افزودن نظر جدید

استوانه کورش را کاهنان بابلی به این ترتیب نوشتند که محتوای دستور کورش را بر پایه سنت کتیبه نویسی بابلی برای فهم مردم بابل نوشتند.حالا فهمیدی قضیه چیه؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.