افزودن نظر جدید

تأیید مقاله : در اوستا > ویسپرد > کرده 18 کلاً فقط از اشون مردان (مردان مؤمن) تمجید و تعریف شده و ستایش شده !! یعنی اصلن اشون زن ها رو ستایش نکردن. تو اوستا زنها خیلی کم و به ندرت ستایش شدن . بیشتر مردهای پاک ستایش شدن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.