نقش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در فتح ايران

  • 1403/04/20 - 08:32
اين نوشتار در نقد بخشی از ديدگاه‏‌‌های نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران کرده‌اند. در اين بخش اين ادعا را مورد بررسی قرار داده و بطلانش را به اثبات رسانده‌ايم...

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اين نوشتار در نقد ديدگاه‏‌‌ نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران  کرده‌اند. در اين نوشتار، اين ادعای کِذب را مورد بررسی قرار داده؛ باطل بودنش را اثبات می‌کنیم. ادعای معاندین این است که لشکر عرب در حمله به گرگان و طبرستان (مازندران)، در عصر خلافت عثمان، خونریزی‌های بسیار صورت دادند و حسنین (امام حسن و امام حسین) هم در این نبرد حاضر بودند! حال باید بررسی کرد، که گرگان و طبرستان چگونه فتح شد؟ و آیا امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در فتح آن نواحی حضور داشتند یا نه؟

چگونگی فتح طبرستان و گرگان

بیشتر منابع دست اول تاریخی، فتح آن ناحیه را از راه صلح و بدون جنگ و خون‌ریزی نوشته‌اند. طبری می‌نویسد: «سعید به سال سی‌ام، آهنگ غزا کرد و سوی گرگان و طبرستان رفت... "کلیب بن خلف" گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد... ادریس بن حنظله می‌گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد».[1] بلاذری نیز در فتوح البلدان می‌نویسد که سعید بن عاص در زمان خلافت عثمان، با حاکم جرجان (گرگان) صلح کرد و او از آن پس به دستگاه خلافت، مالیات و خراج می‌داد.[2] ابن قتیبه از مورخان صدر اسلام که وفات او در سال 276 هجری بوده نیز می‌نویسد: «طبرستان توسط سعید بن عاص در زمان عثمان به صلح فتح شد».[3] مطهر بن طاهر مقدسی هم می‌نویسد که سعید بن عاص، در عصر خلافت عثمان، گرگان و طبرستان را با صلح فتح کرد.[4] ابن فقیه همدانی هم تأیید کرده که گرگان و طبرستان، در زمان خلافت عثمان، به دست سعید بن عاص به صلح گشوده شد.[5]

آیا حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند؟

بیان شد که اولاً طبق منابع کهن، گرگان و طبرستان به صلح گشوده شدند. اما پیرامون حضور حَسَنَین (یعنی امام حسن و امام حسین) در فتوحات باید به عرض رساند که این ادعا هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، صحیح نیست. به تعبیری، حسنین، در فتح طبرستان و گرگان حضور نداشتند.
- منشأ ادعای کسانی که می‌گویند حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند، سخنی است که طبری نقل کرده است: «حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد عن علی بن مجاهد عن حنش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من الکوفة سنة ثلاثین یرید خراسان ومعه حذیفة بن الیمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم ومعه الحسن والحسین وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبیر.[6] عمر بن شبـة برای ما نقل کرد که از قول علی بن محمد و او هم از علی بن مجاهد بن مسلم و او نیز از حنش بن مالک شنید که سعید بن عاص در سال 30 (در زمان عثمان) از کوفه به سمت خراسان حرکت کرد و به همراه او حذیفة بن یمان، و برخی از اصحاب رسول الله همچون حسن و حسین و عبدالله بن عباس ، و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمرو عاص و عبدالله بن زبیر بودند.» اما این نقل تاریخی، اشکال سندی دارد. چگونه؟ طبری خود هیچ گاه این روایت را تأیید نکرد. بلکه گفت عُمَر بن شبة این سخن را گفته است. جالب است که بدانیم این شخص متوفای 262 هجری در سامرا جزو مورخینِ مرتبط با دربار بنی‌العباس بود.[7] و جالب تر اینجاست که طبری می‌گوید عمر بن شبة این روایت را از زبان «علی بن مجاهد» نقل کرده است. این در حالی است که هم در منابع شیعه و هم در منابع سنّی، این شخص، بی‌اعتبار و دروغگو خوانده شده است. ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل سنت در مورد او می‌گوید: «از علی بن مجاهد بن مسلم، ضعیف‌تر و بی‌اعتبار تر کسی نیست». خطیب بغدادی دیگر عالم اهل سنت هم می‌گوید علی بن مجاهد بن مسلم از کسانی بود که روایت جعل می‌کرد. بزرگان اهل سنت او را دروغگو می‌دانند و در بی‌اعتباری او شکی نیست.[8] می‌بینیم که راویان این روایت (که خود طبری هم ابداً این روایت را تأیید نکرد) جزو جاعلین، دروغگویان و از درباریان بنی‌امیه و بنی العباس بودند. نکته جالب‌تر اینجاست که طبری پس از نقل این روایت، در صفحه بعد اسامی نامداران حاضر در این نبرد را بیان می‌کند اما نام حسنین را نمی‌آورد.
- بلاذری نیز در فتوح البلدان این روایت را نقل کرده است (گذشته از پاسخ بالا که ارائه کردیم) اما جالب اینجاست که او خود نیز به حضور حسنین در فتوحات، اطمینانی نداشت. چون در مورد روایت چنین گفت : «برخی چنین گفته‌اند...»
- گذشته از همه‌ی این‌ها، دکتر عبدالحسین زرینکوب، ادعای حضور حسنین در فتح گرگان و طبرستان را شایعه و محل اِشکال خواندند.[10]

چند پرسش از کسانی که مدعی هستند حسنین در فتوحات حاضر بودند

کسانی که اصرار می‌کنند حسنین در فتوحات حاضر بودند و سپس با سوء استفاده از احساسات ناسیونالیستی برخی، می‌کوشند که به اهل بیت توهین کنند، باید به این سؤالات پاسخ دهند:
- کسی که بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم به جنایت می‌کند، می‌تواند مدعی انسانیت باشد؟ به تعبیری دیگر، کسی که از سَر عقده و کینه، دیگران را به بدترین شکل مورد اتهام قرار می‌دهد، چه انسانیتی برایش می‌ماند؟ مدعیان باید پاسخ دهند که سند و دلیلشان بر ادعای حضور حسنین در فتوحات (و ایضاً مشارکت ایشان در رفتارهای زشت دیگران) چیست؟
- آیا حضور یک شخص در یک مکان لزوماً به معنای تأیید دیگر افراد و رفتارهای آنان است؟ به فرض "محال" که امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) در این جنگ حاضر بودند، آیا حضور ایشان الزاماً به معنی تأیید همه رخ‌دادها است؟ چه بسا من یا شما به دلیلی خاص در جایی حاضر باشیم که حاضرین و رفتارهای آنان مورد تأییدمان نباشند.
- مردم گرگان و طبرستان در قرن 3-2 هجری و در اثر نهضت فرهنگی تبلیغی سادات علوی، مسلمان و شیعه شدند. چگونه ممکن است که حسنین (نعوذ بالله) خون بی‌گناهان را ریخته باشند، در حالیکه نسل بعدیِ مردم طبرستان و گرگان، در راه اهل بیت جانفشانی‌های بسیار کردند...
- جماعتی که به بهانه‌های مختلف و بر اساس دروغ‌ها، توهمات و بافته‌های ذهنی خود، به اهل بیت توهین می‌کنند، آیا حاضرند نسبت به جنایات امریکا و انگلیس و اسرائیل اعتراض کنند؟ چرا رگ گردن برخی، فقط در برابر اسلام برافروخته است؟ التماس تفکر و تحقیق!

پی‌نوشت:

[1]. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، 1375، ج 5، ص 2117-2118.
[2]. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نشر نقره، 1337، ص 469
[3]. ابن قتیبه، المعارف، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1992، ص 568
[4]. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر آگه، 1374، ج 2، ص 868
[5]. ابن فقیه همدانی، البلدان، ترجمه ح. مسعود، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص 152-153.
[6]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 607.
[7]. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، تذکرة الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 2، ص 77.
[8]. أبوبکر الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 12 ص 106.
[9]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 608؛ تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده‏، تهران: نشر اساطیر، 1375، ج‏ 5، ص 2116.
[10]. عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران (2) کشمکش با قدرت‌ها، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1377، 346-347.

 

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

اجرتون با امام زمان

ما تشنه‌ی عشقیم و شنیدیم که گفتند... رفعِ عطشِ عشق فقط نام حسین (ع) است...

چشم و گوش و دهن و دست شود مست اگر... بشنویم و بنویسیم و بخوانیم حسین...

با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد

خدایی عالی بود. عالی و بی نقص

با سلام به دوست عزیز با توجه به مطلبی که شما نوشتید، لازم است از سخنان مخالفان خود نیز فیشی در تایید سخنانتان بیاورید چرا که تمام فیش هایی که شما تهیه کردید مربوط به موافقان شما است یا حد اقل نزدیک به موافق، در نتیجه از اعتبار مطلب شما می کاهد، لذا برای اینکه خصم شما نیز اقناع شود لازم است از فیشهای مستشرقینی که در این زمینه اطلاعات کافی دارند و توی آثارشون به انصاف مشهور هستند نیز استفاده کنید تا مخاطب قانع شود. با تشکر

سلام و عرض ادب، نگاه مستشرقین در این مورد جایگاهی ندارد.

سلام. اصولاً مستشرقین علاقه‌مند بودند که پیوند میان ملیت و مذهب در میان ایرانیان بریده شود. از همین روی، وقایع تاریخی را آنگونه که به سودشان باشد گزارش می‌کنند. اگر هم شما نکته‌ای یا گزارشی قابل توجه در نظر دارید ارسال کنید تا به مطلب اضافه کنیم. با تشکر از شما

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

شمایی که به تاریخ طبری استناد میکنی چرا این قسمت کتاب طبری را نمی نویسی؟ طبری می نویسد سعید ابن عاص لشگری راهی گرگان نمود . مردم آنجا از راه صلح آمدند . سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند . لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و کافر شدند . یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر تمیشه بود که به سختی با سپاه اعراب نبرد کرد . سعید عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان ) خواستند . به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد . لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند . در این کشتار عبدالله پسر عمر - عبدالله پسر عباس - عبدالله پسر زیبر - حسن ابن علی ( امام حسن ) - حسین ابن علی ( امام حسین ) در راس لشگر اعراب قرار داشتند . ( تاریخ طبری) پس غیر از ابن خلدون کس دیگری هم نوشته. ضمن اینکه اگه قرار باشه احادیث با قرآن مورد سنجش قرار بگیره 99/9 % از احادیث فعلی را باید باطل دانست. منجمله وجود شخصی بنام مهدی موعود!!!

سلام گرامي، لطفا مقاله را بخوانید. این مقاله پاسخی به گفتار شماست. وجود مهدی موعود اگر خلاق قرآن بود، شیعه و سنی بر آن اجماع نمیکردند. سنت، عِدل قرآن است. مطالعه بفرماید. (در ضمن، لطفاً در انتهای نوشتار، ""چند پرسش از کسانی که مدعی هستند حسنین در فتوحات حاضر بودند"" را پاسخ دهید).

گرامي؛ آنچه گفتيد حتي يك سند (جلد و صفحه) برايش ارائه نكرديد. هر كس ميتواند مدعي شود كه شما (سيامك) و پدرتان جزو لشكر خفاش شب و عامل قتل و ترور و خونريزي هستيد (به همين راحتي). حال ميتوان بدون وجود يك سند روشن شما را محاكمه كرد ؟ اگر كسي بر اساس همين اتهام شما را محكوم كند، منطقي است؟ اگر منطقي نيست پس بهتر است كه خود شما نيز به چنين روش غیر منطقی دست اندازي نكنيد. لطفاً سند ارائه كنيد.

کوروش پرستان بدانند که همزمان با فتح مکه توسط پیامبر سپاهی از ایرانیان در حال بازگشت از یمن بودند و مسیر کاروانرو مکه را ب عنوان مسیربرگشت انتخاب کرده بودند. در توقف مکه با اسلام آشنا شدند و ایمان آوردند و پس از بازگشت به ایران شروع به تبلیغ کردند و نهایتا همه ایرانیان ایمان آوردند و هیگاه اعراب به داخل خاک ایران پای ننهادند. هیچ زن ایرانی بعنوان کنیز و هیچ مرد ایرانی بعنوان برده و موالی به عربستان نرفت. خون هیچ ایرانی روی زمین ریخته نشد و آیات جهاد و شهادت در باب مبارزه با نفس اماره هستند .

جل الخالق!!! دیگه این مدلی رو نشنیده بودیم. یکی از این بر بام می افتد و گروهی از آن بر بام می افتند؟

سلام خدایی شاخ در آوردم شما کتاب 2 قرن سکوت رو بخون در ضمن اگر اسلام یک ایدولوژی کامل هست که برای هر چیزی راهکاری داره چرا حتی یک کشور اسلامی پیشرفته نداریم از ایران شیعه بگیر تا عربستان سنی ..... مگه نه اینکه اسلام برای اقتصاد - سیایت خارجه -فعلیت های نظامی ....راهکار داره پس چرا کشور های اسلامی عقب افتاده هستند ......

کورش جان تو خودت کتاب دو قرن سکوت رو خوندی؟ ضمنن برو کتاب کارنامه اسلام نوشته دکتر زرینکوب رو بخون که قبل از انقلاب نوشته و چاپ شده اونجا دقیقا گفته مسلمونها تا وقتی با قرآن بودن پیشرفته ترین ملت تاریخ جهان بودن.

شما کتاب دو قرن سکوت را خواندید؟ این مقاله را بخوانید. آقای زرینکوب از اسلام ارها دفاع کردند: [https://www.adyannet.com/fa/news/13351] برخی اصلا کتاب دو قرن سکوت را نخواندند و فقط اسمی از آن شنیدند و هی تکرار میکنند. مسلمین تا وقتی به قرآن و سنت نبوی تکیه (هرچند نسبی) داشتند پیشرفته ترین امت روی زمین بودند. باید به قرآن و سنت پیغمبر بازگشت.

ایرانیان در طول سالیان جزو موالی و برده ها در سراسر جامعه اسلامی آن زمان بودند. این از زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد و در آخر همین خلیفه دوم توسط یکی از موالی کشته شد.

با سلام بهتون پیشنهاد میکنم کتاب دو قرن سکوت دکتر زرین کوب رو مطالعه کنید و بعد قضاوت کنید با تشکر

http://www.adyannet.com/fa/news/13351 و همچنین http://www.adyannet.com/fa/news/12856 (دفاع زرینکوب از اسلام در کتاب دو قرن سکوت)

آقای سیامک!!! تو چرا از جنایات و کشتارها و خونریزی های کورش و داریوش چیزی نمی نویسی؟؟؟؟؟ اینو ببین http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86

جواب به سيامك: هيچ جاي تاريخ طبري ننوشته كه «در اين كشتار فلاني و فلاني و .... حضور داشتند » و عبارت «امام حسن و امام حسين در راس لشكر اعراب بودند » هم تو تاريخ طبري نيومده.

آقا این آخوند ها روز روشن همه چیز رو انکار میکنن و جعل تحریف حالا میخواید در مورد تاریخ چن هزار سال پیش تحریف نکنن اولا آقای نویسنده خجالت بکش حداقل به همون دینت یکم اعتقاد داشته باش و دروغ نگو تاریخ طبری به عنوان بزرگترین کتاب تاریخی که قبولش دارید به صراحت ميگه این دوستمون هم زحمت کشید و مطالب رو گذاشتن که دروغ گو رسوا بشه در ضمن حسین که میگی منصبی نداشته حسین و حسن نوه های پیامبر بودن و اون نامه تاریخی رو حسین مینویسه برای پادشاه ری در ضمن هر دو این ها فرمانروایی قسمتی از نفرات رو داشتن و فرماندهی کل رو سعید بن عاص داشته در ضمن توی اون جنگ طبرستان که معروف هم هست حدود شصت هزار نفر ایرانی رو کشتن ایشالا روزی میرسه که مردم میفهمن عرب ها چه بلایی به سرشون آوردن در ضمن شما که میگید ایرانی ها اسلام رو با جان دل پذیرفتن نه این جوری نبوده چهارتا راه اعراب گذاشتن یکی اینکه مسلمان شن با گفتن شهادتین یا کشته بشن یا جزیه بدن یعنی برای زندگی در کشور خودشون باج بدن یا کوچ کنن و برن حای دیگه یعنی وطنشون رو ول کنن پس به زور پذیرفتن نه با رضایت راهی نداشتن جز پذیرش در ضمن تو اگه یکم غیرت ملی داشتی به جای دفاع از یه مشت عرب ملخ خور جنایت های که سر ایران و ایرانی کردن رو مینوشتی بدبختی ایران دقیقا از زمانی شروع شد که اسلام اومد و وارد این مملکت شد الان جهان رو نگاه کنید به جز کشور های مسلمان کدوم نقطه جنگ و خونریزی و قتل غارت هست

بسم الله الرحمن الرحيم... حامد گرامي؛ درباره IP شما چيزي نميگوييم و چشمان خود را مي‌بنديم. فرض را بر اين ميگيريم كه شما در پي آموختن هستيد و لذا نكاتي را به عرض ميرسانيم. 1. در مقاله اي كه مشاهده كرديد (و اگر خوانده باشيد) حرفي از آخوندها نيست. لذا ابتداي كلام شما نشانگر اين است كه در پي لجبازي هستيد. وگرنه يك بحث غير مرتبط را پيش نميكشيد. 2. شما كه مدعي تاريخ حقيقي هستيد، اي كاش تنها باي يك بار هم كه شده در كامنت خود سندي ارائه ميكرديد. در همه اين نگاره شما يك سند و مدرك تاريخي و پژوهشي هم معرفي نشده است. 3. گفتيد تاريخ طبري بزرگترین کتاب تاریخی است! به راستي آيا طبري خود چنين اعترافي كرده است؟ او در مقدمه كتابش ميگويد كه من فقط اخبار را گرد آوردم و بر صحت آن امضايي ندارم. او خود نيز بر صحت گفته هايش اعتقادي نداشت. شما بر چه اساسي كتاب او را بزرگترين كتاب تاريخي ميدانيد؟ و بدتر اينكه انتظار داريد ما حرف شما (برداشت بي اساس شما را) تماماً قبول داشته باشيم. 4. در همان قضيه حضور حسنين، طبري به صراحت ميگويد كه ابن مجاهد (جاسوس درباري و دشمن اهل بيت) بر اين حضور نظر داده است. شما كه ادعاي تاريخ پژوهي داريد چرا اين سخن طبري را ناديده گرفتيد؟ آيا اين رفتار شما جعل تاريخ و دروغگويي نيست ؟ پس حيا كنيد. 5. سند نامه نوشتن امام حسين براي پادشاه ري (؟) كجاست؟ چرا بي سند سخن ميگوييد؟ 6. لازم است مردم بدانند كه ساسانيان چه بلايي بر سر نياكانشان آوردند. و ما اين را افشا ميكنيم و در هر مقاله اي اسناد فراواني ارائه كرده و ميكنيم. و عصبانيت شما نيز از همين است. 7. امروزه حتي پژوهشگران زرتشتي ساكن در انگليس هم پذيرفتند كه تغيير دين اكثر ايرانيان از زرتشتيگري به اسلام، از روي اختيار و به خاطر نامعقول بودن دين زرتشتي بود. انكار شما به چه علت است؟ اگر در اين زمينه مطالعه كافي نداريد بگوييد تا اسناد ارائه شود. 8. كسي از قوميت خاصي دفاع نميكند. هدف ما دفاع از عقيده است. و از ديد ما فرقي بين عرب و ترك و آريايي و ... نيست. چون تنها نژادپرستان هستند كه بين قوميتها تفاوت قائل ميشوند. 9. برخلاف نظر شما بزرگترين دانشمندان جهان معتقدند كه ورود اسلام به ايران سبب شكسته شدن نظام طبقاتي شد و به همين علت 99 درصد دانشمندان ايراني مربوط به عصر اسلامي هستند. 10. بزرگترين جنگهاي جهاني بدون دخالت مسلمانان آغاز و به اوج رسيد. امروزه نيز در جنگهاي خاورميانه اكثراً غربيها متجاوز هستند و مسلمانان مورد تجاوز و تعدّي غربيها هستند. (با اين وجود شما اسلام را مقصر ميدانيد. متجاوزين را بيگناه جلوه ميدهيد و تقصيرات را به گردن مسلماناني مياندازيد كه هر روز در حال كشته شدن هستند). حتي گروه هاي افراطي نيز از غربي ها دستور و تسليجات ميگيرند و تنها افرادي كه خود را به نديدن ميزنند چنين اموري را نميبينند..... موفق باشيد.

سلام علیکم چرا به این نژادپرستها نمیگید.که ماحتی فضایل اهل بیت رو از زبان اهل سنت قبول نداریم چه برسه به نکوهش.بعدهم اگه برفرض محال حسنین درلشکرکشیها حضور داشتن صرفا جهت حفظ دین رسول الله بوده نه همراهی خلفا تاجایی که امیرالمومنین از حق الهی خودش برای حفظ اسلام ومسلمین کوتاه اومد.درضمن ایرانیان باید خوشحال هم میبودن که اسلام جلوی اونهارو درانجام عمل زشت خویدوده یا همون ازدواج وهمبستری بامحارمشون گرفت

ولی حداقل مال ما ساختگیه شما یه سرچ ساده بکنید در مورد انواع ازدواج در عربستان خودتون مشاهده می کنید که حتی چیزی نیست که بشه انکارش کرد

در جزیرة العرب ازدواج‌های بدی وجود داشت که با ظهور اسلام، آن ازدواج‌های بد، تعطیل شد. ازدواج با محارم در جاعه زرتشتی هم با آمدن اسلام تعطیل شد و همه میدون اسلام هستیم. این یک دلیلش است. هزار دلیل دارد.

من یه سوال دارم مگه نمیگید علی و حسن و حسین معصوم بودن و امام چرا توی جنایت ها و تجاوز عمر و دارو دسته اش به عمر کمک کردن خوده علی بهش مشورت میداد حسن و حسین که تو جنگ علنا بودن و شرکت داشتن چرا ایران که به اعراب حمله نکرد اون ها حمله کردن به ایران اگه علی و حسن و حسین واقعا امام و معصوم بودن باید جلو ظلم میستادن نه اینکه برن و کمکش کنن نه آقا اون ها م عرب بودن و با ایرانی دشمن برو یه نگاهی به غنیمت های جنگی که اعراب میگرفتن نگاه کن زن و بچه ها رو به کنیزی و برده داری میگرفتن کتاب خونه ها رو آتیش زدن و به زور شمشیر اسلام پیاده کردن اما آفتاب پشت ابر نمیمونه روزی میرسه مردم ایران میفهمن چه بلایی سرشون اومده و عرب و هر چی عرب صفت و عرب پرست هست رو از این مملکت میندازن بیرون زنده باد ایران و ایرانی واقعی

بسم الله الرحمن الرحيم... من يك سؤال از شما دارم. سند شما مبني بر اين همه ادعاهاي دروغ (از جمله حضور حسنين در فتوحات) چيست ؟ اينكه برداشتهاي شخصي خود را به زور به ديگران تحميل كنيد و حاضر نيستيد كه حتي يك سند ارائه كنيد، نشانه چيست؟ جز ضعف شما در تاريخ پژوهي ؟ علاوه بر اين شعارهاي نژادپرستانه شما در پايان كامنت خود نشانگر سطح معلومات شماست.

عرب ها بارها دشمنی خود رابا ایرانیان نشان دادند.. هرچه باشد عرب مرا دشمن است.... بداندیش وبدخو اهریمن است.

گرامي پاسخ مفصل به سخن شما در اينجا آمده است. لطفاً مطالعه بفرماييد: http://www.adyannet.com/news/16696

لطفا اگر مطالعه دارید کتاب سلیم بن قیس عامری هلالی را که معروف به الفبای شیعه و قدیمی ترین کتاب شیعه است رو مطالعه کنید.بعدش میفهمی حسنین(ع) در جنگ حضور نداشته اند و مشورت مولا به پسر حصیفه فقط در یک مورد بوده.و اون مورد تاکتیک جنگی نبوده و فقط برای حفظ جان خلیفه وقت بوده.که باعث زوال اسلام نشه. پیامبر فرمود یا علی جز منافق تورو دشمن نباشد و جز مومن تورا دوست نباشد.

همچنین جناب احمد لطفا به سؤالات انتهای نوشتار پاسخ دهید. با تشکر

شما که تو روز روشن تاریخ و جعل میکنی و دروغ میگی دیگه معلوم دنبال چی هستی دست دستمون سیامک که تاریخ طبری رو متنش رو گذاشت تاریخ خودتون مسلمون ها هم هست تازه و رسوا شد دروغ گویی و جعل شما من میدونم نظر مخالف رو نمیزارید اما اسلام سرتاسر زور و اجبار خشونت هست محمد ميگه بهشت زیر سایه شمشیر هاس این منطق اسلامه شمشیر الانم داریم می بینیم همین داعش و این افراطی ها همون شاگرد های مکتب اسلام هستن اما ظلم و جور ابدی نبوده و عمرش به سر میاد تا الان اسلام رو با دروغ و جعل و تحریف و سفسطه و فریب نگه داشتین اما خودتون خودتون رو رسوا میکنید

بسم الله الرحمن الحيم... جناب آرين، آنچه در متن مقاله ميبينيد مستند است. نام اين جعل نيست. جعل، رفتار شماست كه به زور ميخواهيد برداشتهاي غيرمستند خود را به ديگران تحميل كنيد. تغيير IP نيز تأثيري در آنچه پيشتر گفتم ندارد. آنچه جناب سيامك گفتند در سايت هست و همه ميتوانند آن را بخوانند و نقد ما بر سخن ايشان هم روشن است. پس با اين هوچي گري‌ها نميتوانيد جلو رسوايي خود را بگيريد. اگر برداشت شما از اسلام چنين است، پس منتظر بمانيد تا با شما بر اساس همين منطق برخورد شود وگرنه امروز حتي حاميان غربي داعش نيز اقرار كرده اند كه داعش ربطي به اسلام ندارد و با برنامه ريزي غرب و با برداشتهاي سطحي و نادرست از قرآن دست به چنين كاري ميزند. شما و داعش دو بال يك پرنده هستيد. هر دو با برداشت سطحي و نادرست در پي ضربه زدن به اسلام هستيد. داعش چنان ميكند و شما نيز اين چنين اسلام را به باد توهين و تهمت ميگيريد. پس بهتر است از اين رويه دست برداريد چون چنين روشي مطمئناً (همانگونه كه تاامروز نيز چنين شده) عواقب سختي براي شما در بر خواهد داشت. (ضمناً ديديد كه با وجود نامعقول و غيرمنصفانه بودن كامنت شما، باز هم آن را منتشر كرديم).

دروغ گو.چرا تاریخ جعل میکنی حسن و حسین تو جنگ.بودن و اون نامه هم رو خوده حسین نوشته چرا میگی منصب نداشته حسین نوه محمد بوده و همین براش خیلی احترام میاورده تا جایی که فرماندهی قسمتی از نفرات رو داشتن دروغ گو ها همه میدونن اعراب چه جنایت های کردن موقع حمله به ایران و امامان به اصطلاح معصوم شما هم تو این قضیه نقش داشتن و کمک کردن جرات دارید نظرات مخالف رو بذارید دیگه زمان اینکه جعل کنید و تحریف کنید و سفسطه به سر اومده مردم خوب میفهمن چه خبر بوده و آگاهی خوبی دارن هر چند هنوز هم آدم های زیادی میرن به خاطر حسن حسین میزنن تو سرشون اونام یا آگاهی ندارن یا از همون بچگی شنیدن یه چیزای الانم بهش اعتقاد دارن وگرنه اعتقادشون از روی علم و آگاهی و تحقیق نبود من خودم خیلی نسبت به اسلام تعصب داشتم اما از وقتی تحقیق کردم فهمیدم چقدر اشتباه میکردم

بسم الله الرحمن الرحيم... 1. جناب رضا دروغ زشت ترين كاري است كه كه يك انسان ميتواند انجام دهد و از همين روي براي شما متأسفم. لطفاً به سؤالاتم جواب دهيد 2. سند شما مبني بر حضور حسنين (ع) در جنگ چيست؟ لطفاً سند را جعل نكنيد. اگر به طبري استناد ميكنيد، سخنش را كامل بيان كنيد (چون خود طبري ميگويد اينكه حسنين در جنگ طبرستان بودند، سخن ابن مجاهد است كه همه تاريخ پژوهان ميدانند كه او چنين شخصي از درباريان خلفا و از دشمنان اهل بيت بود.). 3. سند شما بر نامه چيست؟ 4. شما ميگوييد اينكه امام حسين نوه پيامبر بود، پس صاحب احترام بود! گويي نميدانيد كه همين امام حسين (ع) توسط پيروان خلفا سر بريده شد! اين چه احترامي است؟ اينكه دختر پيامبر آنگونه مورد هجمه قرار ميگيرد از ديد شما نشانه احترام است؟ و واقعاً شما اهل مطالعه تاريخ هستيد؟ 5. نظرات مخالفين در اين سايت منتشر ميشود. حتي نظرات غيركارشناسانه و غيرمنطقي مانند نظر شما. 6. بنده مانند امروز شما اعتقادي به اسلام نداشتم. اما با تحقيق به اينجا رسيدم و هرچند ديدگاه شما نشانگر ضعف شديد شما در مطالعه تاريخ است، ليكن حاضر به گفتگو در تمام زمينه‌ها هستم. اگر هم با من و امثال من سر لجبازي و كينه داريد، بهتر است اين حقد و عقده را به اهل بيت سرايت ندهيد. چون براي شما عاقبت "دنيايي" و اخروي مناسبي در پي ندارد.

سامان جان تشکر از پاسخ گوییت و انتشار مواضع مخالف.خیلی خوب و اموزنده بود روش پاسخ دهی شما

ایکاش تحقیق میکردی .ای کاش جای تعصب ،تعقل میکردی. اگه نوه ی پیامبر بوده و دارای احترام،آيا از دختر پیامبر، به پیامبر نزدیکتر بوده؟ که 95 روز بعد از شهادت پیامبر، به شهادت رسید؟ تاریخ نمی خوانید، نمیدانید، و نادانسته، حرفهای صد من یک غازی که از طریق کانالهای تلگرامی و دنیای مجازی دست بدست شده اند رو ،باور میکنید. میگویید :من روزی به اسلام تعصب داشتم. برادر من اسلام دین تعصب نیست، همانگونه که روزی اسلام تعصبی داشتین، الان متعصبانه، نژادپرست شدین و از هر توهینی فروگذار نمیکنین. اگر هزار بار دلیل و سند برای شما ارایه شود،بازهم با تعصب ، مردودش میدانید. اگر خدا را قبول دارید برای خود و ما دعا کنید که مصداق این ایه نشوید :صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم . . . به نظر شما ، اعراب جاهلی که نژاد عرب را برترین نژاد میدانند، یا آلمانهایی که نژاد خود را برتر دیدند و جنگ جهانی به راه انداختند یا اروپاییهایی که به بهانه ی رنگ سیاه آفريقايیان، آنها را به بردگی بردند با شما که نژاد ایرانی را برترین نژاد میبینید، چه فرقی دارند، بین انسانها هیچ برتری وجود ندارد مگر بخاطر داشتن اخلاق نیکو،مردانگی، خداپرستی، ادب ودر کل تعبیری که پیامبر اسلام بکار برده و آن تقوی ست. یعنی هرچه نیکی و انسان بودن، در فرد ،بیشتر باشد، برتر است ،نه رنگ و نژاد و پول و مسند.اگر امید به نابودی اسلام دارید، (نمیخاهم شمارو نا امید کنم) ولی امید واهی یی هست.1400 است که دنبال نابودی اسلام هستند ولی نمیتوانند. تا بحال، با هر کسی که مثل شما فکر میکنند، حرف زدیم، جز زبان تند و توهین و حتی فحش و بدوبیراه نشنیدیم و اینکه ارزوی نابودی مارا داشتین. برای ما چیز تازه ای نیست.. اگر حرفهای شما نسبت به امامان ما صحت داشته باشه، ما چیزی رو از دست ندادیم، چون مانند مسیحیان ،کلیمیان ،زرتشتیان و همه ی کسانی که به خدا و پیامبری معتقد بودند ،ماهم به یک خدا و پیغمبر وجانشینانش اعتقادی داریم و به خودمان اجازه ی اهانت به هیچ دینی رو ندادیم. اما اگر حرفها و اعتقادات شما نسبت به پیامبر اسلام و 12 امام ما صحت نداشته باشه، شما ضرر سنگینی کردین. اگر، فقط اگر یک هزارم درصد احتمال هم بدین که امامان ما، واقعا امام و از جانب خدا باشن، میدونید چه خسارتی برای خود فراهم کردین. پس حداقل ،بخاطر اینکه احتمال داشته باشه که حرفهای شما صحیح نباشه، لااقل، کمی از تعصب خود کم کنید و درست تحقیق کنید، به جان خودم و عزیزانم، از روی دلسوزی این حرف رو به شما وامثال شما میگم، نه اینکه بخوام نظر خودم رو بر شما تحمیل کنم(منطقی هم نیست) : حقیقتاّ دنبال واقعیت باشیم و در مقابل حرف حق ، تعصب رو کنار بگذاریم واز توهین به اعتقادات دیگران پرهیز کنیم.

من فقط خدارودوستدارم بعداز خداهم کوروش بزرگ.

ولی کورش، بت بزرگ معبد بابل را دوست داشت.

منشور کوروش جعلییه از منشور جعلی بت پرستی کوروش را ثبات میکنی

منشور کوروش تنها سند بت پرستی کوروش نیست.

ضمنآً افرادی به نام حامد و احمد و پارسا و آرین و رضا و... همگی یک نفر هستند (یک شخص با اسم‌های مختلف)

سلام. من یه خواننده رهگذرم که به دنبال موضوعی به این پیج برخوردم ، ولی اگر بخوام نظری بدم میگم نظر اون افرادی واسم ملاکه که۱_مودبانه مطرح میکنن.۲_برای حرفهاشون مدرک و دلیل مستند ومنطقی میارن. و اینکه قصد هر فرد که چه منظوری از حرفاش داشته آخرش کاملا واضحه بعضیا صرف بیان احساسات میان که زیاد مهم و قابل توجه نیستن بحث فقط جایی جایگاه توجه داره که منطقی و همراه سند و استدلال بیان بشه. شخصا اصلا این موارد رو در نظر هایی مثل ایشون و ندیدم. پایان.

جناب نویسنده,تواریخ 4 گانه,که تاریخ طبری هم جزو اونهاست جزو معتبرترین اسناد موجود-تاکید میکنم,موجود-هستند.بسیاری از احادیث و سیره امامان شما و حتی تاریخ تولد آنها که اعیاد شماست فقط در همین کتابها ذکر شده و اگر اعتبار آنها را زیر سوال ببرید خودتان بیشتر خسارت میبینید.شما عادت دارید که بجای استدلال منطقی یا قبول حقانیت طرف مقابل سندیت اسناد تاریخی را زیر سوال ببرید! عزیز من,اعراب در حمله به ایران جنایات فراوانی را مرتکب شده اند.شهرها را قتل عام و مردم را به بردگی گرفته اند.هم علی و هم حسن و حسین دارای کنیزان ایرانی بوده اند و مادران برخی از ائمه بعدی کنیزان ایرانی بوده اند.علی که روزی از گرسنگی سنگ بر شکم میبسته بعد از اشغال ایران از ثروتمندترین مردان تاریخ شده و حسین برای یک شعر به فرزدق شاعر هزار سکه طلا انعام داده! اینها در تمام اسناد تاریخی آمده اند.شهر استخر چرا با خاک یکسان شد؟ مگر زیاد ابن ابیه والی منصوب علی بر استان فارس نبود؟ مگر پسر خون آشامش جانشین او نبود؟ مگر همین جنایتکار جنگی به فرمان علی شورش مردم فارس را در سیل خون غرق نکرد و استخر برای همیشه متروکه نشد؟ مگر فی و سهم بیت المال بخاطر شرکت در "جهاد" داده نمیشد و مگر حسن و حسین بالاترین سهم را بخاطر همین سابقه از معاویه نمیگرفتند؟ منکرید؟! قتل عام مردم گرگان را,تیسفون,خراسان,رامهرمز و هزار جای دیگر را منکرید؟ عربی سازی دل ایرانشهر و تبدیل آن به "عراق عرب" را منکرید؟! خاموش کردن آتشهای مقدس,ویران کردن آتشکده ها,گردن زدن موبدان و سوزاندن کتابها را منکرید؟ تحمیل دین اسلام بر مردم ایران را منکرید؟ به راه انداختن جنگ شیعه-سنی میان ایرانیان را منکرید؟ از میان رفتن موقعیت ممتاز ایران در جهان بعد از مسلمان کردن اجباری ایران را منکرید؟! شما واقعا چه چیزی را انکار میکنید؟! یک کلمه بگویید کردیم و خوب کردیم یا کردیم ولی اشتباه کردیم!اگر ابوبکر و عمر و علی و حسن و حسین امروز زنده بودند جایشان در دادگاه جنایتکاران جنگی لاهه بود. انکار وقایع تاریخی چیزی جز اعتراف به شکست نیست و تهدید طرف مقابل(به رخ کشیدن IP طرف) نشان بدتری است.و چنین به نظر می آید که شما بیشتر در صدد قانع کردن خودتان هستید تا مخاطبی که برایش مقاله نوشته اید!

بسم الله الرحمن الرحيم ، جناب هوشنگ، نقدي بر گفتار شما در چندين بند ارائه ميكنم. 1. اينكه تاريخ طبري جزو معتبرترين اسناد موجود هستند، بر اساس كدام دليل است؟ براي شيعه يا سني؟ دليل شما چيست؟ 2. فرموديد سيره امامان و حتي تاريخ تولد آنان "فقط" در همين كتابهاي تاريخ طبري نقل شده است. سؤال: سند شما براي اين حرف چيست؟ همچنين آيا تابحال كتابهاي شيخ مفيد (از جمله الارشاد) را مطالعه كرديد؟ چون مهمترين منبع زندگي اهل بيت، كتب شيخ مفيد و شيخ طوسي و شيخ كليني و شيخ صدوق است. همچنين اگر اطمينان داريد كه تاريخ تولد اهل بيت را از تاريخ طبري به دست آورده ايم، لطفاً تاريخ تولد امام هادي (ع) را از اين كتاب براي ما بيابيد! 3. آيا خود شما تاريخ طبري را معتبر ميدانيد؟ اگر معتبر ميدانيد كه پس طبري به سخت ترين و شديدترين شكل ممكن از خجالت زرتشت و شاهان ايران باستان درآمده است. آيا طبري را معتبر ميدانيد؟ اگر ميدانيد بفرماييد تا اندكي اين كتاب را مرور كنيم! 4. اگر اعراب در حمله به ايران جنايت (؟!) كردند، خوب ايرانيان نيز در حمله بين النهرين و آسياي ميانه از عصر هخامنشيان گرفته تا ساسانيان و ... هم جنايات فراوان كردند. بهتر است منطقي باشيد. چون با خودخواهي و تكبر كسي به جايي نرسيد. اگر رفتار اعراب بود، رفتار هخامنشيان و ساسانيان هم بدتر از اعراب بود. 5. اينكه ميگوييد مادران برخي ائمه ، كنيزان ايراني بودند (مثل امام سجاد كه مادرش يك كنيز ايراني بود) اين نشانه اين است كه اين كنيزان آنقدر ارزش و جايگاه داشتند كه فرزندشان ميتوانست به بالاترين مقام معنوي و سياسي و مذهبي هم برسد. برخلاف هخامنشيان نژادپرست كه فرزندان كنيزان را جزو آدم محسوب نميكردند. اما در اسلام، هم اين فرزندان (و هم اين مادرانشان كه امّ ولد ناميده ميشود)، داراي حق و حقوق كامل اجتماعي بودند. 6. هم شيعه و هم سني و حتي وهابيون (با آن همه افتضاح فكريشان) اما اين قدر سواد دارند، كه ميگويند: علي (ع) در زمان ابوبكر و عمر و عثمان، با حفر چاه و كشاورزي ميپرداخت و در آن زمان، كسي كه چاه آب داشت، گويي چاه نفت داشت. علي (ع) با كار و تلاش و عرق ريختن به سرمايه رسيد و البته سرمايه خود را خرج فقرا ميكرد. (كدام شخص را سند ميدانيد؟ بگوييد تا از همان شخص براي شما سند بياورم). 7. همان منابع تاريخي كه خود شما قبول داريد، گوياي اين هستند كه زياد بن ابيه بين مردم استخر صلح برقرار كرد و هيچ قتل عامي در زمان حكومت اميرالمومنين عليه مردم استخر انجام نشد. اينقدر راحت فريب رسانه هاي دشمن را خورديد و اينقدر راحت به اميرالمؤمنين توهين كرديد. در اين زمينه واقعاً به دنبال سند بگرديد. تمام اسناد تاريخي دقيقا خلاف سخن شما را گفته اند. در استخر هيچ قتل عامي نشد و زياد بن ابيه ماجرا را با صلح تمام كرد. 8. استخر سالها بعد از حكومت اميرالمومنين متروكه شد. نه در زمان حضرت علي (ع). استخر تا قرن 4 هجري يعني 400 سال بعد از حضرت علي هم محل سكونت و آبادي بود. پس از آن متروكه شد. برادر عزيزم به حضرت علي تهمت زديد. چرا ؟ 9. امام حسن و امام حسين كه حكومت حق راستينشان بود، از معاويه سهم ميگرفتند (بعد از صلح امام حسن) و آن پول خرج شيعيان نيازمند ميشد. آن پول و بيشتر از آن حق اهل بيت بود. كه با نحق غصب شده بود. امام اينكه گفتيد «مگر سهم بیت المال بخاطر شرکت در "جهاد" داده نميشد؟» پاسخ منفي است. سهم بيت المال به همه داده ميشود، حتي اگر در جهاد نبوده باشند. 10. دل ايرانشهر هيچگاه عراق عرب ناميده نشد. بلكه عراق عجم ناميده ميشد. و اين عربي سازي نيست. 11. براي سوزاندن كتابها و گردن زدن موبدان و تخريب آتشكده ها سند بياوريد. چون آتشكده هاي بسياري تا قرنها پس از حمله عرب همچنان وجود داشت و حتي موبداني در دربار خلفا و حاكمان آمد و شد داشتند. كتابسوزي هم به گفته دكتر زرينكوب، سند صحيح ندارد. اينها را منكريد؟ 12. امروزه ديگر اسلام اجباري ايرانيان، طرفداري در محافل آكمادميك ندارد. امروزه تاريخنگاران زرتشتي و غربي و... هم معتقدند كه اكثر ايرانيان با اختيار مسلمان شدند. اگر تمايل داريد، اسناد كامل ارائه شود. 13. ممتازترين جايگاه ايران در عرصه خدمت به بشريت مربوط به قرن 5-7 و قرن 9-10 هجري است. كه بيشترين دانشمندان تاريخ ايران در همين فاصله بودند. آيا انكار ميكنيد؟ كل تاريخ هخامنشيان و ساسانيان را بگرديد، به اندازه 1 درصد تاريخ عصر اسلامي، توليدات علمي مي‌يابيد؟ اين ضعف را انكار ميكنيد؟ 14. جايگاه امام علي (ع)، امام حسين (ع) و اهل بيت در قلب مردم ايران است و شما تحمل اين حقيقت را نداريد. هنوز 30 سال هم نگذشته كه جوانان اين مرزو بوم با عشق به اهل بيت به دفاع از شرف و انسانيت و ناموس خود پرداختند. جاي اهل بيت ، در قلب جواناني است كه براي اين كشور خون داند. حتي آن شهيد زرتشتي هم كه براي دفاع از اين كشور قدم برميدارد، به گفته مادر، شفاگرفته امام حسين (ع) است. شما حتي براي تشخيص انسانيت افراد، دست به دامان جنايتكاران غربي هستيد و دادگاه لاهه (كه پاتوق خائنين و خونخواران صهيونيست است) را ملاك داوري ميدانيد. چگونه به خود اجازه ميدهيد درباره محبت ايرانيان به اهل بيت قضاوت كنيد؟ 15. انکار وقایع تاریخی چیزی جز اعتراف به شکست نیست. بهتر است از اين همه تهمت و داوري غيرمنصفانه خودداري كنيد. چون در دنيا و آخرت بايد پاسخو باشيد. 16. در پايان اگر معتقديد كه اسلام بد است، پس جايگزين معرفي كنيد.

اگر اسلام را چه به اجبار و چه ب راضی پزیرفتیم چرا با امدن اسلام بجای پیشرفت پسرفت کردیم. چرا کشورهای اورپایی نه اسلامی دارن و نه اعتقاد عمیقی ولی زندگی راحتی دارندولی ما مسلمانا همچنان از زمان پیامبران تا به الان باهم درحال جنگ و خونریزی هستیم

مطمئنم هستم که سطح مطالعات شما بسیار پایین بوده و از شبکه‌های اجتماعی فراتر نمی‌رود. لطفا یک مورد مثال بزنید که ایران در عصر اسلامی پسرفت کرده باشد.

اعتقاد رو نمی توان به روز به فردی داد. پس رفت رو ازکجا می فرمایید؟ کشورهای اروپایی چه ربطی به ایران دارند؟ دین مسحیت در اروپا در عهد رنسانس چه ربطی به اسلام دارد! آمار بی دینان که مایه آبروریزی است.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.