افزودن نظر جدید

طبق قزعبلاتی که فرمودید و دفاع از ایشون کردید تهش رسید به اینکه ایشون برای چنین موجوداتی که یهود از نسلشون هستن کرنش میکرده به پرستش خدای یگانه منتهی نشد واقعا که حماقت تووجود دروغگویتان موج میزند نظرت در مورد قتل عام ایرانیان در روز ۱۳ فروردین توسط ارتش هخامنشی و دسیسه یهود چیه میتونی انکارش کنی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.