افزودن نظر جدید

ربطي به كاخ آپادانا ندارد. نماد بعل در كاخ سلطنتي كورش است: [‌http://www.adyannet.com/news/14765]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.