افزودن نظر جدید

شناخت تاریخ ایران باستان برای شما از چه رفرنس و منبعی استفاده کرده اید؟ شما با این برداشت و شناخت، تنها کوروش را از مطالبی که مورخین و مستشرقین بیان داشته اند، جدا کرده اید و پرونده او را پاک کرده اید! و در این مطالب هیچ رفرنسی بیان نشده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.