افزودن نظر جدید

آقا خط 5 متن منشور کوروش میگه پادشاه بابل رسم ناشایست قربانی کردن را که پیش از آن نبود رواج داد میدانیم که قربانی کردن برایه بت از رسوم اصلی بت پرستاست همون طور که اعراب جاهلیت بت پرست فرزندان خود را در مقابل بت قربانی میکردند قرآن کریم سوره انعام آیه137 میشه به فرمایین کوروش چه جور بت پرستی بود که اصلی ترین رسم بت پرستان یعنی قربانی کردن را کار ناشایست پادشاه بابل میدونه کوروش یکتا پرست بوده چون در منشور با مردم بابل صحبت میکرده به احترام آنها از خدای مردم بابل مردوک اسم میبره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.