کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

کوروش پادشاه دانا و عادلی بود تو روسیه که انقلاب اکتبر اون همه رو کشت و استالین که ملیون ها ادم رو کشت ازش ایراد نمیگیرن حالا در ایران یک عده خائن عرب پرست به کوروش که اینقدر عدالت داشت و هرجا رفت مردم خوشحال شدن نه غارت کرد نه شهری رو از بین برد ایراد میگیرن

به قول دوستم داش آکل: یک و یک و یک ، دو و دو و دو ، سه و سه و سه ، چار و چار و چار .... مردم بابل در حال تشویق سپاهیان کوروش برای فتح بدون خونریزی شهرشان نمیدونم چی شده هر کس چهره واقعی کوروش رو نشون بده عرب پرسته؟ واقعا چه ربطی داره؟

از سایت (adyannet.com) ممنون هستم بحث به اندازه کافی مستند بود و کسانی که حاضر نیستن قبول کنن به نظرم گرفتار نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی هستن. پس بهتره خودشون رو درمان کنن

Big Like هادوی !!

دروغ گویان در مورد کوروش هیچی ندارن بگن

پشیوتن گرامی! نخست کمال تاثر را از وضعیت پدر و مادر جنابعالی جهت گذاشتن چنین اسمی و پروراندن چنین موجودی اعلام میدارم. ذوالقرنین قطعا اسکندر نبوده و از این قاطع تر می گویم که کوروش بت پرست هم نبوده. هویت دقیقش برای ما مشخص نیست ولی از اونجایی که با سربازان و اسیران به خوبی برخورد می کرد اسکندر نبوده و از اونجایی که یکتاپرست - و نه پیامبر - بوده کوروش هم نمیتونه باشه. " هر کی اینو بگه خنگ هست ... " واقعا شیفنه منطقت شدم. ذوالقرنین بنده صالح خدا بود نه کمتر و نه بیشتر. انتساب کوروش به ذوالقرنین خنده دار تر از انتساب کرگدن به سیمرغه! Menshavi.blogsky.com

این مطلب چند ساله تدوین شده و هنوز یک عده درباره اش بحث می کنن و نمیخوان قبولش کنن! واقعا متاسفم

راستی پشیوتن اگه توانایی خوندن متن فارسی رو داشتی میتونستی بخونی که با دست های اهوراییم نوشتم هویت دقیقش برامون مشخص نیست. اون وقت 30 دفعه میپرسی کی بود کی بود ... من احتمال میدم دارو های شیزوفرنی و بیماری های روانی گرون شدن بقیه نظری ندارن؟

من گفتم: هویت دقیقش مشخص نیست ... از اونجایی که یکتاپرست بوده نمیتونه کوروش باشه. اگه دقت کنی یکتاپرست بوده رو با ذوالقرنین بودم نه کوروش! وگرنه حرف مرد یکیه

تمام ضد کوروش ها جز ادم های بد تربیت شده هستن هیچی ندارن بگن جز توهین دارو گرون شده نشانه تربیتت هست چند بار نوشتن اخه مینویسه بعد فکر میکنه چی گفته تو برو ذوالقرنینت رو پیدا کن تشکر به وبلاگت نیاز نیست همین العان سر بزنم شاید بعدها کوروش پادشاه بابل رو برکنار کرد و بابلی ها هم این رو میخواستن اون همه شهر رو بدون جنگ گرفت و کبیر هم خواهد بود زردتشت هم دین هست حالا تو هی بگو نیست

پشیوتن حرف منطقی نداری بزنی؟ همش دار حاشیه روی میکنی. میخای از کورش دفاع کنی خب چهار تا جمله مستند بنویس. چرا دائم حرف های بی ربط میزنی وقت ملت رو نگیر عزیزم

افمن تسمع الموتی او ... الی آخر متاسفم برای پشیوتن و بقیه با توجه به رفرنس ها و دلایلی که این مطلب آورده برای عقل سلیم قابل قبول خواهد بود که کوروش بت پرست بوده. کوروش پرستان فقط از جواب طفره رفتند و با چرندیات ، توهمات و توهین پاسخ آقا سامان رو دادن. اصلا آقا برای همینه که میگم متوهم. طرف میگه تو نویسنده سایتی! حالا از کجا کشف کرده نمیدونم! هر کی نظرش حذف شد نویسنده سایته؟ من در وبلاگم به انتشار نظرات تعدادی کوروش پرست و نقدشون و نمایش عمق فاجعه در کشوری که بنده جزو اقلیت با عقلش هستم مبادرت ورزیدم حالا اگر دوستان قبول میگن کوروش پرست ها همگی جنتلمن ، باشخصیت ، با عقل و ... هستند به این نظرات سری بزنند. یک نفر گفته: صدای سگ واق واق است نه پارس این رو عرب ها به ما یاد دادند - عرب ها نه پ دارند و نه دخالتی در ایجاد این کلمه جای صدای سگ شدند - چون سگ به رنگ سیاه و سفید و خاکستری حساسیت داره و به عرب ها واق واق میکرد! از توهمات عجیب جمله اول و ربط عجیب واق واق کردن به عرب ها و جا افتادن کلمه پارس که بگذربم ، میرسیم به خود سگ! اصلا سگ کوررنگ است و فقط سیاه و سفید را می تواند ببیند! واقعا باید برای چنین افرادی متاسف بود

جناب هادوی حرف زدن شما با جناب پشیوتن اصلا درست نیست از اخلاق اسلامی به دوره، مگر در قرآن نیامده که با نیکوترین گفتار صحبت کنید، متاسفانه قرآن را خوب بلد هستیم بخوانیم اما هنگام عمل خلاف آن عمل میکنیم.

عزیزم حرفتون درسته ولی مسئولین سایت از اول نباید نظرات پشیوتن رو منتشر میکردن. چون حتی یک کلمه منطقی حرف نزد. حتی یه سند هم نیاورد. فقط حاشیه روی کرد وقت همه رو گرفت

به نظر من کوروش بنده ی صالح خدا و همان ذوالقرنین قرآن است، همینکه مقبره اش پس از سال ها مسجد شد، همینکه وصیت کرد که بدنش را به خاک بسپارند همینکه جنازه اش مانند جنازه ی یک مسلمان دفن شده است ووو اینها همه نشانه است چرا دقت نمیکنید به نظر من کوروش به نحوی مسلمان بود قبر کوروش مانند قبر مسلمانان به سمت قبله است چرا اینهمه نشانه را ندید میگیرید، کوروش مسلمان است. این هم تصویر مقبره ی کوروش: http://upload7.ir/imgs/2014-11/34085500394426071423.png بحث مفصل تر در http://www.raherasti.ir/4015/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-3-%D9%80-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88/

اصلا حوصله ندارم جواب حرف های تخیلی تون رو بدم آقا مهرداد ولی بدونید هیچ کدوم از حرفاتون درست نیستن از بس با این پشیوتن بحث کردن انرژی برام نمونده وگرنه برای رد تک تک‌حرفاتون دلیل دارم اصلا همین مطلب برای هر کسی که عقل داره قانع کننده است شما اصلا از موضوع اطلاعی ندارید و میگید مقبره کوروش مسجد شده آقا ببخشید ما تا حالا نمی دونستیم مسجد امام‌کوروش کبیرم داریم اولین باره که می شنوم مقبره اش مسجد شده مسجد |:

سلام آقای هادوی، من خودم از باستانگراهای افراطی بیزارم، اما این دلیل نمیشه که به مفاخر سرزمینم افتخار نکنم، اون چیزهایی که گفتم شاید تخیلی باشند ولی واقعیت دارد، مقبزه ی کوروش در زمان اتابکان تبدیل به مسجد شد، قبر کوروش مانند قبر مسلمانان است، از شما میخواهم به دو آدرسی که معرفی کردم سر بزنید.

آقای مهرداد اون نوشته رو آقای رستمی از دوستان خودمون هستن نوشتن. منظورشون این نبود که کورش روبه قبله دفن شده. نه. ببینید درب این مقبره -که مثلا بهش میگن مقبره کورش- رو به شمال غربی هست. یعنی رو به یونان باز میشه. و اصلا این بنا هم یک بنای یونانی هست. مقبره کورش نیست. هی کی درش دفن نیست. نه زیرش. نه توش. فقط دیوار سمت چپ این بنا رو به قبله هست و یک کتیبه قرآنی هم در قرن 6 اتابکان فارس اونجا کندن. این بنا مقبره کورش نیست. ضلع اصلی (درب) به سمت یونان هست و ضلع سمت چپ هم به سمت جنوب غربی (قبله)

خوشم میاد این سایت حتی فحش‌های مخالفان خودش رو هم منتشر میکنه! ولی کورش پرستها تا نظر مخالف ببینن حتی وقتی محترمانه گفته بشه باز هم طرف رو بلاک میکنن و نظرشو منتشر نمیکنن. به مسئول سایت تبریک میگم كه اين فضارو ايجاد كرده

کورش پرستها خیلی هم بی تربیت هستن و در همون برخورد اول فحش میدن.

اخه برو ببین کی بیشتر فحش میده و بعد حرف بزن دشمنان کوروشچ چه ادبی دارن اخه

من سوالم از مخالفان این نظر که کوروش همان ذوالقرنین است می خواستم بپرسم شما که داناتر از علامه و مکارم هستید و انگار چند برابر این بزرگان دین شناس هستید بفرمائید این ذوالقرنین کی بود پس؟ من فقط تأسفم از این است که دیگران از شخصیتهای ما تعریف کنند اما خودمان بیائیم مقاله بالا را بنویسیم!!!!!! روزگاری بود که عربهای به خط و زبان ما مکاتبه می نوشتند تا حدود 100 سال پس از اسلام؛ عبدالله بن مقفع که خودش یک ایرانی بود آمد خط و زبان دیوانی را از پهلوی به عربی تبدیل کرد!!!! به نظر شما چی شد؟ یک ملت فلج شد. اینجوریه که خط اوستائی که یکی از کاملترین خطوط جهان بود جاشو داد به خط عربی که الان یک دانش آموز کلاس اول رو باید به هزار جور توهین و کتک و تنبیه و دلیل وادار کرد که ظهر رو به «ظ » بنویسه و روز رو با «ز». خدائیش این هنره؟؟؟؟ افتخاره؟؟؟؟؟؟؟ گرفتم که ما هر چی داریم رو بکوبیم و هر چی عربها دارن رو خوب جلوه بدیم. از این کار چه نصیبی به تویی که ایرانی هستی میرسد؟؟؟ ما منکر این نیستم که در هر ملتی شخصیتهایی خوب بودن و چیزهای خوبی هست از جمله عربها؛ اما اینو نمی پپذیریم که این چیزها در ملیت ایرانی اصلاً نبوده!!!

در جواب سروش!‌ اولاً علامه طباطبایی هم باسوادتر از خیلی علمای قدیم نیست!‌ علمای قدیمی از شیعه و سنی و ایرانی و عرب و ... می‌گفتن اسکندر ذوالقرنین هست! این جوابت!‌ ضمناً مگه شما با سوادتر از پروفسور رزمجو هستید؟! مگه شما باسوادتر از ساندرز و گراتتوسکی و... هستید؟! درباره خط عربی هم بدونید که اولاً خط اوستایی و پهلوی مخصوص دبیران و موبدان بود. مردم عادی این خط رو بلد نبودند!وقتی خط عربی شد تازه را برای مردم هم باز شد که نوشتن یاد بگیرن (اسناد تاریخی زیاد هست. تازه تو همون خط اوستایی هم مثلاً حرف خ به چند جور نوشته می‌شد!!!!‌ و بقیه حرف‌ها!‌ که چند شکل نوشتاری داشتند!! برگردیم به کورش.... چرا در تاریخ ایران حرفی از کورش به عنوان شاه نیست؟ چرادر هیچ متن تاریخی اسمی از کورش به عنوان شاه نیست؟ چرا انگلیسی‌ها اومدن کورش رو به خورد ملت دادن؟ و چرا الان ما باید به ساز انگلیسی‌ها برقصیم؟؟ چرا چرا چرا

آقای وحید حرفت درسته ولی عزیزم به طرف گفتگوت احترام بذار. آقای سروش اینکه علامه خیلی بزرگوار بود دلیل نمیشه همه حرفاشون درست باشه. باید فکر کرد.

سلام. جناب سروش گرامی؛ این نوشتار را بخوانید. پاسخ فرمایش شما: [http://www.adyannet.com/fa/news/25171]

سلام/در مورد مرگ کورش بزرگ توضیحاتی بدهید لطفا/آیا درسته که به پادشاه زنی میگه باید با من ازدواج کنی و کشورتو به من بدی؟بعد اون نمیپیذیره و کورش لشکر کشی میکنه وشکست میخوره؟

سلام محمد گرامي، بله درست است. توضيحات مفصل به همراه اسناد و تصاوير در اين لينك ارائه شده است: http://www.adyannet.com/news/16058 با تشكر

تو سایت شما چیزی جز دروغ وجود نداره کوروش مرد بزرگی بوده و کارهای که او کرده ارزش بیشتری نسبت به محمد(ص) فقظ منشور کوروش را بخونید میفهمید

من به خوب بودن یا نبودن کوروش کاری ندارم و خودم به شخصه کوروش رو دوست دارم، اما داستان حضرت محمد (ص) داستان رسالت است چه ربطی دارد به منشور کوروش! اتفاقا پدربزرگ من هم برای بچه هایش یک وصیت نامه ی اخلاقی نیم صفحه ای به یادگار گذاشت اونوقت من باید اونو با پیامبر (ص) مقایسه کنم! ضمنا شما که اینقدر به منشور کوروش علاقه نشان میدهید آیا تا به حال نامه ی امام علی (ع) به مالک اشتر را خوانده اید، به شما پیشنهاد میکنم که بروید و بخوانید تا معنی خداباوری عشق عدالت صلح و حقوق بشر را بفهمید، فرازهایی را برای نمونه می آورم امید که مطالعه بفرمایید : باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد. / مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت‌شماری، زیرا آنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش. / از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهایی عارضشان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزشهایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد. زیرا تو برتر از آنها هستی و آنکه تو را بر آن سرزمین ولایت داده، برتر از توست و خداوند برتر از کسی است که تو را ولایت داده است. ساختن کارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است.و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو، کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است. زیرا در مردم عیبهایی است و والی از هر کس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. / در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست‌بدکاران اسیر است.از روی هوا وهوس در آن عمل می‌کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده‌اند. / در کار کارگزارانت ‌بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی باآنها.و بی‌مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رای خود کار کردن و از دیگران‌مشورت نخواستن، گونه‌ای از ستم و خیانت است. / در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه‌ای که به صلاح خراجگزاران باشد.زیرا صلاح‌کار خراج و خراجگزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگربه نیکوشدن حال خراجگزاران، زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراجگزارانند‌. / کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلادتو و زیور حکومت تو باشد، که ستایش آنها را به خود جلب کرده‌ای و سبب‌شادمانی دل تو گردد، که عدالت را در میانشان گسترده‌ای و به افزودن ارزاقشان و به‌آنچه در نزد ایشان اندوخته‌ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود ومدارا در حق ایشان، برای خود تکیه‌گاهی استوار ساخته‌ای. / با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت. / تیمار دار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره‌اند و دست‌سؤال پیش‌کس دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران‌آید.و گاه باشد که خداوند این دشواریها را برای کسانی که خواستار عاقبت نیک‌هستند، آسان می‌سازد. / رای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید. / اگرچیزی می‌بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می‌کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزشخواهی همراه بود. / بهترین وقتها و بیشترین ساعات عمرت را برای آنچه میان تو و خداست، قرارده اگر چه در همه وقتها، کار تو برای خداست، هرگاه نیتت صادق باشد و رعیت را درآن آسایش رسد. / اگر رعیت‌بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میانه نه وبا این کار از بدگمانیشان بکاه، که چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و بارعیت مدارا نموده‌ای. / اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن‌نهفته است. / در برابر پیمانی که بسته‌ای و امانی که داده‌ای خود را سپر ساز، زیرا هیچ یک ازواجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن همداستان وهمرای هستند، بزرگتر از وفای به عهد و پیمان نیست.حتی مشرکان هم وفای به‌عهد را در میان خود لازم می‌شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان شکنی رادریافته بودند.پس در آنچه بر عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانت را مشکن وخصمت را به پیمان مفریب.زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، دلیری کنند. / بپرهیز از خونها و خونریزیهای بناحق.زیرا هیچ چیز، بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. / از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت‌شده و نیز از دلبستگی به‌ستایش و چرب‌زبانیهای دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصتهای شیطان‌است‌برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد.زنهار از اینکه به‌احسان خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه برای آنها کرده‌ای، بزرگش شماری یا وعده‌دهی و خلاف آن کنی.زیرا منت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار، نورحق را خاموش گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود.

ممنون سامان عزیز / درسته خودم هم حسن پیرنیا رو خونده بودم / در مورد منابع تاریخی موجود در ارتباط با اون زمان و این که کدام منابع به واقعیت نزدیک تر باشد لطفا منابعی ارئه دهید.باتشکر

سلام. منابع يوناني با افسانه‌ها آميخته هستند. ليكن هرودوت و آريان و ديگر افراد كه معتقدند كورش در شمال شرقي ايران كشته شد، تعدادشان بيشتر و نظرشان محكم تر است. با تشكر

کسانی که میگن کورش ذوالقرنین هست، لطف کنند جواب بدن که چرا در کاخ شخصی کورش نماد بت بعل هست؟ چرا در منشور اسم بت مردوک اومده ؟ مگه بت بعل و مردوک بتهای شیطانی نبودن؟ چه جوابی دارن بدن ؟

اسنادت اشتباه و غیر معتبر و تاریخ گذشته حرفات هم اشتباه اسم خدا رو میارم چون خداپرستم و باهاش رفیق هیتلر بود خوب بود ولی نیست اگر باشه هم بد نیست تو که سواد نداری به من میگی بی سواد رفیق بد دهن مخالف اسلام از تو مسلمان ترم 100 در صد کوروش بود بزرگان هم گفتن تو که نمیدانی کی بود چرا حرف میزنی اگر نباشه پس کیه گاو مشتی حسین

آره تنها اسنادی که گفته باشن کوروش کار بد نمیکرده و شبا مسواک میزده درست هستن و بقیه تاریخ گذشته و غیر معتبر هستن! میگی هیتلر خوب بود! البته کاملا بدیهیه که نژادپرستای حیوون صفتی مثل تو و هیتلر هوای همدیگه رو داشته باشین. از حرفایی که در این سایت زدی ذره ای شک ندارم که مسلمون نیستی. توهین به حضرت محمد و ... . به من میگی مخالف اسلام! تو الآن واجب القتل هستی مرتد عوضی! تو که مسلمون نیستی پس چرا میخوای از طریق دروغایی مثل کوروش ذوالقرنین بود و یکتاپرست بود و ... خودتو به اسلام بچسبونی؟ اگر نباشه گاو مشتی حسن نیست ابله بامزه! در گذشته ده ها میلیارد انسان به دنیا اومدن و از دنیا رفتن که یکشون ذوالقرنین بوده. حالا به خیال تو اگه کوروش نبوده پس حتما گاو مشتی حسن بوده. "دوستداران من به حدی کودکند که هنوز میگویند گاو مشتی حسن!" کوروش حقیر

افرادی که از متن یک منشور نوشته بابلی ها درباره کوروش قضاوت میکنن بخونن کتاب کوروش بزرگ امپراطور باستانی ایران از انتشارات توس منتشر شده نوشته دکتر متیو استولپر آشور شناس و محقق کتیبه های بابلی ایشون در این کتاب عکس یک کتیبه بابلی رو منتشر کردن درباره داریوش شاهه جالبه بایلی ها وقایع زمان داریوش شاه را عین کتیبه بیستون که توسط پارسیان نوشته شده نوشتند در کتیبه بیستون که توسط پارسیان و به دستور داریوش نوشته شده خدای داریوش اهورامزدا خدای یگانه ذکر شده در نوشته بابلی ها خدای داریوش به دروغ بعل و مردوک خدای بابلی ها ذکر شده در مورد منشور کوروش هم که توسط بابلی ها نوشته شده به نظرم همین طوره چون هرودوت تاریخ نگار رفتار کوروش را مانند یکتا پرستان ذکر کرده در ضمن کم سواد ها سرچ کنن تفسیر سوره اسرا آیه 4 تا 7 خیلی از علما این ایات را به ماجرای قتل یهودی ها توسط بخت النصر بابلی و سپس حمله کوروش به نبونید بابلی تفسیر کردند

نام صحیحه کتاب کوروش بزرگ شاه باستانی ایران است

عزیزم ما فقط از روی منشور قضاوت نمیکنیم. از کاخ کورش و نماد بعل و معبد مردوک در تخت جمشید هم قضاوت میکنیم. اگر هم میگی اون منشور نوشته بابلی ها هست پس چرا بش افتخار میکنید؟ هر جا به نفعتون باشه به اسم کورش داد و هوار میکنید. اما هر جا به ضررتون باشه این منشور رو بی ارزش میدونید؟ انصاف ندارید. کورش رو از هر طرف حساب کنی بت پرست بودنش روشنه. اون سوره ای هم گفتی آخرش میگه یهودیان در پایان عذاب میشن که تفسیرش میرسه به سربازان منجی موعود. نه کورش.

هی ما هیچی نمی گیم شما بیشتر به کوروش بزرگ و زرتشت و تاریخ ایران توهین می کنید برادر من یخورده تاریخ بخوان تا بفهمی که کوروش بزرگ خیلی قبل تر از اسلام شما خدای یکتا رو می پرستیده و دلیل ستودن مردوخ یا مردوک این است که کوروش پس از ورود به هر شهری مانند سپاه اسلام کشت و کشتار نمیکرد بلکه به خدایی که مردم ان شهر پرستش میکردند احترام می گذاشت و او را می ستود برادر شما برید با همون شیعه و سنی و وهابی خودتون سرگرم باشید و تاریخ ایران رو بگذارید برای اهلش سپاس

آقا یه پیشنهاد واستون دارم اسم سایتتون رو از ادیان نت به اسلام نت تغییر بدین چون ما هرچه دیدیم ستایش اسلام و توهین به دیگر ادیانه

جالبه .یهودی ها ،کفار،زرتشتی ها همه دارن از کوروش دفاع میکنن.به وضوح روشن شد که خط فکری شما باهم یکیه.البته خودتونم میدونید که تو قلبتون ذره ای به خدا ایمان ندارید.غیرتم ندارید.چون کودومتون تو دوران دفاع مقدس رفتید جبهه تا لا اقل از خاک کشور دفاع کنید؟جز اینکه هر کسی که ادعای روشنفکری داشت فرار کرد و به آغوش دشمنان این مرز و بوم پناه گرفت.زمانه حکومت شاهنشاهی چیزی جز بدبختی و ننگ نداشته.پادشاهانی کلهم اجمعین خودشونو وارثان کوروش مینامیدند همچون شماها بزدلانی بودند که خاک کشور روتجزیه کردند.همین پهلوی که تاریخ ایران رو از هجری به 2500 ساله تغییر داد ،بحرین ایران رو بخشید.کاپیتولاسیون تصویب کرد.محمد رضا پهلوی تمام ثروت ایران رو دزدید.تو زمان پهلوی روسها از شمال انگلیس ها از جنوب وارد خاک ایران میشدن و کسی نبود جلوشون وایسه چون جرأت نداشتن وایسن چون دین نداش.اسلام واقعی یعنی 8 سال جنگیدن با عراق و حامیانش آمریکا عربستان انگلیس آلمان فرانسه روسیه و . . .طوری ک یک وجبفخاک ایران نرفت.شماهایی که به کوروش سجده میکنید چکار کردین جز وطن فروشی؟اگه کاری انجام دادین بگید.

کوروش مردوک رو میپرستیده چندی پیش هم یک پرستشگاه مربوط به مردوک در تخت جمشید کشف شد کاملا مشخص هست که کوروش یکتا پرست نبوده بلکه بت پرست بوده...کوروش پرستان دچار توهم هستند و نمیخوان باور کنن که اسطوره شون یه بت پرست بوده

شما که دم از دینداری میزنید و مسلمانی!!! به خدای احد که دروغ میگویید؛ کوروش به عقیده حتی مراجع همچون ایت الله مکارم شیرازی و بزرگانی چون علامه طباطبایی همان ذولقرنین است. یعنی هم یکتاپرست هم شبه پیامبر وعبدصالح خدا. من از نسل کوروشم. والسلام علی عبادالله الصالحین

علامه بزرگوار و آیت الله مکارم ، بحث ذوالقرنین بودن کوروش را به صورت احتمال بیان کرده اندو بصورت یقینی این مطلب را بیان نکرده اند! خود کوروش در استوانه خود و طبق آنچه در این استوانه بیان شده، بت مردوک و نبوئید را پرستش می کرده است و اسمی از اهورامزدا در این متن نیست...

جناب حامد، کورش ذوالقرنین نیست. در این لینک مفصل سخن گفتیم: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86]

بخدا سرسام گرفتم یه ساله دارم میگردم همه یه چیز میگن.دیگه بیخیالش شدم

کاملا بچه گانه بود هرکسی میتونه خدا رو با هر نامی بخونه حالا خداباشه الله باشه رب باشه مردوک باشه یهوه باشه منظور تویی کعبه و بت خانه بهانه

حرفتون خیلی بچگونه بود. با حرف شما اون وقت یکی میتونه خدای خودش رو به اسم "گاو" و در مصداق این حیوون عبادت کنه. یا مثلاً خفاش! دیگه به آلت تناسلی نمی‌رسیم!

یک سوال، شما می دونید مردوک چی بوده؟ شما می دوند خدا چیست و کیست؟ فرق الله و بت را خبر دارید؟

شما هایی که الکی دارین مخالفت می کنین خواهشا یکم تحقیق کنید بعد بیاین اینجا دم از ملی گرایی بزنین. چشم و گوشتون را بستین رو حقیقت فقط می خواهید با اسلام مخالفت کنید اونم به هر نحوی.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.