کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

كارنامه درخشان مدعيان اسلام....قضاوت با شما كدام جنايتكار است مسلمانان يا كورش كبير !!!! كشتار دروغين بوسني و تحريك مسلمانان براي مظلوم نمايي جنگ جهاني مشاركت جهان اسلام با هيتلر و قتل عام 60 ميليون بيگناه توسط هيتلر و شريك جرمش!! كشتار ميلييون ها يهودي.كلي و مسيي توسط مسلمانان! كشتار 1 و نيم ميليوني ارامنه! فتخار ترك.. نسل كشي مردم صرب در چندين جنگ كه عامل نفرت بالكان از اسلام شد... نسل كشي يونانيان!! و قتل عام شديد ملت مجار!!! كشتار بلغارها و تا رواج برده داري و چند همسري! جنايات وحشيانه افريقايي هاي مسلمان..كه نياز به گفتنش نيست كه چي كارا ميكردند... نسل كشي زرتشتيان همان پارسيان بدست اعراب( بسيار افتخار اميز) كشتار هاي وحشيانه يهوديان و گسترش يهودستيزي شديد در ايران...اين كه افتخارش بيشتره! تيرباران كردن و بي رحمي ها عليه بهاييان!! اين كه كلا افتخار باسشون تيمور لنگ و چنگيزخان مغول ( خودشون را مسلمان ناميدند) از وحشيانه ترين قتل عام ها اتش سوزي ها و ... داعش ( محصول جديد مسلمانان) بوكوحرام( گفتم افريقايي ها چي ميكنند...ديگه.. گروخه هاي تروريستي همچون القاعده و متحجرهايي چون طالبان نبردهاي كثيف صدر اسلام و ازار و اذيت زنان... كفيري ها و سلفي ا... و محصول جديدتر يعني وهابي ها.. ( شيعه ها هم دست كمي نداشتند ازشون) غارت روستاها و شهرها توسط مسلمانان ترك...تا فتح بيزانس و اغاز كشتار مسيحيان.. دم انگلستان گرم كه كشورهاي مستعمره اش استراليا نيوزلند كانادا و امريكا و ....هند و پاكستان حتي صدبرابر كشور 10 هزارساله ايران پيشرفته ترن ادمخواري در زمان سلطنت اولين حكومت شيعي!!! اگه انگلستان نبود اين اسلامگرايان.... تمام ايران رو غارت ميكردند دم انگليس گرم كه هويتمون را بهش مديونيم وگرنه الان اخوند ها و طلبه هاي مكار .... دروغ هاي نسل كشي مسلمانان در ميانمار كه عكس هاشون را از وقايع مختلف ديگه گرفته بودند و الكي گفتن مسلمونا را دارن ميكشن...عجباااا دروغگويي...مشالله بقيه و هزارتا چيز ديگه پيش كشتون

به نویسنده مقاله کورش هخامنشی و پرستش مردوک تبریک میگم ! به علت اینکه طوری نوشتی و طوری سند دادی که اینها جوابی ندارند. نمونه اش همین ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۴ - ۲۳:۳۱ که هیچ حرفی درباره کورش مردوک پرست نزد ! و هیچ جوابی نداشت و رفت سراغ منحرف کردن بحث ! تا یه جووری این رسوایی خودشو ماست مالی کنه !!!! اون قدر این مقاله به مغزش فشار آورد که کلاً قاطی کرد و بدون ارائه حتی یک سند هر کذبی به ذهن بیمارش رسید به زبون آورد ! همراهی مسلمانان با هیتلر !!!! نوشتن رفتار هیتلر آلمانی آریاگرای نژادپرست به اسم اسلام ! نوشتن رفتار عثمانیها به پای اسلام ! تبرئه بودایی های وحشی از جنایات علیه مسلمونها !!!!!! آدمخواری که سنت هخامنشیان بوده رو به شیعه نسبت دادن !!!!!!!! ناشناس !!!! خدا شفات بده ! تعصب و حماقت باعث میشه آدم اینجور در حیوانیت بیفته ! و اینجور به مزخرفات گفتن بیفته

یک گردشگر که به شکشور صفوی شیعه مراجعه کرده بود نوشت که آن موقع چه در قهوه خونه و محل های دیگر مرد ها میرفتند و با مرد ها عشق بازی میکردند یعنی همان همجنس بازی ! در جای جای کشور همینطور بوده و اینقدر شلوغ بوده که اجازه ی حرکت هم نداشته! سپاهیان صفوی ادمخوار بدستور شاهان شیعه انسان ها را میخوردند و ادمخواری میکردند صفویه هم گارد تربیت میکرد با ملاها و اخوندهای شیعه که انسان را زنده زنده و با زجر بخورند! همچنین همین ها بودند که روستاها را آتش میزدمد! آدمخوارهای همجنس باز متعصب روستا آتش زن.. پس سعی در انکار واقعیت نکنید ! این همجنس بازها هم دارن به حیوانیت میفتن ! البته از قبل ادمخوار بودند دیگه...

جناب ناشناس لطفا ذقت كنيد : 1- حرف شما هيچ ارتباطی با مقاله نداره. موضوع مقاله درباره كورش و پرستش بت مردوك هست. 2 - گزارشهای تاريخی را بايد با عقل هم بررسی كنيد (علاوه بر اينكه سندش را بررسی ميكنيد). وقتی كسی ميگويد هزار نفر غير مسلح توانستند 30 هزار مسلح را در جنگ تن به تن بكشند، اين از لحاظ عقلی باور كردنی نيست. چون حرف بايد عقلانی باشد. امروز همه ايران شناسان دنيا اين عقيده را دارند كه صفويان به شدت متعصب و بر فقه شيعه پايبندی عجيب داشتند (در حد افراطی) . حالا چطور ممكنه اينها بيان در ملأ عام شعارهای خودشون رو آتيش بزنن ؟ بيان آدمخواری و لواط كنن ؟ نميدونيد كه حكم اين دو كار در اسلام، اعدام هست ؟ صفويان با آت تعصب بيان و علناً بر ضد خودشون رفتار كنند و يه عده جهانگرد شرقی و غربی هم اين چيزها رو بنويسن؟‌ شما باورت ميشه ؟ 3 - خوب نيست كسی به خاطر انكار واقعيت بياد اينجوری بخاد بحث رو عوض كنه.

با سلام دوست عزیز.در سخنان امامان اینگونه صحبت با برادر دینی حمله به صورت او محسوب میشود. و چیزی کم از حمله و جنگ و کشت و کشتار ندارد.پس این لحن صحبت شما با جناب ناشناس اشتباه است.بودایی عثمان و غیره وغیره اصلا و ابدا در خور مقایسه با بزرگ مردی چون کوروش نیست.کوروش مرد عدالت بود و خداوند خواستار عدالت.در زمان کوروش کتاب اسمانی ای نبوده که کوروش به آن عمل کند و عدالت خواه باشد ولی او فردی عادل بود.آن زمان کتاب مقدسی نبود که بگوید مال دیگری را غصب نکنید ولی کوروش خود دانسته مالی را غصب نکرد.آن موقع تورات و انجیل و قران حقی نبود که بگوید نگاه به نامحرم حرام است ولی کوروش به الهه یونانی در هنگام تصرف یونان و مرگ پادشاه یونانی نگاهی نیانداخت چون او تعلق به کس دیگری داشت.کوروش زمانی که حمله کرد دو سوم کره خاکی را به قدرت در آورد نگذاشت به مردم عادی و بیگناه آسیبی برسد.پس نام کوروش را به بدی یاد نکنید که اگر بد بود نامش در کتابی مقدس و والا چون کتاب مسلمانان ویهود و مسیح نمیامد.کوروش قدری نیکی و خوبی به یاد گذاشت که خواه و نخواه نامش نیک خواهد بود.و در اخر اینکه رسوایی مال کسی است که بدون علم کافی و اگاهی به پدر اریایی ها و پادشاه جهانی این نظیر توهین کند و اورا با حیوانات مقایسه کند.شرم آور است.اسلام دین من است و کوروش پدرم من هردو را مقدس میدانم.اسلام من را به خدا و کوروش من را به سخنان خدا باز میدارد.ایمان قلبی ای به هردو دارم.و کسی که از امت پیامبرانش پیروی کند این راهش نیست که چنان که شخصی را نشناخته و از بزرگی او اگاه نیست این طور سخن بگوید ما اینگونه از اهل بیت پیامبر پیروی نکردیم.اینکه بی احترامی کردن عادت شخصی باشد برای خود و نیاکانش زشت و زننده است.و باز هم و هزار بار دیگر با افتخار میگویم که از تبار و نسل مردی جوانمرد چون کوروش هستم.مردی که جهانیان به اینکه روزی به جهان پا گذاشت افتخار میکنند.خود را از تبار و نسل کوروش دانستن افتخار است و در خیلی ها نمیگنجد.و گاهی بحث با کسی که چشمانش را بسته و ندانسته سخن میگوید بیهوده است.پس شما به باور خود و ما به باور خود.امیدوارم روزی از این سخنان خود شرمگین و خجالت زده نباشید.روزی که از کوروش نام برده شود به عنوان شخصی بزرگ و روح شما خجالت زده شود از حرفی که نباید میگفت ولی گفت از نسبت های بیجایی که نباید میداد ولی داد.والا تر و بزرگ تر از الله و خدایم نیست پس وقتی اون به عنوان شخصی نیک از کوروش در قران و تورات و انجیلش نام میبرد تا چشمان مردمانش را آگاه سازد گمان نکنم که کوروش پدر و اجدادم فردی ظالم بوده باشد.و سخن خدایم بیش از سخن بیهوده ی شما ارزش ندارد که سخن او و پیام آورش را نادید بگیرم و به سخنان فردی ناآگاه خود را آزرده خاطر کنم.ممنونم از اینکه من را با دیدگاه های متفاوت اشنا کردید و مردم جامعه ام نظرشان را در میان گذاشتند.حق یار و نگهدارتان.

فقط باید گفت آفرین و احسنت

باسلام خدمت شما برادر گرامی. افتخار میکنم که هم وطنی مسلمان همچون شما دارم که از افراط و تفریط دور است. نژادپرستی و افراطی گری در دین و هرچیز دیگر انسان رو از سعادت دور میکند ولی ادب و محبت انسان را حتی اگر حرّ باشد و در سپاه دشمن باشد به راه حق برمیگرداند. در پناه حق پاینده و سربلند باشید یاعلی

ضمناً ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۴ - ۲۳:۳۱ !!! شما با این حرفها خدمت بزرگی به اسلام کردید. همینکه بی منطقی و اوج بلاهت دشمنان اسلام ثابت و روشن شود عالی است !

عالی بود جناب مسعود، نمیدانم برای این بدبختهای اسلام ستیز باید چه دعایی بکنم!!!!!

راست میگی بخدا. اصلا حرفهای این ناشناس ربطی به بحث نداره خودش هم میدونه هیچ جواب منطقی نداره فقط اومده داره فحش میده. میگه مسلمونها آدمخوار هستن. آدمخوار پدرته. بت پرست بودن کورش رو هم دیگه هیچ جوری نمیشه مخفی کرد

واقعا به حال مطالب شما باید خندید به جای گریستن!...مسلمانان بوسنی رو به دروغ کشتن؟!...نکنه چشمای شما هم خدای نکرده دروغگو شده!...هزاران هزار مسلمان به دست مدعیان آزادی و صدالبته به خاطر اینکه مسلمانان در قلب اروپا جایگاهی نداشته باشند کشته شدند!...هنوز که هنوزه از تجاوزات بی رحمانه سروها که توسط کشورهای غربی و صهیونیست ها حمایت می شدند، گورهای دسته جمعی کشف می شه!...می دونید از چی خنده ام گرفت از اینکه درست چند روز قبل نتانیاهو عینا حرف شما رو تکرار کرد که قضیه هلوکاست مقصر المانی ها نبودند مسلمانان بودند!!!....ازقضا این کشورهای غربی بودند که سعی کردند با عنوان قضیه خیالی هلوکاست ( که معلوم نیست واقعیت داشته یا نه طبق تحقیقات جامع یکی از پژوهشگران سرشناس خودشون شخصی مثل رژه گاردی) نوعی ترحم جهانی رو نسبت به صهیونیست ها به وجود بیارند چون از خیلی وقت پیش ها در سر تدارک سرزمینی در قلب مسلمانان رو می دیدن...حتما می دونید که اول قرار بوده کشور اوگاندا به عنوان بهشت موعود صهیونیست ها انتخاب بشه ولی در نهایت فلسطین انتخاب شده...( اگه کار صهیونیست ها هم مثل کار شما باشه که همین الان سعی دارید، فکر اذهان عمومی رو از این قضیه اصلی و مورد بحث ( کوروش) منحرف بفرمایید و به مسائل دیگه بکشونید که واویلا)... برای روسای صهیونیسم و اعضای تروریستی یهود همچون بن گورین، اسحق شامیر و امثالهم که کشتی مهاجرین یهودی را در سال 1947 در بندر حیفا غرق کردن و گناه آن را به گردن دولت انگلیس انداختند تا راه برای ورود تعداد بیشتری از مهاجران یهودی باز شود.تهیه طرح سوزاندن آنان در کوره ها به دست هیتلر مشکل بود؟ آیا موقع آتش کشیدن کشتیانی که تعدادی یهودی بیگناه را حمل می کرد، هیتلر در میان آنان بود؟ این جماعت از چنین جنایاتی برای تحریک احساسات انسانها در رسیدن به اهداف خود رو گردان نبودند، نمی تونستند از طرح کشتار هزاران نفر یهودی به دست هیتلر، که دشمن یهود بود را پیاده کنند تا بهانه ای برای تشکیل دولت یهود پیدا کنند؟ به قول یکی از خود صهیونیست ها " محافل ملی یهود از سیاست آلمان نسبت به یهودیان خرسندند، زیرا به افزایش یهودیان فلسطین مساعدت می کند، چنانکه می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک جمعیت یهودیان بر اعراب فزونی یابد" قابل توجه که اینو خودشون دارند اعتراف می کنند! دولت نازی بنا به قرار داد منعقد شده بین آیشمن که با اعضای سازمان تروریستی هاگانا نزدیکی داشت و سران صهیونیست ها، بر شدت تعقیب یهودیان افزود و در راندن آنان به سوی فلسطین مهمترین خدمت را انجام داد ...به قول خودشون محافل ملی یهود از سیاست آلمان نسبت به یهودیان خرسندند زیرا به افزایش جمعیت یهودیان فلسطین مساعدت می کند! تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم 50 ملیون نفر بوده است . اگر ما فرض محال نیز بگیریم که 6 ملیون یهودی نیز جزء همین قربانیان باشند . آیا 44 ملیون قربانی دیگر انسان نبوده اند ؟ چرا نباید در مورد آنان حرفی زده شود ؟ برای آنها یادبود گرفت ؟ برای مظلومیت آنها کتاب و مقاله و سخنرانی و... تهیه کرد ؟ آنطور که یهودیان میخواهند ، اگر ما 50 ملیون کشته ی این جنگ را فراوش کردیم مشکلی نیست ولی نباید رقم 6 ملیون یهودی را فراموش کنیم ! 6 میلون . 6 ملیون .6 ملیون ! چه مصیبت عظیمی ! در كتاب "نبرد من" كه به هیتلر نسبتش داده اند (كه هیچ دلیل مستدلی هم وجود نداره در موردش) هیتلر می گوید كه : من قوانین حفظ خلوص نژاد را از مقررات "نحمیا" و "عزرا" الهام گرفته ام . بنا بر همین گزارش در این جنگ برای اولین بار تجاوز به زنان و حتی دختران خردسال و کشتار کودکان، به عنوان یک تاکتیک نظامی برای پیروزی قلمداد شد. (عزرنحمیا كه دو سِفر از اسفار كتاب مدس به نام این دوست . جزء پیامبران بنی اسرائیل بوده اند !) آنگونه كه توجه كردیم نه تنها هیتلر ضد یهود نبوده بلكه از تعالیم كتاب مقدس و یهودیت نیز سود می برده . این خودبرتربینی میان دو جنبش صهیون و نازی ، آنقدر به هم نزدیك است كه صهیونیست ها نه تنها از افسانه ی هالوكاست احساس ناراحتی نمی كنند بلكه اون رو مظهر غرور خود و و حتی این جریان رو بزرگترین فرصت تاریخی خود می دانند . وقتی مامورین انگلیس به کشتی و مسافرینش اجازه لنگر انداختن در بندر حیفا و پیاده شدن آنان را ندادن، تروریستای هاگانا برای جلب نظر مردم دنیا و بویژه آمریکائیان کشتی را با همه سرنشینانش منفجر کردند! آیا این عمل شیطانی به تنهایی سرنخی نیست تا لکه ننگ آدمسوزی از دامن نازیها کمرنگ بشه؟...گناهکاران واقعی کسانی بودند که به فکر جان و مال یهودیان نبودند بلکه به فکر افزایش تعداد یعودی ساکن فلسطین بودند! خود هیتلر تو وصیتنامه اش اینطوری نوشته « این موضوع صحت ندارد که در سال 1939 من یا فرد دیگری در المان خواستار جنگ بودیم جنگ را منحصرا آن سیاستمداران بین المللی که اصلا یهودی بودند و یا برای یهودیان کار می کردند به راه انداختند» بخوایم بنویسم که می شه شاهنامه! زمان زیادی نمی گذره 21 سال پیش ؛ جنگ صرب‌ها علیه بوسنی هرزگوین، فقط یک جنگ ملی و بر سر خاک نبود، بلکه با هدف و تلاش برای از بین بردن مسلمانان و تعهد بر نسل‌کشی انجام گرفت. لذا فقط ۴۰۰۰۰ نفر (غیر نظامی) در سربرنیتسا هدف قرار گرفته و یک جا کشته شدند. جرم آنها فقط هویت اسلامی آنان بود. تأسف‌آورتر و رقت‌انگیزتر آن که بسیاری از شاهدان در دادگاه‌ها و گزارشات خود شهادت دادند که قتل‌ها، جنایات، تجاوزات و بچه‌کشی بسیاری مقابل چشم نظامیان هلندی (اعزامی سازمان ملل جهت کنترل آتش بس) اتفاق می‌افتاد و آنها در حالی که گاه ۵ یا ۶ متر بیشتر فاصله نداشتند، فقط نگاه می‌کردند و قدم می‌زدند. "در جنگ بوسنی دروغ آمریکایی‌ها مبنی براینکه مدعی حقوق بشر هستند، عیان شد. سربازان صلح با حمایت آمریکا و با هماهنگی با صرب‌ها به شهر سربرنیتسا حمله کردند و جمعیت را در یک کارخانه بزرگ جمع کردند. در این کارخانه مردان را از زنان جدا و راهی جنگل کردند. وقتی 8 هزار مسلمان به جنگل رسیدند توسط صرب‌ها قتل عام شدند." حدود یکصدو پنجاه سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست­سازی با نام و عنوان بابیت و آیین بهایی در کشور ما شکل گرفت. تا جنگ جهانی اول، فلسطین جزء امپراطوری عثمانی بود و بهائیان در آن، آزادی عمل نداشتند ولی پس از آن جنگ، با توجه به علاقه و پیوند بهائیان با صهیونیسم‌ها، فعالیت آنان بیشتر شد. و با تشکیل دولت غاصب اسرائیل و نزدیکی مصالح و منافع دو طرف آرام آرام، بین بهائیت و اسرائیل غاصب پیوندی شکل گرفت. بهائیان، ایران را سرزمین موعود خود می‌دانستند و با نفوذ خود در ایران -به ویژه در عصر پهلوی دوم که دوران طلایی بهائیت بوده- زمینه‌ی گسترش روابط ایران و اسرائیل پدید می‌آید. به طوری که وقتی بهائیان، سمت های دولتی ایران را به دست می آوردند – با حمایت‌های آمریکا و لندن -رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل برقرار کردند که بر محور منافع مشترک، با داشتن دشمن مشترکی به نام مسلمانان بود.آمدن من به اینجا، سبب الفت بین ایران و انگلستان است… در نتیجه به درجه‌ای می‌رسد که به زودی، [عده ای] از افراد ایران، جان خود را برای انگلیس فدا می‌کنند.! تشکیل دولت اسرائیل، از نظر بهائیت و بنا به قول شوقی افندی، یک وعده الهی بوده است که حسینعلی و عباس افندی به آن بشارت داده بودند! از جمله‌ مهره‌هاي بهايي كه پس از سركوب قيام 15 خرداد در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و هنري كشور حضور پيدا كردند، مي‌توان به افرادي چون هژبر يزداني (سرمايه‌دار)، ثابت پاسال (رييس راديو تلويزيون)، فرخ‌رو پارسا (وزير آموزش و پرورش)، دكتر شاهقلي (وزير بهداري)، تيمسار ايادي و پرويز ثابتي (معاون ساواك)، اشاره كرد. مرکز بهايي‌گري در اسراييل قرار داشت و آنها با تشكيلاتي بسيار منظم و گسترده، با اين مركز در ارتباط بودند. به همين مناسبت،‌ غير از نفوذ دولتي، آنان با داشتن ارتباط با كشورهاي خارجي به­ خصوص اسرائيل و انگلستان در جهت تضعيف اقتدار دولت و اقتصاد كشور در راستاي منافع بيگانگان عمل مي‌كردند، اقدامات خائنانه‌ي اين گروه بر عليه مصالح ملت و مملكت از جمله‌ي عواملي بود كه به برانگیخته شدن خشم مردم منتهی شد. بابي­ها ترور اميركبير را طراحي كردند و در شوال 1268 ق، به ترور نافرجام ناصرالدين شاه دست زدند. از آن پس اين شيوه در ايران تداوم يافت. این فرقه هم­ اکنون کاملا مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است و از آن برای مقابله با اسلام استفاده می­شود­. بیشترین پیروان آنان در آمریکا قرار دارند و در کشورهایی چون هند، اندونزی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین طرفدارانی دارند­. اصولا آنان به وطن اعتقادی ندارند و به اصطلاح "جهان وطنی" اختیار نموده اند . اشتراکات فکری فراوانی میان بهائیان و صهیونیست­ها به چشم می­خورد، که از جمله­ ی آنها، ستاره پنج­ پر است که از علائم اصلی بهائیان و از نمادهای اسرائیل و شیطان­پرستان می­باشد. و اما طالبان و داعش؛ طالبان و داعش نه تنها از مسلمانان نیستند بلکه به دست کشورهای غربی از جمله انگلستان برای جنگ با مسلمانان ساخته شده اند...اطلاعات شما از مسلمانان متاسفانه خیلی کمه! به خودتون بیاین... در مورد نسل کشی میانمار تمام جهان خبر شدند شما خبر نشدید از اون حرفا هست...لازمه از خواب بیدار بشید در خواب به سر می برید!

احسنت خیلی عالی بود

عالی بود. آفرین. خوشم اومد. یا علی

احسنت آقای پژوهشگر مطالبات واقعا عالی بود و نشان از تحصیلات بالا و منطق زیاد شما داره .خدا پایدارت کنه.اجرت با امام زمان

خیلی حقیره افکارت.خیلییییی! تمام خزعبلاتی که نوشتی ازمدیون بودنت به انگلیس برای شناسوندن تاریخ به تو ی ... معلوم شد. اول برو درباره بهائیت و سایرچرت وپرتهایی که نوشتی بخون نه چرت وپرت ها! تاریخ! بعد برو مدیون انگلیس ویونان و... باش برای مثلا شناسوندن تاریخ مملکتت! کوروش چطورخداپرست بودکه وچطورپادشاهی که منشورخودشم نمیدونه چیه! باباجمع کن تاکی حماقت؟؟ اسلام چه ربطی به عرب داره؟؟ اسلام یه دین جهانشموله و تمام ادیان طبق اسناد موثق چه عبری وچه اسلامی بخاطرتکمیل دین آمده اند که نامش اسلام است و پیغمبرش احمد(محمد) اینهمه یهودی ومسیحی توکشورهای مختلفه، جوابت چیه؟؟؟ نکنه مدعی هستی موسی وعیسی اونارودعوت کردن؟؟؟ نه! مردم(آدمها) سنجیده اند،بعد گرویده اند! اسلام نیز همچنین! اسلامو یابشناس یانمیشناسی ونمیخوای بشناسی مغز متحجرتو متوجه چیزدیگه کن که درمغزکوچیکت بگنجه! مثل همون کوروش بت پرستت..

با سلام مثل اینکه شما خارج از این دنیا زندگی می کنید. نه با تاریخ آشنا هستید و نه از اخبار صحیح رسانه ها اطلاع دارید. یک سری حرف از شرق و غرب بهم چسبانده اید و تهمت و دروغ سر هم کرده اید. به احتمال زیاد از آن متعصبین دوآتیشه ای هستید که روز را شب و ماست را سیاه می انگارند.

اولا اونایی که تو ارتش هیتلر بودن وافن اس اس بودن که اقشار مختلف تشکیل میشدن و عینطور مگه فقط هیتلر شصت میلیون نفرو کشت؟تازه شما که طرفدار کوروشی بعتره بدونی خیلی از همکیشات به هیتلر افتخار میکنن چون خودش رو اریایی میدونستچقدر دروغ تو این مطلبت هست در ضمن بحث راجب یکتاپرستی کوروشه نه کشت وکشتار

کورش هخامنشی و پرستش مردوک ....... عالی بود... فوق العاده بود.......

ناشناس 1394/06/24 - 23:31 مرگ بر مزدران نجس یهودی امثال تو

شما چه قشنگ پشت سرهم گفتی و رفتی ، کاملا مشخصه یهودی صهیونیستی هستی عزیزم ، از اون کلمه یهود ستیزی که ورد زبون شما هاست و تمام دنیا رو برای خودتون می خواهید ومشخص هست هنوزم کینه امام علی و اولادش و پیروانش رو دارید . اشکال نداره هرقدر می خواهید مظلوم نمایی کنید ، آخه آدم با شعور ۶۰ میلیون یهودی اون موقع اصلا وجود داشتند تو آلمان که هیتلر بسوزونه؟ تازه می دونی سوزوندن ۶۰ میلیون چقدر نیرو و ذغال سنگ و ... می خواهد و اصلا تو ۲ تا اتاقی که از زمان هیتلر می گید بهش اتاق گاز اگر بخواهی ۶۰ میلیون رو بسوزونی تا الان باید توصف بودن تا نوبتشون بشه واسه اینکه کشته بشن. خوشحالم این یهودی های صهیونی که ادعای زرنگی دارن و برای همه اقوام غیر خودشون نقشه نابودی می کشن ، یه جاهایی بد سوتی می دهند . عزیزم خود هیلاری کلینتون میگه داعش رو ما درست کردیم شما می بندینش به ما شیعه ها! خیلی رو دارین. ای کاش حضرت مهدی ع ظهور کنند تا همه احزاب شیطان رو ادب درست و حسابی کنند و تمام این نسبتهای ناروایی که به ما دادی رو با سند و مدرک اثبات کنند که خود تون درست کردید و به اسلام بستید ، عیبی نداره خداوند قدرتمندترین هستند و به وقتش همه صاحبان قدرت پوشالی زر و زور را رسوا و ادب می کنند . فرمودید اسلام با خونریزی پیشرفت کرده ، عزیزم کدوم اسلام منظورتونه؟ اگه اسلام معاویه که با راهنمایی شما یهودی ها ی کابالا دست به کشتار ملت مظلوم ایران و ... زده بله دقیقا درست فرمودید و تازه امام علی ما شیعیان اگر جلویش را نگرفته بودند الان یک نفر از مردم قدیم، من جمله شما یهودی های نمونده بودین که الان برای ما شاخ و شونه بکشید ، شما مثل موش انقدر ترسو هستید که حتی جرات ندارید رو در رو بجنگید همش بین بقیه جنگ درست می کنید و بانی تمام جنگهایی که بالا گفتید خودتون بودید که مسلمانها و مسیحی ها را به جان هم انداختید و بعد نسخه یهودی اسلام و مسیحیت رو برای ما و مردم جهان به ارمغان آوردید . انقدر می ترسید که الان هم پشت آمریکا و ... قایم شدید تا به هر بهانه هم شده ایران رو وارد جنگ کنید بعد برای آیندگانتون بنویسید این مسلمانهای شیعه یک میلیلرد یهودی را کشتند . خجالت بکشید . حوصله ندارم والا تک تک اتهاماتت رو همین جا با سند و مدرک به خودتون بر می گردوندم . واقعا از حجب و حیای ایرانی بودن و شیعه بودن ما دارید سوء استفاده می کنید . حقتون همینه که واقعا یک هیتلر نازی دوباره پیدا بشه و این بارواقعا ادعاهای دروغینتون رو به سرتون بیاره و حقتون بگذاره کف دستتون ان شالله .

واقعاخندت نمیگیره ازاین همه دروغ مسبب جنگ جهانی واول ودوم کی بوده ???مسبب جنگهای صلیبی کی بوده ????خودرئیس فیفاتوجام جهانی فوتبال گفت ماسه هزارسال دنیاروقتل وعام کردیم سه هزارسال بایدخفه شیم کودن توقرآن آیه هست هرکس جان یک نفررونجات بده انگارکل دنیارونحات داده واگریک نفروبه عمدبه قتل برسونه انگارکل دنیاروکشته ازگسترش بی حداسلام خبرداری میدونی نام محمددرآلمان وهلندبیشترین نامگذاریه برای فرزندانه تازه متولده میلیاردهاانسان ازدنیارفته چراهیچ کس به اندازه ی امام حسین کشته مرده وفدایی نداره حتی بین مسیحیان غیراسلام و.....

عزیز من چون موافق نظرت نیافتاد شد با کینه نوشتن!!؟

نوشتن که کوروش به پرستش مردوک اعتراف کرد!! اولا شما برو مردوک رو تو ویکی پدیا سرچ کن ببین مردوک کیه مردوک خدای بابلی هاست نه ایرانی ها،و منشور کوروش خطاب به بابلی هاست مثلا قسمتی نوشته شده که مردوک از کار من شادمان گشت،ینی خدای شما از کار من خوشحال شد اگه مردوک خدای کوروش باشه قبل از ساختن مجسمه اش تو بابل اول تو ایران ساخته میشد دوما اگه خدای ایرانی ها بود یا خدای کوروش بود خشایارشاه مجسمه ی مردوک رو تو بابل تخریب نمیکرد سوما لعنت بر جاهلان،و بی فکر هایی که از روی تعصب و کینه مقاله نویسی میکنند!!

1. ویکی پدیا سایتی است که هر کس میتواند آن را ویرایش کند. حتی افراد بیسواد... حتی افراد لوده و لمپن هم میتوانند مطالب آن را اضافه یا کم کنند. نمونه اش ماجرای "امیر دولاب" در ویکی پدیا... 2. در همین نوشتار اسنادی ارائه شده است که مردوک بت بزرگ بابل بوده و کورش هم آن را خدای "خود" نامیده است (لطفا مقاله را بخوانید). 3. کسی نگفت که مردوک خدای ایرانیان بوده، لطفاً متن مقاله را تحریف نکنید. بلکه سخن در این است که کورش، مردوک را خدای خود و خدای آسمانها نامیده است. درباره رفتار خشایارشا هم شما باید توضیح دهید که چرا خشایارشا خدای پدربزرگ خود را مورد هتک حرمت قرار داد!؟ 4. لعنت بر کسانی که از سر تعصب و نژادپرستی حاضر به پذیرش حقیقت نیستند.

آقای پوریا اگه مردوک خدای کورش نبود پس برای چی اون بت رو تقدیس کرد؟ میخواست مردم در جهل و نادانی و خرافات باقی بمونن. این خیانت بود

شکی نیست که کورش هخامنشی بت پرست بود و اگه دقت کرده باشید اینهایی که این قضیه رو انکار میکنن هیچ دلیل روشنی ندارن فقط و فقط و فقط از سر تعصب دارن حرف میزنن. این نظر من هست لطفاً منتشر کنید

خوب دیگه این هم از قضیه بت پرستی و گوساله پرستی. آقایون کورش پرست این همه به ملت تورک فحش دادید آخرش معلوم شد هم بت پرستید هم گوساله پرست. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. سایت ادیان نت ناز شستت

خیلی ببخشید من 3 ساعت وقت گذشتم 9 صفحه کامنتها رو خوندم حتی یک نفر یک جواب مشخصی به این مقاله نداده. خواهش میکنم کسانی که اهل تاریخ هستند اگه جواب روشنی دارن بفرستند.

جوابی ندارن که بدن. کورش بت پرست بود. گوساله ای به نام مردوک رو پرستش میکرد. چه جوابی؟

خیلی ببخشید من 3 ساعت وقت گذشتم 9 صفحه کامنتها رو خوندم حتی یک نفر یک جواب مشخصی به این مقاله نداده.

انتقاد از کورش هم به معنی دشمنی با ایران نیست. به نظرم کورش نماد هویت ایرانی نیست چون تا 200 سال پیش اصلا اسم و رسمی از کورش به عنوان یک آدم بزرگ نبود. کورش فوق فوقش یک آدم در حد متوسط بود که اصلا در شاهنامه هم اسمش تو لیست شاهان ایران نیست. ولی از 200 سال به این طرف انگلیسی ها و فراماسون ها کورش رو تو ایران به خورد مردم دادن. یهودی ها هم پیشتاز بودن هدفشون این بود که هویت مردم ایران رو استحاله کنن. یعنی نرم نرم آروم آروم به اسم کورش مردم رو لخت کنند. الان هم اگه نگاه کنید لیدرهای کورش گرایی اکثرشون غرب زده هستن

چرا دروغ میگین کوروش زرتشتی بود. بعضی از مراجع گفتن اسمش تو قران هم اورده شده.همه جهان به عدالت و انسانیت این مرد افتخار میکنن اونوقت ما چی مینویسیم.2500سال پیش به کارگرانش قرارداد امضا میکرد در زمانی که در مصر به بردگی میکشیدن.لطفا تاریخ مطالعه بفرمایید.

سلام. اگر زرتشتی بود، پس این نماد بعل و مردوک در منشور و کاح شخصی کورش چکار میکند؟ درباره اینکه "همه دنیا" چه نظری درباره کورش دارند، این مقاله را بخوانید: [http://www.adyannet.com/news/13842]

خیلی ساده ای اگ فک کنی این چیزایی که درباره کوروش و کاراش میگن واقعیت داشته باشه...درباره یک حرفی که 50سال پیش شخصی می زده کسی اتفاق نظر نداره که چی گفته ...اونوقت درباره کوروشی صحبت میکنی که550سال قبل از میلاد آمده...ضمن اینکه بسیاری از مطالب گفته شده از حرف کوروش ؛حرف مولا علی ع هست برید تحقیق کنید که زشت دوستانه بدون تحقیق و سند حرف بزنن...

عزیزم کورش زرتشتی نبود. در هیچ کتیبه ای و هیچ متنی کورش نه اسمی از اهورامزدا میاره و نه زرتشت. کورش هم ذوالقرنین نیست. امروز معلوم شده که حرف علامه طباطبایی از لحاظ تاریخی اشتباه بوده. درباره حقوق هم در زمان هخامنشیان متوسط حقوق یک کارگر در روز نیم کیلو جو بود. کدوم حقوق بشر؟ این رو بخونید درباره حقوق کارگر در عصر هخامنشی: http://www.adyannet.com/fa/news/10935

کسی که مردوک گوساله رو می پرسته چطور میتونه ذوالقرنین باشه

از کجا معلوم کوروش ذی القرنین باشد ؟ همچنین احترام به بت پرستی و ترویج آن و محکم کردن پایه های معبد بت پرستان از دید شما نگه داشتن مردم در جهل نیست ؟ اینکه کوروش مردم رو به بت پرستنی تشوی میکرد از دید شما احترامه ؟ نگه داشتن مردم در بیماری ، خدمت به مردم است ؟

کوروش بزرگ مردم را به بت پرستی تشویق نکرده. او صرفا هرکس را در دینش آزاد گذاشته. اینکه بیشتر مردم بابل بت پرست شدند دلیل بر ترویج بت پرستی از سوی کوروش نیست مربوط شعور و فهم کم مردم آن زمانه است.وگرنه کوروش بزرگ هرگز پایه های معابد را محکم نکرد پایه های معابد را حاکم بابل محکم کرد که به یهودیان آزادی نمی داد.

سلام گرامی ؛ یکم: در منشور کوروش بزرگ، به صراحت از بت مردوک به عنوان خدای آسمانها نام برده شده است. کوروش خود را نماینده این بت معرفی میکند. و میگوید که از این بت می ترسد! دوم: کورش معبد بت پرستان (اسانگیلا/ اساهیل) را ترمیم میکند. آیا این تعریف و تمجید از بتها و ترمیم معبد بت پرستان، ترویج بت پرستی نیست ؟ سوم: کورش میتوانست مردم را به یکتاپرستی دعوت کند. میتوانست آنان را به سوی خدای یگانه راهنمایی کند و سپس آنها را در انتخاب راه درست آزاد بگذارد. اما هیگاه چنین نکرد. بلکه راه بت پرستی را هموار کرد.

منشور مورد نظر رو کاهنان بابلی برای کوروش بزرگ نوشتند و به ایشون پیشکش کردند. کوروش این منشور رو می پذیره و از کاهنان قبول می کنه. این کاهنان سخنان و کارهایی که کوروش برای مردم اون سرزمین از انسانیت و عدالت بودرو نوشتن و نوشتهای مربوط به بت پرستی به مردوک خوده کاهنان نوشتن و ربطی به کوروش نداره

سلام گرامی؛ منشور را کاهنان معبد اسانگیلا نوشتند؟ پس این منشور، منشور کورش نیست. بلکه منشور کاهنان معبد است. (حال چرا شما به آن افتخار می‌کنید؟) کاهنان هم در آن منشور بسی دروغ نوشتند (کورش هم این دروغ‌ها را تأیید کرد، چون به سودش بود. پس در جرم کاهنان شریک است). چون با نبونئید دشمنی شخصی داشتند. کورش و هخامنشیان نتوانستند در بابل هیچ کار درستی انجام دهند. برای همین درزمان داریوش مردم بابل شورش کردند و دور فرزند نبونئید جمع شدند.

متاسفم بعضی از ایرانی ها این گونه می اندیشند چه کار باید کرد ولی من به نوبیی خودم می گویم کوروش منجی دلم هست هر کی هر چی که بگه قبول نخواهم کرد . منم پارس

دفاع از کورش هیچ منشأ عقلانی نداره. فقط از سر تعصب و نژادپرستی هست

کوروش فرزندانش رو به ازدواج و همبستری با هم تشویق کرد. تمام آریایی هایی که خودشون رو از نسل کوروش‌ میدانند و به او افتخار می کنند، در واقع به ایراد داشتن نطفه و حرام زاده بودن خودشون افتخار می کنند! خیلی جالبه که به حرام زاده بودن خودت افتخار می کنی!

سامان جان کوروش راه رو برای بت پرستی هموار نکرد بلکه سخت تر کرد چون اول ساخت دوم احترام گذاشت سوم انتخاب رو به مردم رها کرد چون آزادی بشرو اعلام کرده بود من به خدا ی کسی بیحرمتی نمی کنم بلکه اجازه میدم آنها در مورد خدای من تحقیق بکنند.

سلام گرامی، از گفتار شما چنین نتیجه نمیشود که کورش راه را برای بت پرستی سخت کرده باشد. وی معبد اسانگیلا را تعمیر و آباد کرد. و چنین حرف («اجازه میدم آنها در مورد خدای من تحقیق بکنند.») از زبان کورش گفته نشده است. آزادی بشر هم از سوی کورش اعلام نشده بود. اگر آزادی بود، پس کورش باید در کشورها رفراندوم برگزار میکرد (هرچند چنین چیزی به همراه آزادی بشر در آن عصر معنی نداشت). آزادی در معنای غربی آن (آزادی بشر در تعیین حکومت) در منطق کورش جایی نداشت. چون کورش با لشکرکشی و فتوحات بر سرزمینها حاکم شد. آزادی در معنای شرقی آن (آزادی از بند رذالت) هم در منطق کورش جایی نداشت، چون وی هیچ تلاشی برای نفی شیطان پرستی مردم نکرد.

کوروش تنها آزادی انتخاب و زندگی برای یهودیان ایجاد کرد کارهایی که کوروش برای یهودیت انجام داد، برای دین ایرانیان انجام نداد...

کوروش الگویی بود برای بت پرستان. اگر منشور کوروش را ملاک قرار دهیم، که همون قسمت آزادی بشر را هم از آن بدست آوردین، اعتنا و توجه خاص کوروش بر بت مردوک را می بینیم.

بفرمایید کوروش هم بازور وشمشیر مردم رایکتا پرست میکرد ضمنا کوروش وظیفه اش دعوت به خداوند نبود ومروج وپیرو زرتشت بودند

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.