شوهر، خدایِ زن

  • 1393/04/19 - 11:02
ادعای تساوی حقوق زن و مرد در آیین زرتشتی- برای هر پژوهشگر خردمندی به یک شوخی شبیه است تا واقعیت. چه اینکه در آیین زرتشت، زن موجودی از نسل اهریمن محسوب می‌شود و در شریعت زرتشتی نیز زنان بارها مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌ اند. اما جالب است بدانیم که در گاتها نیز رابطه‌ی میان زن و شوهر، به گونه‌ای خاص تعریف شده است ...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیار دیده می‌شود که جریانات زرتشتی‌زده و باستانگرا، به دروغ از تساوی حقوق زن و مرد در آیین زرتشتی سخن می‌گویند. به تَبَع این دروغ‌پراکنی‌ها عده‌ای نیز خواسته یا ناخواسته این سخنان بی‌اساس را باور می‌کنند، در حالی که این ادعا -تساوی حقوق زن و مرد در آیین زرتشتی- برای هر پژوهشگر خردمندی به یک شوخی شبیه است تا واقعیت. چه اینکه در آیین زرتشت، زن موجودی از نسل اهریمن محسوب می‌شود و در شریعت زرتشتی نیز زنان بارها و بارها مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌اند[1]. اما جالب است بدانیم که در گاتها نیز رابطه‌ی میان زن و شوهر، به گونه‌ای خاص تعریف شده است که قابل نقد و بررسی است.
در اوستا، گاتها، هات 44، بند 9، واژه‌ی پَئیتی (Paiti) به عنوان صفت اهورامزدا و به معنی خدا و سرور آمده است. در حقیقت و به طور دقیق‌تر، کریستین بارتولومه (Christian Bartholomae) این واژه را به معنی سَروَر[2]، ابراهیم پورداود (پدر اوستاشناسی ایران) آن را به معنی «خداوندگار»[3]و پروفسور شوشتری نیز این کلمه را به مفهوم «خداوند»[4] گرفته‌اند. دکتر آبتین ساسانفر نوشته‌اند که واژه‌ی پئیتیشِ (paitišә) که در جمله حالت نهادی دارد، از ریشه‌ی پَئیتی (paiti) است، به معنی سَروَر، مالک، صاحب [5]. همین گفتار را ابراهیم پورداود نیز بیان کرد[6].
اکنون که معنی این واژه‌ روشن شد، نگاهی به گاتهای اوستا، هات 53، می‌اندازیم. در بند سوم از این هات، زرتشت به کوچکترین دخترش (پوروچیستا) می‌گوید که من جاماسب را به عنوان همسر برای تو برگزیدم[7] و در بند چهارم، دخترک می‌گوید که من نیز جاماسب را به عنوان شوهر(paithi) پذیرفتم[8]. این واژه از ریشه‌ی "پئیتی" است. همان‌طور که گفته شد یعنی بزرگ، سرور، صاحب، خداوند![9]  در نتیجه دخترِ زرتشت می‌گوید که من جاماسپ را به عنوان شوهر (یا همان خداوند) خود پذیرفتم. موبد فیروز آذرگشسب در ترجمه بند 3 و 4 از هات 53 گاتها می‌نویسد: «ای پوروچیست از دودمان هیچدسپ از خاندان اسپنتمان، ای جوان‌ترین دختر زرتشت! مزدا اهورا او را که به منش پاک و راستی و پاکی دلبستگی و ایمان دارد به عنوان سَرور و همسر به تو بخشید. پس برو با خردت نیک مشورت کن و با عشقی پاک و آگاهی کامل رفتار نما»[10].

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به مقاله «تحقیر زنان رنجدیده در دین زرتشتی»، «عقل زن در نگاه دين زرتشتي»، «برخورد دین زرتشتی با زنان روسپی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[2]. ابراهیم پورداود، گاتها کهن‌ترین بخش اوستا، تهران: انتشارات اساطیر، 1384. ص 201
[3]. ابراهیم پورداود، همان، ص 514
[4]. عباس شوشتری مهرین، گاتها سروده‌های زرتشت، تهران: انتشارات فروهر، 1379. ص 132-273
[5]. آبتین ساسانفر، گاتها سروده‌های آسمانی زرتشت، تهران: انتشارات بهجت، 1390. ص 633
[6]. ابراهیم پورداود، یادداشت‌های گاتها، تهران: انتشارات اساطیر، 1381. ص 245-244
[7]. ابراهیم پورداود، گاتها کهن‌ترین بخش اوستا، تهران: انتشارات اساطیر، 1384. ص 269 
و موبد فیروز آذرگشسب، گاتها سروده‌های آسمانی زرتشت، تهران: انتشارات فروهر، 1379. ص 106
گاتها، ترجمه موبد رستم شهزادی، هات 53 :3
[8]. ابراهیم پورداود، یادداشت‌های گاتها، تهران: انتشارات اساطیر، 1381. ص 245
و گاتها، ترجمه موبد رستم شهزادی، هات 53 : 4
[9].ابراهیم پورداود، یادداشت‌های گاتها، تهران: انتشارات اساطیر، 1381. ص 245-244
[10]. موبد فیروز آذرگشسب، گاتها سروده‌های آسمانی زرتشت، تهران: انتشارات فروهر، 1379. ص 105-106

تولیدی

دیدگاه‌ها

««««« بسیار دیده می‌شود که جریانات زرتشتی‌زده و باستانگرا، به دروغ از تساوی حقوق زن و مرد در آیین زرتشتی سخن می‌گویند. به تَبَع این دروغ‌پراکنی‌ها عده‌ای نیز خواسته یا ناخواسته این سخنان بی‌اساس را باور می‌کنند، در حالی که این ادعا -تساوی حقوق زن و مرد در آیین زرتشتی- برای هر پژوهشگر خردمندی به یک شوخی شبیه است تا واقعیت »»»»» ! جالب بود لایک

تأیید مقاله : در اوستا > ویسپرد > کرده 18 کلاً فقط از اشون مردان (مردان مؤمن) تمجید و تعریف شده و ستایش شده !! یعنی اصلن اشون زن ها رو ستایش نکردن. تو اوستا زنها خیلی کم و به ندرت ستایش شدن . بیشتر مردهای پاک ستایش شدن

برابری زن و مرد در دین زرتشتی ، گاتهای زرتشت.. اگر جوابی نیز ندارید دلیل حذف کامنت نمی باشد. دانشمندان و اندیشمندان احترام به زن در یهودیت و اسلام را طنز و فکاهی می دانند نه ادیان دیگر. 46/10-ای مزدا اهورا من بدرستی گویم ، هر کس "چه مرد چه زن" آنچه را که تو در زندگی بهتر می شماری به جای آورد ، در پرتوی اندیشه نیک ، از پاداش راستی و توانایی مینویی برخوردار گردد. من این کسان را ، به ستایش تو راه می نمایم و از گذرگاه داوری می گذرانم. 53/4- بیگمان من کسی را که برای همکاران و خانواده پدر و سرور گمارده شده است برخواهم گزید و دوست خواهم داشت باشد که روشنایی اندیشه نیک به من برسد و "زنی پارسا و پاکدامن" در میان "پاکان" باشم. و مزدا اهورا برای همیشه دین بهی را به من ارزانی دار. 53/5-ای سخنان را به شما می گویم ای "نوعروسان" و ای "تازه دامادان" پندم را با اندیشه بشنوید و یاد بسپرید و با یابش خود دریابید و به کار بندید پیوسته زندگی با اندیشه نیک کنید و " هر یک " از شما در راستی از "دیگری " پیشه گیرید. تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید. 53/6- " ای مردان و ای زنان" این بدرستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است. از ان بگسلید و آن را مگسترانید، این بدانید که آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی بدست آید مایه اندوه است. و دروندانی که راستی را تباه سازند ، زندگی مینویی خویشتن را نابود می کنند. 53/8- و سرانجام به روشنی ، بدکاران ، فریب میخورند و ریشخند میشوند و سرزنش می بینند اما در پرتو شهریاری و رهبری نیک " زنان و مردان"در خانه ها و شهرها به اشتی و رامش می رسند و تبهکاریها و فریب های بهم بسته مرگبار بر می افتد و مزدا اهورا ، که بزرگتر از همه است ، به ما روی می کند. 54/1- باشد که "دوستی و برادری" که آرزوی "همه" ماست ، یه ما روی کند و دلهای " مردان و زنان زرتشتی" را شادمان گرداند تا هر کس در پرتو اندیشه نیک و یابش خود ، از پاداش شایسته برخوردار گردد. پاداشی که مزدا اهورا در پرتو راستی برای هر آرزومندی ( هم مرد هم زن) برنهاده است. در يسنا ۳۹ بند ۳ ، چنين آمده است: «اينک روان هاي مردان و زنان پاک را در هر جايي زاده شده، آن هايي که از براي پيروزي راستي مي کوشند و خواهند کوشيد، مي ستاييم.»

مولانا جلال الدین محمد بلخی هم معتقد است که مردان به علت عاقبت بینی و دوراندیشی از زنان برترند. نگاه کنید: گفت پيغمبر كه زن بر عاقلان‏ غالب آيد سخت و بر صاحبدلان‏ / باز بر زن جاهلان غالب شوند زانكه ايشان تند و بس خيره ‏سرند ‏ / فضل مردان بر زنان اى بو شجاع‏ نيست بهر قوت و كسب و ضياع‏ ‏ / ورنه پيل و شير را بر آدمى‏ فضل بودى بهر قوت، اى عمى‏ ‏ / فضل مردان بر زن اى حالى‏پرست‏ زان بود كه مرد، پايان‏بين‏تر است‏ ‏ / مرد كاندر عاقبت بينى عم است‏ او ز اهل عاقبت از زن كم است‏‏ /

پایگاه جامع فرق و مذاهب سلام بنده یک پیشنهاد دارم و قبل از طرح پیشنهاد ذکر مطلبی واجب به نظر میرسد. در زمان شعوبیه که جعل متون تاریخی روال گردیده بود بطور حتم در دین زرتشتی نیز بیشتر از دوره های دیگر این اتفاق رخ داده است همانطور که در برخی متون اسلامی از جمله تاریخ و حدیث چنین شد(جعلیات).و اگر به این موضوع باور دارید که زرتشت پیامبر الهی بوده و آموزه های واقعی او و نه تحریفاتی که به او نسبت داده میشود الهی است پیشنهاد میکنم از این پس بجای واژه زرتشت و باستان گرایی که بار منفی دارد (با توجه به مطالب)واژه تحریفات در دین زرتشت عنوان گردد که بار مثبتی (البته به نظر بنده) در پی خواهد داشت.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.