افزودن نظر جدید

از این سایت (adyannet.com) ممنون هستم بحث به اندازه کافی مستند بود و کسانی که حاضر نیستن قبول کنن به نظرم گرفتار نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی هستن. پس بهتره خودشون رو درمان کنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.