افزودن نظر جدید

یونانیان گفتند که در دربار ایران صدها زن وجود دارد.اما نگفتند اینها همسران شاه هستند.این زنان احتمالا خدمه زنان و دختران درباری بودند.طبق گلنوشته های تخت جمشید زنانی در کاخ کار میکردند و دستمزد دریافت میکردند.این سند غیرقابل خدشه است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.