افزودن نظر جدید

چاکِ حُمق و جَهل نَپذیرَد رُفو... تُخمِ حِکمَت کَم دَهَش ای پَندگو (امیدوارم این یهودپرستان هخامنشی‌باز دست از جهل بردارند(.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.