افزودن نظر جدید

سخن شما انسانیت را محدود به خود او و شخص او بدون اجتماع می کند و محصور در خود می کند. اگر شما انسانیت را در اجتماع بررسی می کردید، مطمئن باشید که تفکرتون و نظراتتون را باید تغییر دهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.