افزودن نظر جدید

پس کوروش خیلی بی سواد و هالو بوده که نفهمیده کاهنان بابل چی تو منشور نوشته اند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.