افزودن نظر جدید

من متن مقاله رو چند بار خوندم کجای مقاله سند آوردین در کاخ کوروش مجسمه بعل یا مردوک بوده؟؟؟ بعد هم کاخ آپادانا کاخ داریوش شاه بود نه کوروش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.