افزودن نظر جدید

مطلب بالا با رفرنس آورده شده است و هیچ کدوم یونانی نیستند!!! شما مطالبی که با رفرنس بیان شده است را تنها بوسیله احتمالی که از خودتون رسوخ دادین می خواهید رد کنید؟ این مطلب در مورد زنان دوره ساسانی هست نه هخامنشی، هرچند در مورد هخامنشیان هم صرف گل نوشته نمی توان استناد کرد...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.