افزودن نظر جدید

خیلی با مزه تشریف دارید شما!!! متاسفم که به ابتدای مطلب توجه نکردین که بیان می دارد عده ای به دنبال تبرعه کردن ایران باستان از چند همسری هستن! در اسلام هم تعدد همسر درست هست و هیچ موقع هیچ فردی تعدد همسر در اسلام را رد نکرده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.