افزودن نظر جدید

منبع و رفرنس این سخنتون کجاست؟ شما که اهل نظر هستین، آیا واقعا کوروش از محتوای استوانه باخبر بوده یا بی خبر؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.