افزودن نظر جدید

دین را با کتاب آسمانی و پیمبر همان دین می سنجند و نه با رفتار مردم.در دوره اسلامی سلاطینی بودند که غلام داشته و ایازها در کنار خود داشتند.خب این چه ربطی به اسلام دارد؟شما فقط عقده ای وار مغالطه میکنید.بروید ببینید صفت طلاق با تشدید لام صفت کدام بزرگوار در اسلام است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.