افزودن نظر جدید

پایگاه جامع فرق و مذاهب سلام بنده یک پیشنهاد دارم و قبل از طرح پیشنهاد ذکر مطلبی واجب به نظر میرسد. در زمان شعوبیه که جعل متون تاریخی روال گردیده بود بطور حتم در دین زرتشتی نیز بیشتر از دوره های دیگر این اتفاق رخ داده است همانطور که در برخی متون اسلامی از جمله تاریخ و حدیث چنین شد(جعلیات).و اگر به این موضوع باور دارید که زرتشت پیامبر الهی بوده و آموزه های واقعی او و نه تحریفاتی که به او نسبت داده میشود الهی است پیشنهاد میکنم از این پس بجای واژه زرتشت و باستان گرایی که بار منفی دارد (با توجه به مطالب)واژه تحریفات در دین زرتشت عنوان گردد که بار مثبتی (البته به نظر بنده) در پی خواهد داشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.