کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

چطور به زور شمشیر سرزمین ها رو فتح میکرد و مردم رو زیر حکومت خودش می کشید؟ اون موقع خوب بود؟ کورش حتی یک قدم برای تبلیغ و ترویج یکتاپرستی برنداشت. فقط ترویج بت پرستی

تا 200 سال پیش اسمی از کورش نبود. همه اونهایی که اسم کورش رو بر سر زبون ها انداختن یهودی و انگلیسی و دزد و غارتگر بودن. کورش فقط یک بازیچه برای نابودی این ملت هست.

از تورات می توان فهمید کورش ذوالقرنین است از تمامی اسنادی و مدارک باستانی و کتب تاریخی که ویژگی های مشترک کورش و ذوالقرنین را اثبات می کند

درود ، هنگامی که کورش هخامنشی خود را بت پرست و مروّج بت پرستی و گمراهی می نامد ، نظریه ذوالقرنین بودن وی باطل می شود.

تو این گونه فکر کن !!!!!!

متوهم احمق! سامان مثل تو بر اساس فکر و خیالات خودش نظر نداده! بر اساس اعترافات کوروش نظر داده!

تورات تحریف شده است شمانادانی وازتورات چیزی نمی فهمی

پیرامون قضیه تورات و ذوالقرنین اینجا به صورت مستند سخن گفتیم. ذوالقرنین ربطی به کورش ندارد: [http://www.adyannet.com/fa/news/25050]

مثل اینکه بعضیا به کتاب های اسمانی اعتقادی ندارن.قران بخون.اصلاً قران هیچ،تورات چی؟حالا گیریم تو توراتم دست برده باشن،ولی یحودیا هیچ وقت نمیان به نفع پادشاهان ایرانی کار کنن.یه ذره فکر کن .اگه کوروش نبود الان به اینجا نرسیده بودی.بهش احترام بزار

آقا مهدی منطق میخواهد ولی بعضی ها ندارند.

تویی که ارزش قرآن رو هیچ دونستی کفر گفتی پس مسلمان نیستی. قرآن ملاک ماست نه توراتی که توسط صهیونیست ها دستکاری شده. تو انقدر بی سوادی که حتی نمیدونی یهود چجوری نوشته میشه. در منابع ایرانی کوروش ابدا و مطلقا پادشاه ایران نبود.

بایک سند کاملاً معتبر دارم میگم کوروش خدا پرست وصالح بوده.قران که ایشالا قبول داری؟تو با چه سندی میگی کوروش بت پرست بوده؟اگه دم از تاریخ میزنی بهتره بدونی در زمان خشایار شاه یحودیا تاریخو به نفع خودشون تغییر دادن.

احمق! سند بت پرستی کوروش در این صفحه هست. تو با چه سندی به غیر از توهمات بی اساست میگی کوروش خداپرست و صالح بود؟ در قرآن اسمی از کوروش نیامده. تو انقدر بی سوادی که حتی نمیدونی یهود چجوری نوشته میشه.

سلام مهدی گرامی ؛ در قرآن اسمی از کورش نیست . در تطبیق کورش بر ذوالقرنین هم ، ادلّه ی موافقین از حد « توهم » فراتر نرفته است . علامه طباطبایی هم فقط احتمال داده اند. اکثر مفسرین قدیم هم اسکندر مقدونی را ذوالقرنین می دانسته اند. فردوسی هم در شاهنامه از اسکندر مقدونی تقدیر و ستایش کرده است لیکن نامی از کوروش نیاورده . درباره ی یهودیان نیز : در تورات آمده است که کورش به یک بز شاخدار تشبیه شده است که دشمنان یهود را تکه پاره و آنان را قتل عام کرد. به همین علن یهودیان برای کوروش ارزش و احترام فوق العاده ای قائل اند. پس از جلای بابل ، یهودیان بسیار ضعیف شدند اما با تجاوز کورش به خاک بابل ، یهودیان زندگی دوباره یافتند. به همین علت کوروش را می ستایند.

واقعا که شما مطلبی رو که اسکندر رو ذوالقرنین میدونه اعتماد میکنی.....اسکندری که میلیون ها نفر از پارسیان رو کشت...واقعا برات متاسفم....واقعا...

اسکندر از دید من انسان درستی نبود. ولی معیارهایی که شما برای نادرستی اسکندر معرفی کردید، کوروش هم به آن مبتلا بود. منظورم کشتن بسیاری از انسانها و آتش زدن شهرها و خانه ها است. سپاس

کورش منهای یهودیا و انگلیسیا هیچی نیست. همونجوری تا 200 سال پیش هیچی نبود. همه این عظمت ساختگی و دروغین هخامنشیان محصول تلاش کثافتکاری ها و دروغگویی های استعمارگران هست وگرنه در طول تاریخ چرا هیچ ایرانی از کورش به عنوان شاه ایران و یک انسان بزرگ یاد نکرد ؟

چه سندی معتبرتر و قابل قبول تر از اعتراف خود کوروش ؟ در منشور کورش ، وی به بت پرستی خود اعتراف می کند. و در منابع تاریخی نیز بیان گردیده که کورش نقشی مهم در ترویج بت پرستی و تحکیم معبد اساهیل : معبد بت پرستان بابیلون ، ایفا نمود . درباره ی قرآن هم ، بهتر است بدانید که در قرآن اسمی از کوروش نیامده است .

با عرض معذرت بت پرستی نماد جهالت و گمراهی نیست برای مثال ممکنه یک بت پرست به مسیحی بگه اینها چقدر احمقن که خدایی رو که (به نظر) وجود نداره رو میپرسته! از دید زنادقه و خردمندان هر دینی موارد اشتباه خود رو داره که پیروانش به هیچ عنوان زیر بار خطا و خرافی بودنش نمیرن اینکه در قران اسمی از کورش امده یا نیامده دلیلی بر حقانیت یا نبودنش نیست ،یکی از اصول قانون نامه حقوق بشر ازادی در انتخاب دین هست و کورش هم بزرگوارانه به خدایان ادیان کشور مغلوبش احترام میگذاشت و اونهارو ستایش میکرد و به نظر من این کار سیاست کورش برای متحد و محبوب کردن خودش برای کسب قدرت بیشتر بود

سلام شیرین گرامی، از دید شما کسی میخواهد راهی را انتخاب کند که در آن آدمخواری جایز است و هنجار شمرده میشود، آیا اجازه دارد (از دید زنادقه و حقوق بشری که از آن نام آوردید). حقوق بشر غربی به دیگران اجازه میدهد هر دینی داشته باشند به شرطی که برای منافع غرب خطری نداشته باشد. این نامش آزادی نیست. بلکه نامش مشغول کردن مردم به توهمات و آب نبات چوبی است. کورش همین کار را میکرد. تلاش وی برای نگه داشتن مردم در حماقت کاملاً واضح است.

in ye dorogh mahze korosh ye padeshahe adele ke migofte harkas har dini dare dashte bashe on faghat ahoramazda ra miparastide

سلام eli گرامی ؛ به عقیده ی شما نگه داشتن و تشویق مردم به خرافات ، عدالت است ؟ به نظر شما محکم کردن پایه های معبد مردوک که از قربانی کردن انسان گرفته تا انواع و اقسام خرافات در آن اجرا می شد کار درستی است ؟ کورش به مردوک پرستی خود اعتراف می کند . تعصب را کنار بگذارید . وقتی او خود اعتراف می کند ، چرا شما حقیقت را مخفی میکنید ؟ کورش عامل نابودی تمدن لیدی و کادوسیان و ... است . عامل تجاوز به خاک کشورهای همسایه . و قتل عام بسیاری از مردمان جهان .

اگه شما تعصبت را کنار بگذاری به نتایج بهتری می رسی: 1-کوروش مردم را به بت پرتی تشویق نکرد فقط آنها را آزاد گذاشته است. 2-اگر اینکار عدالت نیست لابد این عدالت است که هنگامی که یک جا را فتح کردیم هر کس خلاف عقیده ما حرف زد او را بکشیم تا بر همه ثابت شود ما خدا پرستیم.آنگاه دوهزار و پانصد سال بعد همین فردی که نظر بالا را داده به جای این نظر می گفت کوروش بزرگ آزادی عقیده نداشت. 3-کمی هم تاریخ بخوانید چیزی از شما کم نمی شود.لیدی خود تجاوز به خاک ایران را شروع کرد. 4-قتل عام؟؟؟؟؟چند مورد نام ببرید.کوروش پس فتح بابل و لیدی و ماد حتی پادشاه مغلوب را هم نکشت چچه برسد به مردم.لطفا با مدرک حرف بزنید.

سلام گرامی ؛ یکم: در منشور کوروش بزرگ، به صراحت از بت مردوک به عنوان خدای آسمانها نام برده شده است. کوروش خود را نماینده این بت معرفی میکند. و میگوید که از این بت می ترسد! دوم: کورش معبد بت پرستان (اسانگیلا/ اساهیل) را ترمیم میکند. آیا این تعریف و تمجید از بتها و ترمیم معبد بت پرستان، ترویج بت پرستی نیست ؟ سوم: کورش میتوانست مردم را به یکتاپرستی دعوت کند. میتوانست آنان را به سوی خدای یگانه راهنمایی کند و سپس آنها را در انتخاب راه درست آزاد بگذارد. اما هیگاه چنین نکرد. بلکه راه بت پرستی را هموار کرد. چهارم: کوروش هم بسیاری را کشت. هرکس که حاضر به پذیرش حکومت وی نشدند را کشت. نمونه اش قتل عام مردم آسیای صغیر و همچنین شهر اوپیسه در بین النهرین. ضمناً لیدی کجا به خاک ایران تجاوز کرد؟ همینکه جنگ در آسیای صغیر صورت گرفت یعنی هخامنشیان به آنجا حمله کردند.

کورش منهای یهودیا و انگلیسیا هیچی نیست. همونجوری تا 200 سال پیش هیچی نبود. همه این عظمت ساختگی و دروغین هخامنشیان محصول تلاش کثافتکاری ها و دروغگویی های استعمارگران هست وگرنه در طول تاریخ چرا هیچ ایرانی از کورش به عنوان شاه ایران و یک انسان بزرگ یاد نکرد ؟

این بت پرستش ارزش نداره که بخاین اسمش رو بیارین. فردوسی تو شاهنامه هم اصلاً اسم کورش رو نیاورد. تو اویتا هم از خیلی شاهان اسمشون هست ولی اسم کورش نیست. یعنی ارزش نداشت که اسمش رو بیارن کورش فقط نوکر یهود بود همین

تا حالا فکر می کردم که کوروووش کبیر یکتاپرست بود

منم کورش: پسر بهشت در اوستا ، سیروس در تورات ، سایروس در انجیل ، ذوالقرنین در قرآن ، نخستین شاه جهان ، اولین داد گستر گیتی ، پدر ایران زمین خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند و من از نثل کوروشم نه اعراب حرامزاده

کافی است از شعارزدگی و احساسات بی پایه و اساس جدا شوید ، اگر منصفانه نگاه کنید در می یابید که یهودیان کوروش را نامدار کردند. کوروش همه تمدنهای پیرامون خود را به ذلت کشید و اثری از تمدن لیدی و کادوسیان و ... باقی نگذاشت و در مقابل یهودیان را از بند بابیلون آزاد کرد و دیگران را محبور کرد به یهودیان باج و خراج دهند. کوروش هم شاه جهان نبود. بنده ی بت مردوک بود ! این را نژآدپرستانی چون شما که فرزند ازدواج با محارم هستید قبول نخواهند کرد.

اونهایی که مدعی هستند کوروش همان ذولقرنین هست بهتره برن و یکی نگاهی به آیات بکنند خداوند اونجا به ذولقرنین میگه هر کس یکتاپرست نشد بر او عذاب نازل کن بعد این کوروش شما میگه من بت می پرستم و بقیه هم هر چی دلشون میخواد بپرستن !!!! اگه ذره ای تعقل وجود داشت کسی هرگز ذولقرنین رو با کوروش یکی نمی کرد

از هرچی کورش و کورش پرست نژاد پرست تنفر دارم این قدر پیامهای مزخرف و دروغ تو وایبر میفرستند آدم از دروغهاشون بالا میاره

مردوك يكي از بزگان شياطين كه مردم بابل سالها پيش اون رو مي پرستيدن،و اينكه كوروش اونو مي پرستيده غلطه فقط به اديان مختلف و مردمانش احترام ميذاشت و آزادي انتخاب داده بود شايد گفته هاش هم به خاطر اينه كه تو دل مردم شهر هاي مفتوحه جا كنه

ناشناس سند بده. تا وقتی سند ندی حرفت فایده نداره. مردوک هم اصش یک گوساله بود که بعدن به شکل بت درامد

این نوشته شما دروغه کوروش یکتا پرست بوده و اهورا مزدا یا همون خدای یکتا وبی همتایی که ما میپرسدیم را میپرسدیده و زردشتی بوده و عادل ترین حکومت جهان را داشته

من موندم این طرفدارای کوروش دلیلشون برای زرتشتی بودن کوروش چیه ؟؟؟؟ نه واقعاً چه دلیلی دارن که کوروش یکتاپرست بوده ؟؟؟ کوروش بت مردوک رو ستایش میکنه و حتی معبد بت پرستا رو بازسازی میکنه ! اون یه بت پرست بود

کورش با همه وجود سعی میکرد مردم رو جاهل و خرافاتی نگه داره تا بتونه ازشون سواری بگیره. تا بتونه برشون حکومت کنه.

مساله خیلی ساده ست ! هاشم رضی در کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت صفحه 85 میگوید در ان دوران رسم هزار خدایی مرسوم بوده است یعنی وقتی ملتی با ملت دیگر میجنگید خدایان ملت مغلوب به خدایان ملت غالب افزوده میشدند و مورد پرستش قرار میگرفتند ... کوروش هخامنشی یا زرتشتی بود و یا میترایی ولی طبق رسم هزار خدایی ان زمان میبایست به مردوک احترام میگذاشت ... این شبهات باید با متخصص مطرح باستان شناسی مطرح بشه نه بین مردم عادی !

مساله خیلی ساده است!!!! داریوش هم به مناطق دیگه حمله کرد و شرحش رو در کتیبه بیستون نوشتند اما همه جا سخن از اهورا مزداست نه مردوک و .....چه جوریه که داریوش میتونسته از اهورا مزدا نام ببره کوروش نمیتونسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باستان شناس !!! این که اینجا میبینی شبهه نیست ! حقیقته ! بت پرستی کوروش با ای دست و پا زدن ها قابل توجیه نیست !!! اگه کوروش زرتشتی بود چرا با بت پرستی مخالفت نکرد ؟ مگه زرتشت مخالف بت پرستی و دیوپرستی نبود ؟ مگه با دیوپرستی و ... مبارزه نکرد ؟ کار زرتشت درست بود ؟ یا کار کوروش ؟؟ کورش بت پرست بود و میخاست مردم رو مثل خودش تو جهل نگه داره

آقا وحید کمی از نقطه نظرات اینجانب استفاده کنی میفهمی برای چه.

من که جواب شمارو دادم دیگه چی برات نامفهوم بود ؟ تعریف شما از بت پرستی چیه ؟ زرتشت هم بر اساس گاتها با دیویسنی ها روابط خوبی داشت ! در هر صورت بنده پاسخ شمارو دادم

باستان شناس !! بت پرستی یعنی بت پرستی ! عبادت کردن بتهای بی جان ! و ترویج بت پرستی یعنی اینکه مردم رو تو جهل و خرافات نگه داشتن ! همین کاری که کوروش می کرد ! زرتشت رابطه ش با دیویسنی ها خوب بود ؟ واسه همین مردم ترکستان رو قتل عام کرد دیگه ؟

اون ابله هایی که ادعای دینداری دارند باید بدانند که علامه طباطبایی و آیت الله مکارم هم احتمال داده اند که کوروش ذوالقرنین بوده و از ذوالقرنین هم در قرآن بسیار تعریف شده شما تنها بخشی از آن منشور را انتخاب کرده دراین مقاله آورده اید به طوری که مقصود کثیف خودتان را اثبات کنید، اگر آن را کاملا بخوانید درمی یابید که مفهوم. کلی این منشور احترامی بزرگوارانه به تمامی ادیان و قوم هاست با وجود پیروزی بر آنها،مسلمان بودن هیچ تناقضی با عشق به مردان بزرگ این سرزمین ندارد.

سلام. متن مقاله را بخوانید. پیرو دلیل باشید. علامه طباطبایی دیدگاه ابوالکلام آزاد را بیان کرده اند و آیت الله مکارم هم سخن علامه را. علامه نیز فرمودند که اگر سخنان ابوالکلام آزاد صحیح باشد، کورش ذوالقرنین است (اما می‌بینیم که حرف ابوالکلام درست نیست).

اول این که منشور برای کوروش نیشت نوشته روحانیون بابل هست استاد ارفعی هم این مورد تایید کرده دوم لطف کنید منابع استاد پیرنیا را برای مردم بیان کنید نه صفحه کتاب به احتمال زیاد جایی که شما درباره معبد بیان کردید از هردوت یا گزنفون بوده در هرجایی که این کتاب ها با سایر کتب هماهنگی نداشته باشند قابل قبول نیست برای یکتا پرستی کوروش وصیت نامه کوروش رو مطالعه کنید و هنوز بهتر برای درست کار بودنش کتا های اشیعا اول ،اشیعا دوم ،عزرا نبی،ارمیا نبی تا متوجه بشید درباره فاتح بابل چه نوشته

وصیت نامه کورش که گزنفون نوشته دقیقن میگه کورش چند گانه پرست بود. همین وصیت نامه هم خودش دلیلی هست بر یکتاپرست نبودن کورش. ترجمه های وبلاگی و دروغ های باستانگراها رو ول کنید. کتاب کورش نامه گزنفون با ترجمه های رسمی رو بخونید

سلام amiiiiiiir گرامی ، منشور کوروش اگر نوشته ی کاهنان بابل است، باید در محتوای آن نیز تردید داشت. چه اینکه روشن است آنان قدرت طلب بوده و از هیچ عملی برای حفظ خود فروگذار نبوده اند. حتی توسل به دروغ و جعل تاریخ. مقصود شما از وصیت نامه کوروش از کدام کتاب است ؟ گزنفون ؟ درباره کوروش و تورات : http://www.adyannet.com/news/1497 سپاس

میگین کوروش زرتشتی بوده اما زرتشتی ها که اجساد خود را خاک نمیکنن پس مقبره دروغین کوروش چیه ساختن؟ اگه کوروش ذوالقرنین قرآن هست که نیست یک مثالش اینکه ذوالقرنین دو تا شاخ بر روی مجسمه اش هست اما مال کوروش دو تا مار هست حالا اگه واقعا کوروش یه همچین آدمی هست که شما میگین چرا یکی از شعرای فارس یک بیت ازش نگفتن؟

در تعیید حرف شما بگم که اصلن از کوروش مجسمه ای نمونده. اون مجسمه که تو پاسارگاد (مادر سلیمان) هست نماد بت بعل هست یعنی خدای بعل که محافظ قصر بود و بالای کلاهش دو تا مار هست.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.