افزودن نظر جدید

گرامی، متن زیبایی بود ولی بدانید که طرفداران ایران باستان ابتدا شروع به کشیدن دست روی نیمه خط بودند و الان هم هستن!!! در اینجا کسی به دنبال کشیدن دست روی نیمه خط نیستند، بلکه صرفا بیان حقیقت و روشنگری هست در مورد ایران باستانی که عده ای به دنبال تحریف و پوشاندن حقیقت های آن هستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.