افزودن نظر جدید

سلام. کورش رسم قربانی را نفی نکرد، در بند 5-6 منشور آمده است که شاه قبلی قربانی ناپاک میآورد و به مردوک گستاخی میکرد. ولذا کورش میگوید که من به مردوک و معبد او احترام و بندگی عرضه کردم. در بند 36-38 هم کورش از اعطای قربانی به معبد سخن میگوید. گذشته از این، احترام به بت، توهین به خدای یگانه است. او میتوانست برای احترام به مردم، حرفی نزند، اما اینکه یک بت را خدای آسمانها و زمین بداند و بگوید که من نماینده مردوک هستم، و از مردوک میترسم، فراتر از احترام است. ضمناً استفاده کورش از نماد بت بعل در کاخ شخصی خود، به چه معناست؟ به خاطر احترام بود؟ احترام به چه کسی ؟! کاخ شخصی کورش در اختیار خود او بود و نیازی نبود که به احترام دیگران نماد بت را در کاخ خود نصب کند. تنها جوابی که میماند این است که کورش واقعا بت پرست بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.