افزودن نظر جدید

شما معیار انسانیت را چه می دانید؟! از کجا و چگونه می خواهید معیار انسانیت را بدست آورید؟ امروزه خیلی ها ادعا انسان بودن می کنند و انسانیت را از خود می دانند ولی چون در کنار اون انسانیت معیاری وجود نداشته، به مشکل مواجه شدند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.