کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و آن را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش در ادامه می‌گوید که این پادشاهی هدیه‌ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود می‌خواند. مردوک به کوروش برکت می‌دهد و کوروش از او بسیار می‌ترسد.[1]

در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است:

- [آن هنگام که........ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که..... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند 1 منشور).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند 20-22). [در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نَبو هم یاد می‌کند و می‌ستاید.]
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [.......] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[..............] [....................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم].... (برای) خشنودی‌ات تا به جاودان (بند 44-45).

مردوک، یک بُت است

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟ مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها رییس خدایان بابل، و مرکز پرستش او شهر بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است، برای مثال نبو نام فرزند او بود.[4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
    
          سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور (سمت چپ)
همچنین طبق کشفیات جدید، در خودِ تخت جمشید نیز معبد مردوک یافت شده است که نشان می‌دهد هخامنشیان پس از کورش نیز «غالباً» مردوک را پرستش می‌کردند:
    

مردوک در اصل، یک گوساله است

امروزه از لحاظ علمی وباستان‌شناسی ثابت شده است که مردوک در لغت به معنی گوساله است. یعنی اصالتاً مردوک، یک گوساله بود که در باور بت پرستان، به شکلِ یک انسان که روح خدا در او حلول کرده، شناخته می‌شد. این واژه به صورت‌های مختلفی همچون Solar calf (گوساله خورشیدی) یا Bull calf of the sun (گوساله‌ی خورشید) ترجمه می‌شود.
    
    
    

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
[10]. بنگرید به:
New World Encyclopedia, Marduk
The Ancient History Encyclopedia, Marduk
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd Edition, Marduk
Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

مقالات مرتبط:

                 - هخامنشیان و بعل !

                 - تلاش کورش هخامنشی، برای نگه داشتن مردم در زنجیر نادانی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

با سلام.احسنت به این سند یعنی سند از این بهتر نمیشد پیدا کرد.بخداوندیه خدا یک عده امثال این ناشناس اگه خود خدا هم بیاد جلو چشماش ظاهر بشه بگه این راه که می روی باطل هست باز هم از تعصب و جهل خودشون دست بر نمیدارن.این جناب مانند تمام مولا های وهابی حرفی برای گفتن ندارند این مقاله در باره کوروش هست حرفی برای گفتن ندارند مانند وهابی های احمق از این شاخه به اون شاخه می پرند.دوستان خودتان را اذیت نکنین اینان مانند قوم لوط.قوم ثمود و امثال انها دیگه قابل هدایت نیستند.همانگونه که خدا خودش میگه عده ای کر کور و لال هستند در برابر حقیقت.دلهای اینان انچنان سیاه و تاریک شده هیچ نور هدایتی نمی تواند بر سیاهی ان بتابد.همین انسان نماها از ابتدا تا انتها همه اولیا الهی را تا می توانستند اذیت کردند.وقتی اینان حقانیت پیامبر اسلام و مولای مردان امیر المومنین رد می‌کنند من و شما هرگز نمی توانیم اینان را راضی کنیم.خدا تمام عشقم اینست روزی در محکمه عدل تو محاکمه اینان را ببینم.که چگونه زجه بزنند و بگویند ما اشنتباه کردیم.مطمعنم همانجا هم اینان از خدا طلبکار میشن.

قبل از اسلام در سرزمین های قوم عرب کنونی قوم بدوی ونیایشان ۴بت میپرستیدند.:لات .عزی.ملات.الله.۳الهه مونث.والله مذکر

جناب ....... شما سندی دارید که الله بت بود؟ سالهاست که دنبال سند این ادعا میگردیم ولی چنین سندی وجود ندارد. اینکه الله یک بت بوده باشد ادعایی فاقد سند است. شما سندی دارید؟ اگر دارید ارائه کنید (با تشکر). اما بعد... الله مذکرِ الهه نیست. بلکه الهه مؤنثِ اله (اِلاه) است. نه مؤنثِ الله. همچنین قرآن هرگونه پرستش بت‌ها را نفی میکند. چطور ممکن است الله بت بوده باشد؟

فقط سعی کنید چند نمونه از کارهای مسلمانان که فقط در حد یکی از کارهای هخامنشیان به قول شما بت پرست رو مثال بزنید البته اونا مال ۲۵۰۰ سال پیش بودن که حتی امکانات اولیه خیلی از ابادانی های اون زمان رو نداشتن . اگه به قول شما اونا بت پرست کفار بودن ای کاش در این زمان هم ما جزو اون کفار بودیم ولی با همون مرام و مسلک زندگی . کاش میشد هنوز کوروش داریوش .... بودن که عدلشون همه جا یکسان باشه مردم در هر سطحی در دستگاه قضا یکسان بودن امنیت بود هر کسی مثل اون زمان ازادی داشت ازادی فکر و دین شما با یه بت کل کارایی که برای نسل بشر کرد رو میخواین زیر سوال ببرین . چون چیزی جز این از شما انتظار نمیره یه بیت شعر هست که میگه می بخور منبر بسوزان مردم ازاری مکن ............ ا

جناب امیر تحت تاثیر رسانه های وابسته به صهیونیسم هستید. هر دروغی به خوردتان دادند باور کردید نشان به آن نشانی که فرمایش شما خلاف مبانی تاریخی است. شما میتوانید به تعداد انگشتان دست خود دانشمند ایرانی از زمان هخامنشی نام ببرید؟ خیر... (اگر میتوانید نام ببرید). اگر 100 دانشمند بزرگ ایرانی را نام ببرید یقیناً 99 تای آنان مسلمان بودند. میتوانید به تعداد انگشتان دست خود ادیب بزرگ ایرانی از زمان هخامنشی نام ببرید. خیر. اگر 100 ادیب بزرگ ایرانی را نام ببرید، یقیناً 99 تای آنان مسلمان بودند. در هر زمینه علمی و هنری که وارد شوید کارنامه اسلام قابل قیاس با کارنامه دیگران نیست. برای نمونه به همین دو موردی که نام بردم توجه بفرمایید. با تشکر

وجود مردوک ملموس تر به نظر میرسد تا الله لطفا عاقلانه مطلب بنویسید خدایان باستانی از جمله مردوک تمدن های باستانی را تشکیل دادند و باستان شناسان اثبات کردند که خدایان باستانی زنده بودند و بت فقط نماد آنهاست پدر مردوک انکی شهر اریدو اولین شهر روی زمین را ساخت در صورتی که انسان ها درون غار زندگی میکردند و نمیتوانستند به صورت ناگهانی چنین تمدنی تشکیل داده باشند و در تمام مدارک باستانی این حقیقت ذکر شده پس انکی جاندار بوده و فرزندش مردوک نیز جاندار خدایان باستانی قدمتی بسیار بسیار بیشتر از ادیان دارند بنابراین با نگاهی به تاریخچه بشر خدایان باستانی امثال مردوک نیازی به اثبات خود ندارند زیرا تاریخ با آنها گره خورده است در ضمن کوروش بزرگ از مردوک تقدیر کرده و انسانها را در پرستش دیگر خدایان آزاد گذاشت و مانند محمد و خدایش منطق حذف نداشت مطلب شما بسیار سطح پایین و متعصبانه بود

مردوک به معنی گوساله است و در قرن 21 با انسان‌نماهایی مواجه هستیم که با تزویر، گوساله پرستی را توجیه میکنند. موجودی که شبیه انسان است چقدر میتواند متعصب و حقیر باشد؟ ضمناً منطق ما صرفاً حذف نیست. ما هم منطق حذف داریم و هم منطق اثبات. شرک و جهل باید حذف شود. با موعظه و اگر نشد با شمشیر. این افتخار ما هست. کسی که شرک و ججاهلیت را ترویج میکند، جان و مالش مباح است. اگر ناموسش با او همراه باشد، ناموسش هم مباح است و این عذابی است که وقوع آن حتمی است.

با سلام..دین و مذهب یک امر سلیقه ایست و هیچ ربطی به دیگران ندارد.هرکس انسان تر باشد ، شایسته تراست.انسانهاراازروی عملکردشان باید سنجید نه عقاید شخصیشان.رفتن به دنبال اینکه که چه مسلکی داشته به کسی مربوط نیست و کاملا گمراه کننده است.اصل این است که او چه خدمات یا خیانتهایی کرده است . یک بت پرست که به انسانها خدمت کرده باشد از هزاران عابد خدا پرست که دنیا را به جنگ و فساد بکشند ، برتر است.قبول ندارید پس منطق داشته باشید

عملکرد انسانها در ارتباط مستقیم با اعتقادات او هستند. کسی که همیشه خدا را ناظر بر اعمال خود می‌بیند سعی میکند در رفتارهای خود احتیاط و دقت بیشتری داشته باشد. از سویی که کسی که یک گوساله را خدای خود میداند نیز بر اساس همین اعتقاد خود عمل میکند و یقینا این باور در عملکرد او تاثیر مستقیم دارد. چون کردار متأثر و برآمده از پندارها و باورها هستند. نکته دیگر اینکه ترویج گوساله پرستی یعنی ترویج جهل و خرافات. نام این کار خدمت به انسانیت نیست.

راستی آقایون کوروش پرست ساده لوح که روی ایرانی بودن تعصب دارن و قائلند که کوروش عزت به ایران داده ووووهزاران از این دروغها و چرت و پرتها سوالی دارم ماجرای قتل عام 70 هزار -تاکید میکنم 70 هزار ایرانی حواستون هست چشم دارید عقل هم دارید ماشاله غیرت ایرانی هم دارید که صد البته هر چند غیرت احمقانه - 70 هزار ایرانی که با دستور و مجوز جناب کوروش کبیرتان از بین رفتن چرا فراموش کردید ؟؟ انگلیسی ها که شماهای احمق رو با گذشته ایران آشنا کردند بهتون گفتن ماجرای جشن پوریم اسرائیلی ها و یهودی ها که هر سال اتفاق میفته بخاطر چیه؟؟ خاک بر سر کوروش و طرفداراش که یا ایقدر احمقن یا بخاطر زنبارگی و بی غیرتی بهشون نفوذ میکنن و دستور قتل عام ملتش رو میدن یا مثل این احمقهای بی سواد و متعصب که قاتل 77 هزار ایرانی رو افتخار تاریخ ایران مینامند بی سوادهای عقده ای حرفی شنیدن و به معنیش نرسیدن -همینجورین که امثال روح الله زم و سید محمد حسینی ها سوارشون میشن و یورتمه میرن

سلام قتلعام ایرانیان به دست یهودیان، با مجوز خشایارشاه نوه کورش رخ داد.

برخی گمان میکنند کوروش پیامبر بوده و آمده مردم را بسوی خدا بخواند در صورتی که او یک پادشاه بوده و کشور گشا برای پادشاهی که کشوری را میگشاید چه چیز مهم است یکی سرزمین و منابع آن و دیگر مردم آن سرزمین و چیز دیگری برای او اهمیت ندارد خوب اگر کشوری را بدون جنگ کردن بگشاید و مردم از او پذیرایی کنند و او را پذیرا شوند برخورد او با آنان چگونه باید باشد که فرمانبر او باشند. پس با این مردم باید با بزرگواری و مهرورزی برخورد کند پس باید به آیین آنها و فرهنگ آنها به دیده ارزشمند و دوستدار آنان نشان دهد و با ارزشترین چیز نزد مردم چیست یکی سرزمینشان و دیگر آیین شان است و کوروش تنها برای اینکه مردم او دشمن ندارند و به ستیز با او بر نخیزند از سرزمین و خدای آنان به بزرگواری یاد می کند. و خدای آنان را بزرگ می شمارد و با مردم خود را همراه می کند و بدین وسیله مردم نسبت به او به چشم یک دشمن نگاه نمی کنند پس با این سیاست مردم را با خود همراه می کند و از شورش آینده آنها پیشگیری می کند و این نخستین بار در جهان بود که پادشاهی در جهان چنین رفتار هوشمندانه ای بکار برد تا آرامش را در سرزمینهای گشوده شده بر قرار کند و این نشان از دین او ندارد که از مردوک ستایش می کند او را بزرگ می دارد و اهورامزدای خود را بر آنها تحمیل نمی کند

نتیجه کلام شما: کورش سعی میکرد مردم را در جهل و خرافات و گوساله پرستی نگه دارد، تا مرد هشیار و بیدار نشوند. تا بتواند بر آنان حکومت کند.

باشه کوروش بت پرست، اسلام هم خیلی دین عالی هست، فقط يه نکته بهتر نیست اینکه اینقد اهمیت بدیم که چه کسی چه خدایی را میپرستت به این اهمیت بدهیم که آیا طرف رفتار انسانی ای داشته یا نه، من مسلمون زیاد دیدم که فاسدن شما هم به احتمال زیاد همچین کسایی رو تو زندیگیتون دیدید و در مقابل آدمهای با اعتقادات دیگه که خیلی انسان، پس صرفا دین و خدای هرکس نمیتونه به خوب بودن یا نبودن آن شخص ربطی داشته باشد التماس تفکر

کوروش مردوک رو نمی پرستیدیده ، بلکه طبق اخلاق و منش کوروش به اعتقادات مردم تحت امپراطوری خود احترام میکرده، اون موقع که بابل رو نجات داد و مردم بابل برای آمدنش جشن میگرفتن اون مردم مردوک رو خدا میدونستن کوروش نه مردوک بلکه هر خدا و اعتقادی که مردم تحت حکومتش می، پرستیدن رو با دیده احترام می گرفت علت ش هم همینه عزیز من ، لطفا زود قضاوت نکنید درباره شاه دادگری مثل کوروش که مقبره ایشان از ی امام زاده ی نا مشخص این کشور یا ی کلیسا کمتر طلا و قفل و زنجیر و فلز و ... به کار رفته فقط خاک خالی سنگ تازه صندوق پول انداختن هم سفارش نداده درست کنن براش. درود بر ایرانی و انسانیت

کورش خودش میگه من مردوک (گوساله) رو میپرستم. پس دلیلی نداره بگیم اون خداپرست بوده. ضمناً اگر بگیم کورش به دین بقیه احترام میذاشت یعنی به گوساله پرستی احترام میذاشت، به X و Y پرستی احترام میذاشت یعنی به جهل و نادانی احترام میذاشت. یعنی یک جورایی دوست داشت مردم در جهل و خرافات بمونن تا بتونه بر اونها حکومت کنه. ضمنا مقبره کورش طبق اسناد تاریخی پز از طلا و نقره و زرق و برق بود که بعد از حمله اسکندر مقدونی، غارت شد.

سلام خسته نباشید ببخشید اگه میشه لطف کنید بی زحمت یک کانال تو ایتا برامون بزنید. خیلی ممنون

سلام. کانال ایتاء: n_bastan

ملت زیر بار فقر دارن نابود میشن از علم چند صد سال عقب هستیم کشورمون کلی مشکل داره همین الان هم کشور ایران داره تجزیه و نابود میشه خاک کشور داره فروخته میشه ملت هیچ وقت پول نفت و گاز رو نمیبینن داریم دریاهامون رو باج میدیم دخترامون دارن میرن کشورهای عربی برا عربها داخل هر شهر ۲۰ درصد خونه ها جنده خونه هست فقط به خاطر فقر مالی کل کشور رو سد میزنن واسه واسه جیب خودشون هر کسی رییس جای میشه باید از خودشون باشه ما الان مشکلاتمون حل بشه اون زمان که کورش فرمان روای ایران بوده دینی به نام اسلام اصلا وجود نداشته دین کلا برا یه موقع بوده که انسان تو جهل نادونی بوده الان دین هر کس انسانیتش هست کاری به کورش یا دین اون نداشته باشید اول مشکالات جامعه درست بشه مهربان باشید با هم همه چی درست میشه پشت هم رو خالی نکنید ما همه اگه نسلمون ایرانی هم نباشه لاقلش اینه که ما همه داخل ایران داریم زندگی میکنیم

ملت زیر بار فقر هستند، آن وقت شما فکر کردید با دوست داشتن کورش مشکلات کشور حل می‌شود؟! دست بردارید! ضمن اینکه طبق آمار جهانی SJR ایران در سال 2018 در رتبه نخست تولید علم در خاورمیانه و رتبه 16 دنیا قرار گرفت. طبق آمار رسمی این پایگاه جهانی، ایران از جهت تولیدات علمی، بالاتر از کشورهای سوئیس، ترکیه، سوئد، بلژیک، اتریش، فنلاند و... قرار دارد. چون قبله آمال شما امریکاست، به سایت امریکایی نگاه کنید در همان صفحه اول این را ببینید: Scimago Institution Rankings

ادامه پاسخ به دوستدار کورش: ضمن اینکه مشکلات امروز ناشی از رای خود مردم هست. سطح جامعه همین هست. البته این مشکلات در همه جای دنیا وجود دارد. آن آمار 20 درصد خانه فساد در شهر هم مربوط به خانه شما و خانواده و خویشاوندان شماست. ضمنا وصیت نامه شهید همتف باکری، خرازی، محمود کاوه و... را بخوانید. همه گفتند اسلام و ولایت فقیه را یاری کنید تا کشور شما نجات پیدا کند. اما شما یاری نمیکنید و وضعیت این شده. سر ما نق نزنید جلوی آینه بنشینید و هر چه میخواهید نق بزنید.

به نام خدا به این کانال مراجعه کنید تا واقعیت کوروش بر شما آشکار شود سند از دانشمندان بزرگ ایرانی و متفکرین و باستان شناسان و تاریخدانان مشهور کوروش یک بت پرست و یک خون آشام قهار بود و بس @..........

با فرض درست بود تمام مطلب عنوان شده، کامبیز پسر کوروش، وقتی به مصر رسید، خودش رو فرعون معرفی کرد، فرعون تو فرهنگ اونها مفهوم پسر خدا و.. داشته، بنظرم این قضیه با تو بابل بودن منشور مربوطه، حالا من اگه در مکه نیاز به مقبولیت داشتم، میگفتم مسلمونم. خلاصه که اعمال این انسان اهمیت داره نه برچسب اش

خفه شید آخوند های تروریست

کورش‌پرست‌ها عموماً جماعتی فحاش و بددهن هستند. با اینکه یک جریان ضعیف و ناتوان هستند، اما از هر فرصتی برای فحاشی و ترور شخصیت مخالفین استفاده می‌کنند. آن روزی که به قدرت برسند، به هیچ کس رحم نمی‌کنند و همه مخالفین را از دم تیغ می‌گذرانند. شخص کورش هخامنشی هم دقیقا همین طور بود. دم از آزادی و انسانیت می‌زد اما برای رسیدن به قدرت، دست به هر کاری می‌زد. قتل عام و غارت مردم اوپیس به دست کورش هخامنشی نمونه‌ای از این رفتار است.

سلام خسته نباشید بهتر بود قبل از نوشتن این وبلاگ تحقیق بیشتری درباره مردوک میکردید خب قبل از ما فرازمینی هایی روی زمین اومدنکه روی تکامل انسان و دی ان ای اونها کار کنن آیا تا به حال فکر کردید چرا شباهت ما و میمون ها چرا زیاده یا اینکه چرا قد انسان ها کاهش پیدا کرد خب دلیل های زیادی وجود داره که قبل از ماها کسانی بودن و درک ما نمیرسه البته مردوک شاید واقعی باشه که مردم سومر از روی جهل اون رو به صورت مجستمه در آوردن و به جای خود واقعیش مجستمشو پرستش کردن به نظر من مردوک همان الله هست و فرازمینی ها خدا نبودن چون فرا تر از توصیف بودن اشتباه خدا در نظر گرفته شدن وگرنه خدا یکی هست و بالاتر از همه قرار داده و توانایی هایی بالا از از زئوش و... داره و به این فرازمینی ها ماموریت داده شد

نویسنده ای که آنقدر بیسواد هستش نمیدونی گوساله یکی از صور های فلکی هست

1. تجربه 10 ساله در گفتگو با جماعت باستانگرا نشان می‌دهد که هر وقت این جماعت احساس ضعف می‌کنند، سعی میکنند با برچسب زدن، مخالفین خود را از دور خارج کنند. مثلاً برچسب بی‌سوادی. در حالیکه نویسنده، با اسناد کامل و مدارک متعدد علمی سخن گفته است. 2. این ادعا که گوساله همان صورت فلکی باشد، سخنی است که نخستین بار، آکسل اشتول، یک نژادپرست آلمانی بود مطرح کرد. حتی مدعی شد آریایی‌‌ها نژاد برتر هستند که از ستاره دبران (در صورت فلکی گاو) به زمین آمدند. منشأ چنین باور احمقانه‌ای از آنجاست. 3. مردوک (خدای کوروش) یک بت بود که بابلی‌ها معتقد بودند روح یک گوساله در آن حلول کرده است. یک گوساله به معنی واقعی. نه یک صورت فلکی. یک گاو! کوروش هم با افتخار، این گوساله را خدای خود نامید. حتی اگر فرض کنیم کوروش گوساله پرست نبود، در این صورت، به دنبال این بود که مردم را در جهل و خرافات نگه دارد تا بتواند بر آنان حکومت کند. سیاست کثیف استعماری...

کوروش کبیر را همه ی دنیا میشناسن کما که از شاهان هیچ اثری نمونده اما کوروش سندی جا گذاشته که حقوق بشر از اون متن گرفته ، شماهم بجای اینکه هویت ایرانی رو خراب کنی کمی تفکر کن ، حتی حضرت محمد هم نتونست رسم برده داری را از بین ببره ،

امروز نظر "همه دنیا" درباره کوروش عوض شده و بیشتر تاریخ پژوهان دنیا نسبت به کوروش دیدگاه رؤیایی ندارند. بلکه اون رو به عنوان یک پادشاه خونریز و سیاست باز می‌شناسند. مقاله اشپیگل آلمان در این زمینه را بخوانید. در منشور کوروش هم هیچ چیزی درباره حقوق بشر نیومده. جز یک سری خودستایی‌ها و شعارهای قشنگ ولی دروغ.

آقای سامان به نظر من ستون پنجم انگلیس و اسرائیل شما هستید نه آقای رائفی پور چون من همه سایت ها رو درباره این موضوع دیدم . هیچ کدوم از سایت ها انقدر 2 دستگی و تفرقه افکنی نکرده بودن . من مشکلم پرستش گاو و... نیست من ایرانم رو دوست دارم میخواد هر جور که باشه از اون طرف از اعراب جاهل بدم میاد در عین حال عشق علی رو دارم ، عشق سید علی رو دارم من توازن رو رعایت می کنم . هخامنشیان و کوروش هرچه بودن بودن اون ها ایرانی بودن رهبرم میگه ما کلیمی داریم زردشتی داریم مسیحی و ... داریم ولی همه ایرانی هستیم ایرانی بودنه که مهمه . چون میدونم که الان میخواهید بهم چی بگید بهتون میگم نه من با این حال میخوام سر به تن خائنان ایران نباشه اون هایی که به قول خودشون دارن توی خارج عشق و حال میکنن ولی دم از ایرانی بودن میزنن . خوب حالا به نظرم شما دارین خواسته یا ناخواسته تفرقه افکنی میکنید و کشور رو از درون نابود میکنید کاری که اون همه دشمن نتونستن از بیرون کشور انجام بدن . شما هستید که به اسرائیلی ها کمک می کنید نه آقای رائفی پور . من منتظر میمونم تا به من جواب بدید آقا سامان

علی القاعده نباید پاسخ شما را داد. لیکن به جهت اتمام حجت پاسخ میدم. 1. ما نگفتیم آقای رائفی پور، ستون پنجم و اسراییل هست. این حرف نابجایی است که به ما نسبت دادید و به ما تهمت زدید. پیش از حرف‌ زدن، فکر کنید. 2. حضرت ابراهیم (ع) بت‌ها را نفی کرد و مردم را به توحید دعوت کرد. با منطق شما، پیامبران هم تفرقه ایجاد کردند؟ به نظر من، حق باید صریح و بی‌پرده بیان بشه و باطل باید افشا و رسوا بشه. اگر بخاید چنین رفتاری رو تفرقه افکنی بنامید اون وقت میخام بدونم درباره رفتار پیامبران چی میگید؟ 3. اینکه میگید هخامنشیان هر چی بودند ایرانی بودند و نباید بهشون نقد کرد، یعنی چشمتون رو به روی واقعیت می‌بندید و این جای افتخار نداره. یعنی چی؟ چون هخامنشیان ایرانی بودند باید ازشون دفاع کرد؟ حالا اگر ستمگر و مشرک هم بودند عیبی نداره؟ چون ایرانی بودند؟ واقعاً چه جور انسانی هستید که اینقدر سطحی فکر میکنید؟ این رفتار شما قبیله‌گرایی محضه. چون فلان هم‌قبیله و همخون شماست باید چشمتون رو ببندید و ازش دفاع کنید؟ حتی عرب عصر جاهلیت هم اینجور نبودند که شما هستید. مسئله ایران برای ما مهم هست. ایران و اسلام برای ما اولویت داره. ولی من میگم اصلا کوروش جزو هویت ایرانی نیست. بلکه در 1-2 قرن اخیر، فراماسون‌ها و استعمارگران و به تازگی صهیونیستها، کوروش رو به عنوان نماد هویت ایرانی به خورد جامعه ما دادند. کوروش پرستی و کوروش دوستی، سم هست برای جامعه ما. میگم نخورید ولی به ما انگ تفرقه افکنی میزنید! اون قدر انگ و برچسب بزنید که خودتون خسته بشید. ما از ادامه این راه خسته نمیشیم.

خسته نشید ولی توی صفحات قبل گفته بودید آقای رائفی پور ستون پنجم هستند حالا یا شوخی کردید یانه نمیدونم . بعدش هم شما همه چیز رو درست میگید خوب باشه . خواهشا خواهشاً الان این کار ها رو نکنید چون با این کار کار دشمن رو جلو میبرید الان وقتش نیست هر وقت دشمنانمون نابود شدن به این کار ادامه بدید . خواهش میکنم التماس میکنم و الان وقتش نیست . باشه من حرف های شما رو قبول می کنم ولی الان به صلاح نیست . لطف کنید جواب بدید .

من همچین نسبتی به آقای رائفی پور ندادم (که گفته باشم ستون پنجم و...). کسی دیگه همچین حرفی زد. درباره اینکه به صلاح هست یا نیست، ببینید کوروش پرستان هر روز در همین سایت و در پیج اینستاگرام به بنده فحش ناموسی میدن. در حالیکه "من" طرف حساب اونها هستم ولی به قدری حقیر و خبیث هستند که وقتی با "من" نشکل دارند از مادر من انتقام میگیرند. مت اینها رو بیمار میدونم که ویروس کوروش دوستی در اینها نفوذ کرده. مرام کوروش پرستی رو یک ویروس خطرناک تر از کرونا یا هر ویروس دیگه ای میدونم و این عقیده در تار و پود من ثبت شده و صلاح میدونم بلکه ضروری میدونم با اون مرام و مسلک مبارزه کنم. کوروش ابزاری شده، یک بت شده که صهیونیستها در مقابل اسلام عَلَم کردند و با این ابزار، به اسلام اهانت میکنند. بنده نمیتونم در مقابل این توپخانه سکوت کنم که به صلاح نیست و فلان. معتقدم باید این توپخانه زده بشه. این توپخونه هم اسلام رو میزنه و هم ایران رو. و به عقیده من زدن کوروش، خدمت به اسلام و ایران هست. چون کوروش دوستی و کوروش پرستی، یک نسخه فیک از میهن دوستی هست. نسخه اورجینال میهن دوستی، شهدای دفاع مقدس هستند. قبلا در یک فایل صوتی مفصل توضیح دادم. نمیدونم گوش کردید یا نه.

بله شما کاملاً درست میگید و اوج افتخارات ما دفاع مقدس هست و این ها که میبینید که کوروش پرستی میکنن هیچی از تاریخ نمیدونن و فقط دارن با مسئولین انقلابی لجبازی میکنن و تحت تاثیر رسانه های غربی قرار گرفته اند و طبق گفته آقای رائفی پور اون کوروشی که دارن نشون میدن بت پرسته ولی واقعیت یک چیز دیگست . این هم بگم و به شما یک نصیحتی کنم این ها هر چقدر هم شما کوروش را بزنید نظرشون تغییر نمیکنه فقط لجبازیشون رو بیشتر می کنن برای همین باید شما نرم برخورد کنید و توازن رو رعایت کنید و هخامنشیان رو به اندازه خودشون بالا بیاورید تا آنها بفهمن که کوروش آنقدر بزرگ نیست . مثلاً این مثال رو بزنید که اگر کوروش صد در صد ذوالقرنین بوده باشه و ذوالقرنین هم حتما پیامبر باشه باز هم به پیامبر خاتم و دین اسلام نمیرسه . ما درحالی که 100% به اسلام توجه می کنیم باید 40% درصد بعلاوه اون 100% باید به دوره باستانی هم توجه کنیم حالا تاریخ باستان نه اسلام مثل صفوی . منتظر جواب هستم

این رو ببینید https://www.roshangari.ir/video/51188

بسیار خوب در مورد.پدر لات عزی منات (الله) سه بت خانه کعبه بیشتر توضیح دهید

بت پرستی، از سوی هر کسی باشد زشت است و بت پرست لایق ستایش نیست. چه کوروش . چه عرب‌های عصر جاهلیت. هر کس که باشد. بت پرستان مکه از سر حماقت گمان میکردند که الله (خدای بزرگِ نادیدنی) فرزندانی دارد. اما قرآن این عقیده آنان را به نقد کشید و گفت که الله، نه زاییده شده و نه می‌زاید. نه فرزند دارد و نه خودش فرزند کسی است.

لطفا این مقاله را هم ببینید. توضیح دادیم: https://www.adyannet.com/fa/news/16017

https://www.aparat.com/v/yRcro این ویدیو رو ببینید تا بفهمید تاریخ ما چقدر باشکوهه

https://www.aparat.com/v/OXALW این هم یک فیلم 45 دقیقه هست ولی 10 دقیقه اول رو ببینید چیز های بهتری می فهمید

در این لینک به هه ادعاها پاسخ دادیم: w57.ir/34e کوروش و هخامنشیان اصلا آن شخصیت های رؤیایی که برخی گمان میکنند نبودند

خیلی معذرت می خوام خیلی معذرت می خوام خیلی معذرت می خوام ولی پاسخ های شما رو قبول ندارم . این را هم به شما بگویم . شما دارید توی زمین دشمن بازی میکنید چه آگاهانه چه ناگاهانه ولی من فکر می کنم شما بدون اینکه بدونید توی زمین دشمن بازی می کنید . این نصیحت من به شما بود . خدانگهدار

پاسخ به سلمان: من معتقدم شما در زمین دشمن بازی میکنید. بلکه بازیچه صهیونیزم شُدید. در همان لینک که فرستادم مفصل توضیح دادم.

با عرض ادب خدمت تمام عزیزان ما پیرو دین اسلام هستیم و باید از این شرایط خوشحال باشیم.و بحث در مورد ایرانیان باستان و کسانی که بیش از هزارن سال قبل از ما بوده اند اشتباه است اینکه بخاطر مسائلی که اصلا ارزش ندارد که بخاطرش وعده های الهی را نادید بگیریم.از اینکه چشممان به حقیقت و حق و خدا و پیامبرش آگاه است باید خوشحال باشیم.در کتاب دینی مسلمانان که خودمان باشیم امده است که ما همه از هر قوم و نژادی برادر دینی هم هستیم و اماممان حضرت علی(ع)نیز به این موضوع تاکید کرده اند.اینکه نژادمان اریایی و پدر سرزمینمان کوروش است ناراحتی ندارد چون که از خود او در کتاب های اسمانی یاد شده است پس او نمیتواند فردی بد باشد.و اینکه اعمال هرکس مربوط به خودش است من و شما و کوروش و هرکس دیگری را در روز حسابرسی درمورد اعمال خودمان بازپرسی میکنند نه دیگری.پس شرمنده خدا نباشیم و مراقب رفتار و گفتار خود باشیم.پس بدون در نظر گرفتن قومیت و نژاد و....باهم به نیکی رفتار کنیم.چیزی که خدایمان پیامبرمان و امتش از ما خواستند.

اینکه برای نخستین بار، خناسان استعمارگر، شما را وسوسه کردند و کوروش را به عنوان "پدر" شما به شما معرفی کردند و شما هم باورتان شده واقعاً جای ناراحتی دارد. گوش کنید: https://www.adyannet.com/fa/news/31912

دوست عزیز من با اینکه کوروش رو دوست میدارم اون رو به عنوان پدرم حساب نمیکنم بلکه به عنوان پدر بزرگم حساب می کنم . پدر من آقا خامنه ای هست که همیشه ایشون رو تاج سر خودم میدونم . بهتر هست که شما هم همین تفکر رو داشته باشید

ما همه به وجود خدای عالم ایمان داریم هر دین و قومی.همه افریده های خالق زیبایی ها هستیم.پس به زیبایی از هرامکاناتی استفاده کنیم. این سایت برای اگاهی بود نه بی احترامی به شخصی.پس بی جا از امکان نظر دادن استفاده نکنیم.بی احترامی به همدیگر اصلا قشنگ و زیبا نیست که در نظر دادن این سایت هرکس به شخصی پریده است. با بی احترامی به هم چیزی به اثبات نمیرسد پس بهتر است از سخنان به جا و زیبای پیامبران و اهل بیت استفاده کنیم و فراموش نکنیم که ما از انان احترام و خوبی و بخشنده بودن را نیز باید یاد بگیریم.و در پایان اینکه ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمان قرار دادید ممنون از زحماتی که برای به دست اوردن اطلاعات کشیدین.خدا پشت و پناهتان.

پاسخ به کاربر میهمان: وقتی صدام به ایران حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی عجیب قطع‌نامع‌ای بر ضد ایران صادر کرد و به ایران گفت: چرا دفاع میکنی؟ جناب کاربر میهمان (برادر / خواهر) شما به کامنت میلاد ایراد گرفتید و به آن اعتراض کردید. در حالیکه حق این بود که به کامنت ناشناس اعتراض میکردید. رفتار شما دست کمی از همان اقدام عجیب و ناامیدکننده‌ی شورای امنیت نداشت. اما بعد... 1. این حق منتقدین است که با سند و مدرک (و نه با توهین و فحاشی)، کوروش و کوروش پرستی را به نقد بکشند. 2. آن چیزی هایی که درباره کوروش فرمودید خلاف واقع است. در همین سایت درباره تمام موضوعات حرف زدیم و سند و دلیل ارائه کردیم. کوروش یکتاپرست نبود. کوروش خون‌های بسیاری ریخت و اموال بسیاری غصب کرد. لطفا دست از تعصبات قومی قبیلگی بردارید.

اقای سامان من تعصب قومی و قبیله ای ندارم.من با اگاهی کامل این سخنان را در میان گذاشتم.بله من باز هم به پای ایراد گرفتنم از کامنت جناب میلاد هستم.من با صدام و امریکا و استعمارگران و امریکا و....کاری ندارم.بنده تمام حرف هایی که زدم را با مدرک گفته ام.ذوالقرنین ای که در قران گفته شده کوروش است.اولین حقوق بشر را کوروش نوشت.پس کوروش برای انسانیت ارزش قائل بود.کوروش مال کسی را غصب نکرد وقتی که جایی را تصرف میکرد با جنگ و حمله به مردم عادی و خونریزی این کار را نکرد با قدرت کرد.جناب سامان چرا برای شما سنگین است که کوروش مردی با اقتدار و قدرتمند بود؟ چرا باید حقیقت را کذب کرد؟ من یک ایرانی هستم.یک اریایی.من دینم اسلام و پدرم کوروش است.شما دلیل های خودتان را میگویید که اصلا مشخص نیست منشا اش از کجاست من حرف از سخن خدایم میزنم.میگویم خدایم به پیامبرم به رسول اکرم از ذوالقرنین گفته بعد نکند شما این را نیز میخواهید بگویید از خودم میگویم؟ من در کامنت قبلی ام نیز گفتم شما را به باور خود مارا به باور خود. فقط لطفا لطفا لطفا ایران و هویت و مردم ایرانی را تخریب نکنید. میدانید فرق افکار من و شما چیست؟من به ایران و کشور و هویت و ملیت و اجدادم افتخار میکنم و قبول دارم یک ایرانیم ولی شما با اینکه ایرانی هستید دارید علنی ایران زمین و مردمانش را تخریب و خونریز و قاتل و بد نشان میدهید.من تا پای جانم ایران را باور دارم کوروش و اسلام و پیامبرم را باور دارم.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.