افزودن نظر جدید

باید دست از پرتقال‌فروش و نخودسیاه فروش برداشت. بت‌ها چند علت وجودی داشتند. یک دسته از بت‌ها نماد موجودات ماورایی مثل اجنه و شیاطین و ارواح بودند که بت‌پرستان از آنان استمداد (کمک خواهی) می‌کردند. دسته دیگر بت‌هایی بودند که به عنوان معبود و عامل در امور، به خودی خود پرستش و استمداد می‌شدند. در هر صورت بت پرستی قابل توجیه نیست. اما درباره اهل تسنن (سنّی‌ها): اکثر آنان شیعه را بت پرست نمیدانند. همانگونه که شیعیان بت پرست نیستند. تنها گروهی از سلفی‌های تکفیری شیعه را بت پرست مینامد که البته آنان خودشان بت پرست و مشرک هستند. چون برای خداوند جسمانیت و اعضای بدن قائلند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.