افزودن نظر جدید

آنچه در متن نوشتار هست ، بر مبنای اسناد معتبر تاریخی است . نیّت نویسنده را از کجا دریافتید ؟ نمی توان به صرف اینکه حقیقتی خوشایند نبود ، دیگران را به کینه و ... متهم نمود .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.