افزودن نظر جدید

اگر دقیق مطالعه می کردین و به رفرنسها توجه نمی نمودید، در بین آدرس ها کتاب اوستا هم موجود هست! و بهتر است شما برای رد مطلب با منبع و دلیل محکم سخن خودتون را بیان کنید نه صرف احتمالات و حرفهای بدتر از مغالطه...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.