پیروی از صحابه عادل یا فاسق!

  • 1396/03/23 - 15:36
در مورد صحابه دو نظریه وجود دارد؛ نظریه اول: به هر کسیکه پیامبر را مشاهده کرده باشد، حتی اگر یک لحظه پیامبر را دیده باشد، صحابه اطلاق می‌شود. نظریه دوم: به کسانیکه با پیامبر مصاحبت طولانی داشته و از پیامبر اطاعت می‌کردند، صحابه اطلاق می‌شود. دیدگاه اول افراطی و به دور از واقعیت است، ولی دیدگاه دوم مورد قبول و احترام است.

صحابه به چه کسانی گفته می‌شود؟ شاید پاسخ درست به این سوال باعث هم‌افزایی شیعه و سنی شود.
نظریه اول: به هر کسی‌که پیامبر را مشاهده کرده باشد، حتی اگر یک لحظه پیامبر را دیده باشد، صحابه اطلاق می‌شود.(عسقلانی، الاصابه، ج1، ص158)
نظریه دوم:  به کسانی‌که با پیامبر مصاحبت طولانی داشته و از پیامبر اطاعت می‌کردند، صحابه اطلاق می‌شود.(عسقلانی، الاصابه، ج1، ص7)
هر کدام از این نظریه‌ها طرفدارانی دارد. اما به‌نظر می‌رسد که دیدگاه اول غیر منطقی باشد، زیرا چگونه ممکن است کسی، با مشاهده پیامبر در یک لحظه به مقام عدالت برسد! قطعاً این دیدگاهی افراطی و به دور از واقعیت است و هر فرد عاقلی آن را نمی‌پذیرد.
اما نظریه دوم مورد قبول است و حتی شیعیان نیز برای چنین اصحابی احترام فراوان قائل هستند.

پی‌نوشت:

عسقلانی، ابن حجر، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول، ۱۴۱۵.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.