افزودن نظر جدید

خو ب اگه کوروش ننوشته و از متنش هم خبر نداشته پس چرا هی افتخار میکنید به منشور کوروش که اولین منشور حقوق بشره . هر جاش بده مال بابلیاست و هرجاش خوبه مال کوروشه !!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.