افزودن نظر جدید

شما نوع بیانت رو نگاه کن جز توهین چیزی نگفتی این دین ابا و اجدادمون بوده حتی به غلط هم حق توهین بهش رو نداری از طرفی همون سندیاتی که میگی رو اگه قبول داری خودتون میگید کوروشی نبوده اگه هم بوده بسیار عادل و دادگر بوده حاضرم مردوکی که میگی غلط هست رو بپرستم اما دینی که از ابتدای شروعش فقط خون ریخته رو نه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.