افزودن نظر جدید

اگر تاریخ باستان را بشناسید اینگونه برداشت نمی کردید ، کوروش ، گوساله پرست نبود و مردوک هم گوساله نبود ، این نماد گوساله ، درحقیقت یک نماد از شکل خاص کهکشانها است ، مثل حمل و خرچنگ و ... وچون مردوک در دوره نماد کهکشانی گوساله بوده است ، او را نمادین معرفی کرده است ، همانطور که در تاریخ تولد مسیح ، او را بره خداوند معرفی کرده اند. مردوک فرزند آنکی و انلیل از ساکنین سیاره نیببرو هستند که به زمین آمدند و با تغییر (( دی ان ای )) شامپانزه ها ، او را به موجودی هوشمند تبدیل کردند و به عنوان بردگان خود از آنها بیگاری می کشیدند . و مردوک به عنوان مالک زمین و آسمان معرفی شد و شاه بزرگ زمین بود و به کمک او کوروش توانست بر دشمنانش پیروز شود ، مردوک هنوز زنده است و به دنبال سلطه بر زمین به کمک نژاد خزندگان که امروزه رپتایل می نامیم و اکثر حاکمان امریکا و انگلیس از آن نژاد می باشند . موفق باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.