افزودن نظر جدید

مولانا جلال الدین محمد بلخی هم معتقد است که مردان به علت عاقبت بینی و دوراندیشی از زنان برترند. نگاه کنید: گفت پيغمبر كه زن بر عاقلان‏ غالب آيد سخت و بر صاحبدلان‏ / باز بر زن جاهلان غالب شوند زانكه ايشان تند و بس خيره ‏سرند ‏ / فضل مردان بر زنان اى بو شجاع‏ نيست بهر قوت و كسب و ضياع‏ ‏ / ورنه پيل و شير را بر آدمى‏ فضل بودى بهر قوت، اى عمى‏ ‏ / فضل مردان بر زن اى حالى‏پرست‏ زان بود كه مرد، پايان‏بين‏تر است‏ ‏ / مرد كاندر عاقبت بينى عم است‏ او ز اهل عاقبت از زن كم است‏‏ /
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.