانی بت پرست نبوده درست نیست عزیزم. کلی بت در فلا ایران پیدا شده که نشون میده بخشی از گذشتگان ما هم منحرف و بت پرست بودن. اصلا تو خدو تخت جمشید معبد مردوک پیدا شده. عیلامی ها و گوتی ها بت پرست بودند. انتقاد از کورش هم به معنی دشمنی با ایران نیست. به نظرم کورش نماد هویت ایرانی نیست چون تا 200 سال پیش اصلا اسم و رسمی از کورش به عنوان یک آدم بزرگ نبود. کورش فوق فوقش یک آدم در حد متوسط بود که اصلا در شاهنامه هم اسمش تو لیست شاهان ایران نیست. ولی از 200 سال به این طرف انگلیسی ها و فراماسون ها کورش رو تو ایران به خورد مردم دادن. یهودی ها هم پیشتاز بودن هدفشون این بود که هویت مردم ایران رو استحاله کنن. یعنی نرم نرم آروم آروم به اسم کورش مردم رو لخت کنند. الان هم اگه نگاه کنید لیدرهای کورش گرایی اکثرشون غرب زده هستن

کوروش پشت پرده نداره که اثبات بشه مخالفین کوروش عقده ای شدن چون هنوز بهش میگن کوروش کبیر پس بسوزید و ما خنده کنیم

به قول دوستان خدا شفات بده پشیوتن ! سند نداری واسه حرفت دلیل نداری کلاً به هذیان گفتن افتادی !!!! دردت فقط اینه که نژادپرست عاریایی هستی ! واسه همین حاضری عالم و آدمو انکار کنی که کورش رو کبیر نگه داری حتی با دروغ !

پشیوتن پشت پرده کورش پرستی رو بخون. افشاگری اشپیگل درباره کورش پرستان : http://www.adyannet.com/news/13842

البته خندیدن هم یکی از راه های فرار از پاسخ گویی هست. مثلا وقتی کلی سند و مدرک وجود داره که کورش بت پرست بود حتی اون بت در اصل گوساله بوده و کورش یه جورایی طبق این اسناد گوساله پرست بوده به جای اینکه فکر کنی و اگه جواب منطقی داری جواب بدی، میتونی بخندی و این جوری از جواب دادن فرار کنی آقای پشیوتن!

تشکر از اینکه لینک این نوشته رو برام فرستادید. بحثم شده بود و سندهای ته نوشته خیلی به کارم اومد. خیلیها هنوز پایگاهتون رو نمیشناسند. باز هم تشکرررررر

خدایا ما رو از اینا جدا حساب کن ... ما نسبتی با اون بت پرست و این بت پرست های شارلاتان نداریم! یوم ندعوا کل اناس بامامهم ان شاء الله به همون کوروش محشور بشید تا دیگه لازم نباشه تو برزخ دنبال آدرس جهنم بگردید یک راست میرین قعر دوزخ راستی چه جالب که یک عده احمق لائیک تحت نام دکتر مهرآسا (؟) میگن جهنم اسم یک دره توریستیه و ... انسانم آرزوست دم آقای باقرزاده گرم که جواب تونو میده

من موندم اين طرفداراي كوروش روي چه حسابي خودشونو به كوروش ميچسبونن. درحالي كه معلوم نيس همون طرفدارا از نسل ايراني هستن يا از نسل اقوام مهاجم به ايران....خخخخ ههههه... ازخود هخامنيشها هم آتيششون تند تره..باشمام بيگانه هاي هخامنشي چطوريد خخخهههههه..ايراني با هخامنشي خيلي فرق داره...

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.