خدمتی کوچک از آیین زرتشت به زن ساسانی !

  • 1395/05/28 - 19:32
احکام بسیار سخت و نابرابر اجتماعی در زمان ساسانیان، تبعیض و اختلاف طبقاتی حاکم بر زنان عادی در این دوران، عدم سهم ارث بعد از ازدواج توسط دختر و بحث تعدد زوجات توسط مرد به هر تعداد که توانایی مالی او اجازه می داده است، تنها گوشه ای از آن چیزی است که زنان در سلسله ساسانیان تحمل کرده اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گروهی در اطراف ما که تاثیر و نقش قابل توجهی در هر جامعه دارند، زنان آن جامعه هستند. حتی زنان در برخی از تمدن‌ها و تاریخ‌ها، جزو ارکان بالایی از اسطوره‌ها را تشکیل می‌دادند، مانند ایزد آناهیتا در تمدن ایران و اسطوره زن آرتمیس، الهه‌ باکره‌ شکار و تیر و کمان‌ در اسطوره یونان.
قصد بر این است که گوشه‌ای بسیار کوتاه از آنچه بر زنان در دوره ساسانیان گذشته و ممکن است به دلایلی برای نسل امروز بیان نشده باشد را ارائه کنیم.
جایگاه زنان در دوره ساسانیان به موقعیت طبقاتی آنان بستگی داشت. زنان طبقه بالا نظیر ملکه و مادر شاه در فعالیت‌ها و تصمیم‌ گیری‌های خود آزادتر بودند. مُهرهای برجا مانده از آن‌ها اهمیت ایشان را نشان می‌دهد چنان که در نقش برجسته‌ها حضور ایشان در بزم‌های شاهانه به چشم می‌خورد. اما زنان عادی جزو اموال مرد محسوب می‌شدند و بهای معینی داشتند. بسیاری از احکام دینی علیه زنان، مربوط به زنان عادی و غیر اشرافی است.[1]
از جمله این احکام که نمونه بارز آن در متون اوستایی وندیداد بیان شده را می توان احکام سخت و رنج آور دشتان (عادت ماهیانه) و سقط جنین مطالعه کرد. برای نمونه فرگرد پنجم، بند 45 از متن اوستایی وندیداد مطالعه می‌شود، وظایف یک نفر مزدا پرست را در زمانی که زن او بچه مرده‌ای را به دنیا می‌آورد بیان می‌کند که اولین کار دور کردن این زن از محل زندگی خود، آتش، برسم و آب است و وقتی از اولین خوراک این زن سوال می‌شود، در پاسخ مقداری خاکستر آمیخته به ادرار گاو بیان می‌شود. [2]  فصل شانزدهم متن اوستایی وندیداد، کامل در مورد زن دشتان که همان زنی هست که در ایام عادت است، مطالبی را بیان کرده است که خود نمونه ای از رنج‌ها و روزهای سختی است. غالبا زنان در مدت این مراسم، به دور از خانواده و به تنهایی بسر می‌بردند. [3]
موضوع دیگر در مورد زنان بحث جهیزیه دختر هست که تعیین آن و چگونگی و مقدار آن نقش مهمی را داشته است. زیرا هنگامی که دختر شوهر می‌کرد، دیگر هیچ‌گونه سهمی به عنوان ارث از پدر خود و یا از کفیل او دریافت نمی داشت. از این رو لازم بود که هنگام زناشویی، دختر حتی المقدور جهیزیه کامل و بزرگی با خود همراه ببرد. [4]
مورد دیگری که در زمان ساسانیان وجود داشته است و امروزه به نوعی توسط عده ای رد می‌شود، بحث تعدد ازدواج در ایران باستان هست که در اینجا بحث تعدد زوجات در زمان ساسانیان آورده می‌شود. تعداد زنانی که یک مرد می‌توانست اختیار کند، از لحاظ حقوق نظری محدود نبوده است. بدیهی است که اختیار زنان متعدد، در عمل به میل مرد و قبل از هر چیز منوط به توانایی مالی او بوده است. یک مرد عادی ناگزیر بود که با یک زن سر کند. در صورتیکه اشراف می توانستند به اندازه نامحدود زن در حرمسرای خود گرد آورند. در گزارش یونانیان می خوانیم که شماره این زنان حتی به صدها بالغ می‌شده است. [5]
اینها تنها چند مورد از واقعیتی است که در گذر زمان به فراموشی سپرده شده است. امروزه آیینی را به ما نوید می‌دهند و ما ندانسته آن را باور می‌کنیم که گذشته ای همراه با رنج و نظام سخت طبقاتی را برای زنان خود رقم زده است.

پی‌نوشت:
[1] . تورج دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه تورج دریایی، تهران، انتشارات ققنوس، سال 1383، صفحه 170
[2] . وندیداد ، پژوهش دارمستتر، ترجمه موسی جوان ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۷ - ۱۳۰
[3] . همان، صفحه 238 -241
[4] . کریستیان بارتلمبه، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، ص 48
[5] . همان ، ص 51

تولیدی

دیدگاه‌ها

یونانیان گفتند که در دربار ایران صدها زن وجود دارد.اما نگفتند اینها همسران شاه هستند.این زنان احتمالا خدمه زنان و دختران درباری بودند.طبق گلنوشته های تخت جمشید زنانی در کاخ کار میکردند و دستمزد دریافت میکردند.این سند غیرقابل خدشه است

مطلب بالا با رفرنس آورده شده است و هیچ کدوم یونانی نیستند!!! شما مطالبی که با رفرنس بیان شده است را تنها بوسیله احتمالی که از خودتون رسوخ دادین می خواهید رد کنید؟ این مطلب در مورد زنان دوره ساسانی هست نه هخامنشی، هرچند در مورد هخامنشیان هم صرف گل نوشته نمی توان استناد کرد...

مزخرفات پنجاه شصت سال پیش توده ای های دین ستیز را بازگو و ادعای فضل میکنید.

توده ای افرادی هستند که بدون دلیل تنها مطالبی را بیان می کنند

دین را با کتاب آسمانی و پیمبر همان دین می سنجند و نه با رفتار مردم.در دوره اسلامی سلاطینی بودند که غلام داشته و ایازها در کنار خود داشتند.خب این چه ربطی به اسلام دارد؟شما فقط عقده ای وار مغالطه میکنید.بروید ببینید صفت طلاق با تشدید لام صفت کدام بزرگوار در اسلام است

اگر دقیق مطالعه می کردین و به رفرنسها توجه نمی نمودید، در بین آدرس ها کتاب اوستا هم موجود هست! و بهتر است شما برای رد مطلب با منبع و دلیل محکم سخن خودتون را بیان کنید نه صرف احتمالات و حرفهای بدتر از مغالطه...

طلاق با تشدید ل صفت کیست؟؟؟

صفت بابای تو

واقعا قشر ثروتمندشون میتونسته چنتا زن بگیره واقعا ادم نمیدونه چی بگه چقدر وحشتناک فکرشم تن ادمو میلرزونه همه میدونن که پیامبر اسلام و تمام اهل بیت تنها یک زن داشتند و در تمام عمرشون فقط به فکر مردم و جاری کردن حکومت اسلامی بودن و حتی یکی از دورترین وابستگان پیامبر و اهل بیت رو هم نمیتونید پیدا کنید که دو زن یا مثلا کنیز داشته باشه ولی حالا زرتشت چندتا زن داشته ؟ چنتا کنیز داشته ؟ حرمسرا داشته ؟ زنان کم سنو سال چنتا داشته ؟ اصحابش چنتا زنو کنیزو غلام داشت؟

خیلی با مزه تشریف دارید شما!!! متاسفم که به ابتدای مطلب توجه نکردین که بیان می دارد عده ای به دنبال تبرعه کردن ایران باستان از چند همسری هستن! در اسلام هم تعدد همسر درست هست و هیچ موقع هیچ فردی تعدد همسر در اسلام را رد نکرده است.

با سلام با ما در کانال نقد زرتشت و باستان گرایی در تلگرام همراه باشید: https://telegram.me/n_bastan/27 منتظر شما هستیم.

با سلام با ما در کانال نقد زرتشت و باستان گرایی در تلگرام همراه باشید: https://telegram.me/n_bastan/27 منتظرم حضور شما هستیم.

حکیم ژاپنی در صحرایی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود مردی به او نزدیک شد و گفت مرا به شاگردی بپذیر! حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت :کوتاهش کن. مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکیم گفت برو یک سال بعد بیا. یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت کوتاهش کن مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند. حکیم نپذیرفت و گفت برو یک سال بعد بیا! سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند مرد این بار گفت :نمی دانم و خواهش کرد پاسخ را بگوید. حکیم خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد. این حکایت فرهنگ ژاپنی ها را نشان می دهد . نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست . به دیگران کار نداشته باش کار خودت را بکن با پیشرفت و رشد عقلانی بزرگی و کوچکی خود نمود پیدا میکند سالها بنویسد و بگید ادیان و جامعه و فرهنگها رو به چالش و نقد بکشید در حالیکه خودتان حرفی برای گفتن نداشته باشید هیچ توفیقی ندارد باید واقع بین بود...آیا ادیان دیگر خداپرست و یکتا پرست نیستند؟ شیوه اجتماعی و فرهنگی هر ملل بخودشان و قوانین حکومتی ملت مربوط میشود و درنهایت خدایی که خود میداند با بنده اش چه کند

گرامی، متن زیبایی بود ولی بدانید که طرفداران ایران باستان ابتدا شروع به کشیدن دست روی نیمه خط بودند و الان هم هستن!!! در اینجا کسی به دنبال کشیدن دست روی نیمه خط نیستند، بلکه صرفا بیان حقیقت و روشنگری هست در مورد ایران باستانی که عده ای به دنبال تحریف و پوشاندن حقیقت های آن هستند.

صد ها سال تلاش کنید تا دین زرتشت و حکومتهای مرتبط با اون را متهم کنید و بدنبال روشنگری و حقیقت باشید هیچ فایده ای نداره ایران باستان چه میترایی چه زرتشتی به تاریخ رفت.... روزی ایران اسلامی هم به نقد و چالش کشیده میشه در نهایت تاریخ نویسان حکومتها را سر میبرند و حقیقتی که مردم میبنند و میخونند شاید خیلی ها منتظرن فردا صبح متدین بودن آزادانه باشه و هرکس اختیاری دین انتخاب کنه ولی اگه کسی بخواد انسان باشه منتظر فردا صبح و انتخاب دین نمی مونه انسانیت پرچم دینی نمیخواد هرچند خیلی از این پرچمها انسانیت رو زیر سوال میبرن ولی در قبال خودمون و دیگران انسان باشیم

شما معیار انسانیت را چه می دانید؟! از کجا و چگونه می خواهید معیار انسانیت را بدست آورید؟ امروزه خیلی ها ادعا انسان بودن می کنند و انسانیت را از خود می دانند ولی چون در کنار اون انسانیت معیاری وجود نداشته، به مشکل مواجه شدند!

نظر شخصی من اینه که بزرگترین معیار انسانیت ( حریم ) همه ی مشکلات بشری از تفکرات . عقاید . تا خوردن و پوشیدن (( ناشی )) از اختلاف سلیقه ها و تحمیل یا اصرار بیش از حد مسائل یا محکوم و منسوخ کردن از گروه یا شخصی به گروه و شخص دیگه ست و این میشه تجاوز به حریم...

سخن شما انسانیت را محدود به خود او و شخص او بدون اجتماع می کند و محصور در خود می کند. اگر شما انسانیت را در اجتماع بررسی می کردید، مطمئن باشید که تفکرتون و نظراتتون را باید تغییر دهید.

موفق باشید ....

شما در حال پوشانده حقایق هستید

مطلب اگر به مانند گفته شما بدون مدرک بود شاید سخن شما قابل پذیرش بود ولی صرف گفتا شما خلل و خدشه ای به مطلب وارد نمی کند.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.